Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

Sự kiện tháng 9: Kỳ Viên Luận Dược
Sự kiện mừng Quốc Khánh: Kiến Thức Ngàn Năm
Bảo trì nâng cấp hệ thống máy chủ Tứ Linh và Kỳ Viên
Bổ sung Di chuyển nhân vật máy chủ Tru Thiên