Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

Tăng điểm Kinh nghiệm, Nguyên thần và Rơi vật phẩm
Quy định của Giải đấu Hoàn Mỹ 2016
Giải đấu Thế Giới Hoàn Mỹ 2016
Vật phẩm mới ở mspb 310