Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

sỉ áo thun trơn

áo thun giá sỉ

Kiếm Khách


Sau khi đã tiến đến cảnh giới Tiên - Ma, các kỹ năng của nhân vật có thể nâng lên cấp bậc mới: Chân kĩ năng của Tiên hoặc Cuồng kĩ năng của Ma.


  Bài giới thiệu về những kĩ năng tối thượng của lớp Kiếm Khách sau khi Thăng Tiên hoặc Nhập Ma đây hi vọng sẽ giúp các bạn phần nào định hướng được con đường đi của mình. 


Bấm vào để xem hình khổ lớn

Kĩ năng học ở Tu chân Trúc Cơ

Tên Hình Hiệu quả Thăng Tiên Hiệu quả Nhập Ma
Hổ Kích Thượng Tiên: Có 25% cơ hội tăng thêm 20 điểm Nguyên khí. Cuồng Ma: Thời gian chuẩn bị và thời gian tấn công giảm 0.1giây.
Thốn Lực Thượng Tiên: Mỗi lần mất máu, tổn thương gia tăng 30% Cuồng Ma: Tổn thương không đổi nhưng thời gian làm mất máu giảm 3 giây
Long Hiện Thượng Tiên: Thời gian phục hồi kỹ năng giảm 1 giây.
 
Cuồng Ma: Khoảng cách tấn công tăng thêm 2 mét.

 

Kĩ năng học ở Tu chân Linh Hư

Tên Hình Hiệu quả Thăng Tiên Hiệu quả Nhập Ma
Lưu Thủy Thượng Tiên: Tiêu hao nguyên khí giảm 10 điểm. Cuồng Ma: Đánh trúng đối thủ có 25% cơ hội thu được 800 điểm Sinh mệnh.
Kim Chung Tráo Thượng Tiên: Tăng đến 90% lực phòng ngự vật lý. Cuồng Ma: Trong 15 giây tăng thêm 75% phòng thủ vật lý.
Dịch Cân Kinh Thượng Tiên: Nâng phòng ngự phép thuật lên đến 180%. Cuồng Ma: Chỉ giảm 90% phòng ngự vật lý.

 

Kĩ năng học ở Tu chân Hòa Hợp

Tên Hình Hiệu quả Thăng Tiên Hiệu quả Nhập Ma
Lăng Phong Thượng Tiên: Sát thương của vũ khí thêm tăng đến 180%. Cuồng Ma: Thời gian phục hồi kỹ năng giảm 1 giây.
Sư Tử Hống Thượng Tiên: Nguyên khí yêu cầu giảm 15. Cuồng Ma: Kỹ năng luôn thành công, thời gian tái thi triển giảm 1 giây.
Dịch Tủy Kinh Thượng Tiên: Tăng phòng thủ vật lý lên đến 180%. Cuồng Ma: Chỉ giảm 90% phòng ngự phép thuật.
Đoạn Nham Trảm Thượng Tiên: Khi đánh trúng đối thủ thì có 20% khiến đối thủ bị giữ chân trong thời gian 3 giây. Cuồng Ma: Sát thương gia tăng 800.

 

Kĩ năng học ở Tu chân Nguyên Anh
Tên Hình Hiệu quả Thăng Tiên Hiệu quả Nhập Ma
Kim Cương Kinh Chân Tiên: Có 20% khôi phục 50% Sinh mệnh của bản thân. Ma Thánh: Quá trình phục hồi Sinh mệnh tăng 10%.
Vong Tình Thức Chân Tiên: Kỹ năng khi thi triển có 25% cơ hội không mất Chân Nguyên.
Nâng hiệu quả giảm thời gian tái thi triển lên 100%.
Ma Thánh: Kỹ năng tác dụng trong phạm vi 3 mét quanh mục tiêu.
Nâng hiệu quả giảm thời gian tái thi triển lên 100%.
Tật Phong Thứ Chân Tiên: Kỹ năng khi thi triển có 25% cơ hội không mất Chân Nguyên. Ma Thánh: Gia tăng phạm vi gây sát thương 50%.
Long Phi Kích Chân Tiên: Kỹ năng khi thi triển có 35% cơ hội không mất Chân Nguyên. Ma Thánh: Thời gian đối thủ hôn mê gia tăng 1.5 giây.
Phách Không Chưởng Chân Tiên: Kỹ năng khi thi triển có 25% cơ hội không mất Chân Nguyên. Ma Thánh: Duy trì thời gian giảm tốc thêm 2 giây.
Cuồng Long Trảm Chân Tiên: Thời gian hồi phục kỹ năng giảm 2 giây. Ma Thánh: Phạm vi tấn công tăng gấp bội.
Đao Kiếm Tinh Thông Chân Tiên: Tấn công vật lý tăng thêm đến 90%. Ma Thánh: Khi tấn công bằng đao kiếm tăng 1% tỉ lệ ra đòn trí mạng.
Trường Binh Tinh Thông Chân Tiên: Tấn công vật lý tăng thêm đến 90%. Ma Thánh: Khi tấn công bằng trường binh tăng 1% tỉ lệ ra đòn trí mạng.
Trọng Binh Tinh Thông Chân Tiên: Tấn công vật lý tăng thêm đến 90%. Ma Thánh: Khi tấn công bằng trọng binh tăng 1% tỉ lệ ra đòn trí mạng.
Quyền Thuật Tinh Thông Chân Tiên: Tấn công vật lý tăng thêm đến 90%. Ma Thánh: Khi tấn công bằng quyền tăng 1% tỉ lệ ra đòn trí mạng.

 

Kĩ năng học ở Tu chân Không Minh

Tên Hình Hiệu quả Thăng Tiên Hiệu quả Nhập Ma
Truy Hồn Quyết Chân Tiên: Thời gian chuẩn bị và tấn công giảm đi 0.1 giây. Ma Thánh: Nếu đánh trúng đối thủ, có 25% cơ hội tăng 20 điểm Nguyên khí.
Hồi Mã Thương Chân Tiên: Sát thương tăng thêm đến 50%, ngoài ra thêm 800 điểm vào tấn công cơ bản. Ma Thánh: Khoảng cách tấn công tăng đến 18m.
Đoạn Nhạc Tảo Chân Tiên: Có 25% cơ hội khiến mọi đòn tấn công mạnh thêm 20% trong 10 giây. Ma Thánh: Có 20% cơ hội tăng tốc độ tấn công 25% trong vòng 10 giây.
Vô Ảnh Cước Chân Tiên: Thời gian phục hồi kỹ năng giảm 2 giây. Ma Thánh: Kỹ năng ảnh hưởng đến quân địch trong phạm vi 3 mét.
Hoành Tảo Thiên Quân Chân Tiên: Sát thương gia tăng thêm 500. Ma Thánh: Khi tấn công có 20% cơ hội tăng 30 điểm Nguyên khí cho bản thân.

 

Kĩ năng học ở Tu chân Lý Sương

Tên Hình Hiệu quả Thăng Tiên Hiệu quả Nhập Ma
Kiếm Khí Tung Hoành Chân Tiên: Đánh trúng đối thủ sẽ có 25% cơ hội tăng 25 điểm Nguyên khí. Ma Thánh: 50% cơ hội làm giảm 50% né tránh của địch trong vòng 8 giây.
Lưu Tinh Cản Nguyệt Chân Tiên: Có 50% cơ hội ngăn cản đòn tấn công của địch. Ma Thánh: Có 33% cơ hội gây choáng trong 5 giây.
Liệt Nham Viêm Chấn Chân Tiên: Giảm kháng Hỏa của địch thủ 30%. Ma Thánh: Tăng tỉ lệ giảm tốc lên đến 65%.
Phong Quyển Tàn Vân Chân Tiên: Thời gian tăng tốc thêm 5 giây. Ma Thánh: Tăng tốc độ phổ công thêm 20%.

 

Kĩ năng học ở Tu chân Độ Kiếp

Tên Hình Hiệu quả Thăng Tiên Hiệu quả Nhập Ma
Vạn Kiếm Quyết Thiên Tiên: Kỹ năng thi triển có 50% cơ hội chỉ hao 1 điểm Chân nguyên. Ma Tôn: Có 50% cơ hội làm kẻ địch hôn mê trong 3 giây.
Hiệu quả giảm tấn công vật lý nâng lên 200%.
Hiệu quả giảm tấn công phép thuật tăng lên 300%.
Hàn Băng Nhận Vực Thiên Tiên: Kỹ năng thi triển có 50% cơ hội chỉ hao 1 điểm Chân nguyên. Ma Tôn: Có 50%cơ hội tạo ra các đòn tấn công mạnh trong 5 giây.
Hiệu quả giảm phòng ngự vật lý nâng lên 90%.
Hiệu quả giảm phòng ngự phép thuật nâng lên 60%
 
Thiên Hỏa Cuồng Long Thiên Tiên: 1 giây sau khi kết thúc kĩ năng, hồi lại 75 nguyên khí. Ma Tôn: Tổn thương của mục tiêu tăng thêm đến 100%, thời gian duy trì tăng đến 9 giây.
Vân Long Cửu Hiện Thiên Tiên: Trong vòng 9 giây, mục tiêu nhận 3000 sát thương hệ Hỏa. Ma Tôn: Sát thương hệ Hỏa gia tăng đến 135%.

Kĩ năng truyền thuyết

Tên Hình Yêu cầu Công dụng
Long Đằng

Vũ khí cận thân, không thủ

Cấp học: 29

 

Cấp cao nhất: 10

Loại: Chúc phúc chủ động

Nhảy chồm về phía sau trong nháy mắt

Hổ Dực

Vũ khí cận thân, không thủ

Cấp học: 29

 

Cấp cao nhất: 10

Loại: Chúc phúc chủ động

Trong nháy mắt chồm lên người kẻ địch
Đoạn Không

Vũ khí cận thân, không thủ

Cấp học: 79

Tu chân: Đại thừa

Cấp cao nhất: 1

Loại: Tấn công chủ động

Tạo sát thương vật lý cho kẻ địch đơn trong bán kính 18m đồng thời phong ấn tạm thời mục tiêu
Nhất Thiểm

Vũ khí cận thân, không thủ

Cấp học: 100

Tu chân: Đại thừa

Cấp cao nhất: 1

Loại: Tấn công chủ động

Gây sát thương cho mục tiêu, bản thân bị thương càng nặng thì mức sát thương càng cao
Tru Thần Quyết

Vũ khí cận thân, không thủ

Cấp học: 80

Tu chân: Đại thừa

Cấp cao nhất: 1

Loại: Tấn công chủ động

Trong khoảng thời gian nhất định gây sát thương lớn cho mục tiêu xung quanh, đồng thời bản thân miễn dịch hạn chế hành động.

Xích Long Tác

Vũ khí cận thân, không thủ

Cấp học: 100

Tu chân: Đại thừa

Cấp cao nhất: 1

Loại: Nguyền rủa chủ động

Kéo mục tiêu về chỗ Kiếm Khách.

Thiên Nguyên Nghịch Chuyển

Vũ khí cận thân, không thủ

Cấp học: 100

Tu chân: Đại thừa

Cấp cao nhất: 1

Loại: Tấn công chủ động

Khi điểm Sinh mệnh giảm, có thể thi triển kĩ năng khống chế tổn thương tổ đội.

Nhất Trịch Càn Khôn

Vũ khí cận thân

Cấp học: 100

Tu chân: Đại thừa

Cấp cao nhất: 1

Loại: Tấn công chủ động

Trong khoảng thời gian nhất định, bản thân không thể sử dụng vũ khí, đồng thời cũng vô hiệu vũ khí của các mục tiêu xung quanh.

Cuồng Long Chi Lực  

Cấp học: 79

Tu chân: Đại thừa

Cấp cao nhất: 1

Loại: Chúc phúc chủ động

Trong thời gian ngắn, tăng hiệu quả tấn công kỹ năng. Giảm lực tấn công thường, tăng tỉ lệ bạo kích.
Lôi Đình Chấn Kích  

Quyền sáo

Cấp học: 79

Tu chân: Đại thừa

Cấp cao nhất: 1

Loại: Tấn công chủ động

Gây sát thương lớn, giảm lực tấn công và di chuyển của kẻ địch xung quanh đồng thời tạo hiệu quả định thân với mục tiêu chính.
Kim Cương Khí   Vũ khí cận thân

Cấp học:100

Tu chân: Thiên tiên, ma tôn

Cấp cao nhất: 1

Loại: Chúc phúc chủ động

Bảo vệ các thành viên trong tổ đội khỏi sát thương vật lý đồng thời hồi phục HP của bản thân
Nhất Kị Tử Thần

Đao kiếm, trường binh, phủ chùy, không thủ

Cấp học: 100

Tu chân: Đại thừa

Cấp cao nhất: 1

Loại: Kĩ năng di chuyển

Trong nháy mắt có thể thi triển định thân mục tiêu.

Kiếm Khách có hệ thống kĩ năng phong phú bậc nhất trong các lớp nhân vật. Để luyện đủ các kĩ năng sẽ phải hao tốn rất nhiều thì giờ nên thường thấy người chơi luyện cho nhân vật của mình sử dụng kĩ năng thuộc 2 dòng vũ khí khác nhau để bổ khuyết cho nhau. Ngoài việc bổ khuyết điểm yếu và cộng hưởng những lợi thế của các dòng vũ khí, tính bất ngờ khi thay đổi vũ khí và kĩ năng trong đối kháng là ưu thế chỉ có ở Kiếm Khách. Hi vọng với thông tin về kĩ năng khi Thăng Tiên - Nhập Ma này sẽ giúp ích ít nhiều cho các bạn trong việc chọn lựa vũ khí cũng như học tập kĩ năng hay tăng điểm của nhân vật.