Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

Kinh nghiệm Cơ Sở Bang Phái (P.3)


(tiếp theo)

Trả lời câu hỏi cho CSBP có tụ nghĩa sảnh cấp 4:

1. Vật phẩm nào dưới đây không có được từ Binh Giới Khố?
Cường hóa Buff

2. Xây Dựng, nâng cấp các kiến trúc cần dùng các nguyên liệu xây dựng, dưới đây đâu không phải là nguyên liệu cần thiết?
Tầm Mộng Thạch

3. Xây Dựng, nâng cấp các kiến trúc cần dùng các nguyên liệu xây dựng, dưới đây đâu không phải là nguyên liệu cần thiết?
Mai Cốt Sa

4. Trong TGHM các thành viên có thể nộp Nguyên liệu để tăng thêm điểm Kinh nghiệm không?
Có thể

5. Nguyên liệu xây dựng CSBP có thể có được bằng nhiều cách, cách nói nào sau đây là không đúng?
Nguyên liệu CSBP không thể có được bằng việc làm nhiệm vụ Bang phái.

6. Điểm phồn vinh có từ điểm kinh nghiệm bang phái nhận được hàng ngày?
Đúng vậy

7. Các kiến trúc CSBP có thể bị phá bỏ trong một số trường hợp, cách nói nào dưới đây không đúng?
Bất kỳ thành viên nào trong bang phái có thể phá hủy kiến trúc.

8. Các kiến trúc của CSBP có thể bị phá bỏ trong một số trường hợp, các nói nào dưới đây là đúng?
Có thể bị phá hủy trong Bang Chiến.

9. Khi điểm phồn vinh giảm xuống còn 0%, sẽ xảy ra chuyện gì?
Cơ sở tự động đóng, cần mở lại và bỏ ra chi phí nhất định.

10. Mỗi lần thăng cấp khoa học kỹ thuật của CSBP đều cần đáp ứng một số tiền nhất định nếu không sẽ không thể thăng cấp, cách nói này có đúng không?
Đúng

***

Trả lời câu hỏi cho CSBP có tụ nghĩa sảnh cấp 5

1. Sau khi mở CSBP, đâu không phải là chức trách của Bang chủ?
Khiến tất cả các thành viên trong bang mỗi ngày tăng 1 cấp.

2. Thăng cấp CSBP qua việc tích lũy điểm kinh nghiệm, điểm kinh nghiệm không chịu ảnh hưởng của nhân tố nào dưới đây?
Tăng cấp bang chúng

3. Xây dựng cơ sở vật chất cần thời gian và nguyên liệu nhất định, dùng càng nhiều nguyên liệu xây dựng thì có thể rút ngắn được thời gian, cách nói này đúng không?
Đúng

4. Các tộc làm nhiệm vụ nguyên liệu xong sẽ nhận được nguyên liệu tương ứng, Nhân tộc nhận được loại nào?
Kiếm Tiên Cương

5. Năm 2012, cả TGHM chìm đắm trong kiếp nạn chiến tranh. Tộc người thần bí nào đã xuất hiện dẫn dắt Đại Lục Hoàn Mỹ vượt qua khó khăn, bước tiếp trên con đường chưa biết tương lai, xây dựng TGHM?
Linh Tộc

6. Trong 1000 năm lịch sử Hoàn Mỹ, phía tây Đại Lục xuất hiên quốc gia Nhân Tộc nên được gọi là "Đất nước mặt trời lặn" hay đất nước Hoàng hôn, quốc gia này tồn tại trong khoảng thời gian nào?
Năm 1044 theo lịch Hoàn Mỹ

7. Sau 30 năm tồn tại, bỗng một ngày Hoàng Hôn Quốc bị một tiểu quốc có trong tay một vật phẩm thần bí mạnh mẽ xâm chiếm. Vật phẩm thần bí nào đã biến đất nước nhỏ bé đó thành bất khả chiến bại?
Mặt nạ Hoàng kim

8. Khi làm xong nhiệm vụ nguyên liệu các tộc sẽ nhận được nguyên liệu tương ứng, Linh Tộc nhận được gì?
Linh Tê Mộc

9. Tác phẩm văn học kinh điển nào dưới đây không đề cập đến 28 vì Tinh tú?
Hồng Lâu Mộng

10. Phá Ma Đường là nơi thích hợp để luyện cấp. Người chơi có thể nhận được lợi ích gì ở đây?
Đứng lại là tăng kinh nghiệm.

***

Trả lời câu hỏi CSBP cấp 6

1. Khi Bang chiến, di chuyển đến cơ sở của quân địch, điểm di chuyển mặc định là gì ?
Bị chiến Đại Thính

2. Cách nói nào dưới đây không đúng?
Bang phái chưa xây dựng CSBP vẫn có thể tấn công

3. Khi địch vào CSBP, đối thoại với NPC nào để di chuyển vào khu vực chiến đấu?
Sứ giả chỉ huy công thành

4. Liên quan đến Bang chiến, cách nói nào không đúng?
Quân phòng thủ rút lui.

5. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ nguyên liệu, các tộc sẽ nhận được nguyên liệu tương ứng với tộc mình, Thú tộc nhận được nguyên liệu gì?
Vạn Hóa Sa

6. Các hạ có thể gặp BOSS Minh phủ Ngưu đầu - Ngục tại Phá Ma Đường số mấy?
Nghiệt kính sâm la ngục

7. Con gái của quận chủ Hoàng Hôn Cốc là Minh Nguyệt Cơ, nhan sắc nghiêng nước khuynh thành...?
Thiên Nộ Thần Phạt

8. Đâu là một trong số các thánh địa mà Thần Chi Tử ẩn cư để giúp Chúng thần trở lại thế gian?
Thần Nguyệt Cốc

9.Qua hàng ngàn năm, TGHM có những thay đổi to lớn. Nhân Tộc, Tịch Tộc và Yêu Tộc không còn đối đầu nữamaf liên kết đánh lại quái Oán linh?...
Vì bị thế lực thần bí xâm chiếm, các vị thần sẽ trở lại TGHM

10. Tổ Long Thành mênh mông, Phúc sương thành tuyết phủ, Phúc sương có lời nguyền....
Hạ Lan Thu Tuyết (mục số 1 nhé).


Các Tin Đã Đăng