Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

Chuỗi sự kiện Chiến Binh Sưu Tầm
Tạm dừng máy chủ để Di chuyển nhân vật
Chuỗi sự kiện Vật Tư Chiến Lược
Sự kiện tháng 6: Huyễn Hải Kì Đan