Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

sỉ áo thun trơn

áo thun giá sỉ

Vu Sư


Sau khi đã tiến đến cảnh giới Tiên - Ma, các kỹ năng của nhân vật có thể nâng lên cấp bậc mới: Chân kĩ năng của Tiên hoặc Cuồng kĩ năng của Ma.

  Bài giới thiệu về những kĩ năng tối thượng của lớp Vu Sư sau khi Thăng Tiên hoặc Nhập Ma đây hi vọng sẽ giúp các bạn phần nào định hướng được con đường đi của mình.


Bấm vào để xem hình khổ lớn

Tên Hình Hiệu quả Thăng Tiên Hiệu quả Nhập Ma
Phục Cừu Chi Hồn Trừng Giới Thượng Tiên: Khi phản đam không tiêu hao chân khí Cuồng Ma:Sát thương phản đam tăng thêm 4% sát thương Hồn Lực của người thi triển
Phục Cừu Chi Hồn Phong Ấn Chân Tiên: Thời gian duy trì phong ấn tăng đến 5 giây. Ma Thánh: Tỉ lệ phong ấn là 1.2 lần của tỉ lệ cấp 10
 Phục Cừu Chi Hồn Kính Tượng Chân Tiên: Phục hồi 15% sinh mệnh tối đa của người thi triển Ma Thánh: Phản đạn và giảm 0,6 lần sát thương Hồn Lực
 Phục Cừu Chi Hồn Chấn Đãng Chân Tiên: Mỗi 4000 điểm Hồn Lực tăng thêm 1 giây thời gian làm choáng Ma Thánh: Thời gian làm choáng cố định kéo dài thêm 1 giây
Sinh Mệnh Trán Phóng Chân Tiên: Thời gian hồi phục Hồng Phù giảm thêm 1 giây Ma Thánh: Hiệu quả hồi phục của kĩ năng tăng 5%, Hiệu quả hồi phục của dược phẩm tăng 10%
 Sinh Mệnh Cấm Cố Chân Tiên: Thời gian hồi phục Hồng Phù tăng thêm 1 giây Ma Thánh: Hiệu quả hồi phục của kĩ năng giảm 5%, Hiệu quả hồi phục của dược phẩm giảm 10%
 Nhiếp Hồn Thuật Chân Tiên: Thời gian duy trì kéo dài thêm 3 giây Ma Thánh: Thời gian giảm thi triển kéo dài đến 100%
Phục Cừu Chi Hồn Phản Phệ Chân Tiên: Thời gian duy trì kéo dài thêm 2 giây Ma Thánh: Rút ngắn 5 giây thời gian phục hồi.
 Hắc Vu Chú Thượng Tiên: Cấp tấn công tăng thêm 3 điểm Cuồng Ma: Cấp phòng ngự giảm 3 điểm
  Bạch Vu Chú Thượng Tiên:  Cấp phòng ngự tăng thêm 5 điểm Cuồng Ma: Có 3% hiệu quả giảm thời gian thi triển
  Linh Bạo Chú Thượng Tiên: Khi sử dụng có 20% xác suất nhận được 30 điểm Nguyên Khí Cuồng Ma: Sát thương tăng 361
 Trùng Kích Thuật Thượng Tiên: Tỉ lệ giảm tốc tăng đến 50% Cuồng Ma: Khi sử dụng, có 20% xác suất khiến mục tiêu giảm 30 điểm Nguyên Khí.
   Kích Lưu Thuật Thượng Tiên: Sát thương tăng thêm 1200 điểm Cuồng Ma: Thời gian duy trì giảm 3 giây
  Khí Bạo Thuật Chân Tiên: Có 30% xác suất định thân trong 3 giây Ma Thánh: 50% xác suất tăng thêm 4518.8 điểm sát thương hệ Thủy trong 6 giây.
 Lãnh Ngưng Thuật  Chân Tiên: Thời gian định thân kéo dài thêm 2 giây Ma Thánh: Xác suất định thân tăng đến 100%
 Thổ Băng Chú Thượng Tiên: Cự li tấn công tăng thêm 3 mét Cuồng Ma: 30% xác suất tăng 50% trạng thái bạo kích, duy trì 4 giây.
  Hồng Sa Chú Chân Tiên: Tăng thêm 1200 điểm sát thương Ma Thánh: Thời gian duy trì giảm 3 giây
  Cuồng Sa Xuyên Không Chú Chân Tiên: Mở rộng phạm vi ảnh hưởng đến 10 mét Ma Thánh: 20% xác suất khiến mục tiêu giảm 20% phòng ngự hệ Thổ, duy trì 8 giây.
 Địa Linh Dẫn Chú Chân Tiên: Có 50% xác xuất không tiêu hao Chân Nguyên Ma Thánh: Mở rộng phạm vi ảnh hưởng đến 8 mét
  Thủy Bộc Hoàng Hương Chân Tiên: 50% xác xuất chỉ tiêu hao 1 điểm Chân Nguyên Ma Thánh: Sát thương chảy máu tăng bằng 1.2 mức Hồn Lực
Sinh Mệnh Khí Phao Chân Tiên: Xóa bỏ trạng thái dị thường Ma Thánh: Thời gian tái thi triển giảm 5 giây
 Triều Tịch Tinh Linh Chân Tiên: Thời gian duy trì hiệu quả giảm thời gian thi triển kéo dài thêm 3 giây Ma Thánh: Xác suất trạng thái bạo kích tăng 20%, duy trì 15 giây.
Vu Sư Ý Chí Chân Tiên: Thời gian duy trì miễn dịch kéo dài thêm 2 giây Ma Thánh: 20% xác suất không tiêu hao Chân Nguyên
 Thủy Tinh Thông Chân Tiên: Sát thương phép thuật hệ Thủy tăng 25% Ma Thánh: Trí mạng phép thuật tăng 1%
Thổ Tinh Thông Chân Tiên: Sát thương phép thuật hệ Thổ tăng 25% Ma Thánh: Trí mạng phép thuật tăng 1%Kĩ năng truyền thuyết

Tên Hình Yêu cầu Công dụng
U Minh Độn

Pháp bảo

Cấp: 80

Tu chân: Đại thừa

Cấp cao nhất: 1

Loại: Chủ động chúc phúc

Giúp các thành viên trong tổ đội không bị chọn trong khoảng thời gian nhất định

Phong Nham Táng
Pháp bảo

Cấp: 100

Tu chân: Đại thừa

Cấp cao nhất: 1

Loại: Chủ động nguyền rủa

Duy trì hiệu quả tấn công hệ Thổ trong khoảng thời gian nhất định

Linh Hồn Nguyên Thai
Pháp bảo

Cấp: 100

Tu chân: Đại thừa

Cấp cao nhất: 1

Loại: Chủ động chúc phúc

Giúp đồng đội vô địch, nhưng bị trạng thái hôn mê và được khôi phục Sinh mệnh

Triệu Hoán
Pháp bảo

Cấp: 100

Tu chân: Đại thừa

Cấp cao nhất: 1

Loại: Đặc thù

Có thể triệu hoán bằng hữu đến bên người thực thi nhiệm vụ.

Hải Phong Triệu Hoán

 
Pháp bảo

Cấp: 79

Tu chân: Đại thừa

Cấp cao nhất: 1

Loại: Chủ động chúc phúc

Triệu hồi Hải Phong giúp bay lên.

Kết Tinh Chi Quang

 
Pháp bảo

Cấp: 79

Tu chân: Đại thừa

Cấp cao nhất: 1

Loại: Chủ động tấn công

Phát ra 1 luồng khí lạnh, kết tinh tấn công kẻ địch.

Sa Oanh Chú

 
Pháp bảo

Cấp: 100

Tu chân: Thiên tiên, Ma tôn

Cấp cao nhất: 1

Loại: Chủ động tấn công

Dùng tiếng chym oanh dội vào kẻ thù, tấn công trí mạng kẻ địch.

Toái Thạch Diệt Chú

 
Pháp bảo

Cấp: 100

Tu chân: Thiên tiên, Ma tôn

Cấp cao nhất: 1

Loại: Chủ động tấn công

Phá vỡ tất cả đá lớn trong phạm vi đồng thời sẽ tiêu hủy hết tất cả các mục tiêu trên mặt đất.

Tai Họa Chi Nguyên
Pháp bảo

Cấp: 100

Tu chân: Đại thừa

Cấp cao nhất: 1

Loại: Chủ động chúc phúc

Toàn bộ kỹ năng tấn công và nguyền rủa với mục tiêu có thể chuyển đến Vu Sư. Chỉ thi triển lên bằng hữu.