Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

sỉ áo thun trơn

áo thun giá sỉ

Pháp Sư


Sau khi đã tiến đến cảnh giới Tiên - Ma, các kỹ năng của nhân vật có thể nâng lên cấp bậc mới: Chân kĩ năng của Tiên hoặc Cuồng kĩ năng của Ma.


  Bài giới thiệu về những kĩ năng tối thượng của lớp Pháp Sư sau khi Thăng Tiên hoặc Nhập Ma đây hi vọng sẽ giúp các bạn phần nào định hướng được con đường đi của mình 


Bấm vào để xem hình khổ lớn

Kĩ năng học ở Tu chân Trúc Cơ

Tên Hình Hiệu quả Thăng Tiên Hiệu quả Nhập Ma
Liệt Hỏa Phù Thượng Tiên: Khi tấn công đối thủ có 20% cơ hội nhận được 30 điểm Nguyên khí. Cuồng Ma: Thời gian thi triển rút ngắn còn 1.2 giây.
Dũng Tuyền Thượng Tiên: Tỉ lệ giảm tốc độ tăng 45%, thời gian duy trì thêm 1 giây. Cuồng Ma: Tăng lực tấn công thêm 600 điểm.
Lạc Thạch Thuật Thượng Tiên: Thời gian thi triển giảm, chỉ còn 1.6 giây. Cuồng Ma: Có 20% cơ hội đánh choáng đối thủ 5 giây.

 

Kĩ năng học ở Tu chân Linh Hư

Tên Hình Hiệu quả Thăng Tiên Hiệu quả Nhập Ma
Liệt Diễm Hộ Giáp Thượng Tiên: Phòng thủ hệ Hỏa tăng thêm 150%. Cuồng Ma: Tốc độ phục hồi Sinh mệnh tăng thêm 15 điểm mỗi giây.
Hàn Băng Hộ Giáp Thượng Tiên: Phòng thủ hệ Thủy tăng 150%. Cuồng Ma: Tốc độ hồi phục Chân khí tăng 15 điểm/giây.
Bàn Thạch Hộ Giáp Thượng Tiên: Phòng thủ hệ Thổ tăng 150%. Cuồng Ma: Phòng thủ vật lý tăng 150%.
Hỏa Sát Thiên Đăng Thượng Tiên: Mỗi lần gây sát thương hệ Hỏa, tổn thương tăng thêm 15%. Cuồng Ma: Thời gian tạo sát thương rút ngắn đi 3 giây.
Băng Bạc Thượng Tiên: Đối phương nếu bị bất động, sẽ chịu thêm sát thương hệ Thủy trong vòng 3 giây. Cuồng Ma: Tỉ lệ gây bất động tăng đến 50%.

 

Kĩ năng học ở Tu chân Hòa Hợp

Tên Hình Hiệu quả Thăng Tiên Hiệu quả Nhập Ma
Thần Hỏa Phù Thượng Tiên: Khiến phòng ngự hệ Hỏa của kẻ địch giảm 20% trong vòng 15 giây. Cuồng Ma: Thời gian thi triển rút ngắn, chỉ còn 2.5 giây.
Sa Hãm Thượng Tiên: Làm giảm đến 20% tốc độ kẻ đich. Cuồng Ma: Khả năng đứng yên tăng lên 33%.
Hàn Lộ Thượng Tiên: Có 10% cơ hội khôi phục toàn bộ Sinh mệnh. Cuồng Ma: Cứ 3 giây khôi phục 200 điểm Sinh mệnh, duy trì đủ 3 lần.

Kĩ năng học ở Tu chân Nguyên Anh
Tên Hình Hiệu quả Thăng Tiên Hiệu quả Nhập Ma
Chích Viêm Trận Chân Tiên: Mỗi lần thiêu đốt có 20% cơ hội khiến kẻ thù bị hôn mê 3 giây. Ma Thánh: Mỗi lần thiêu đốt có 25% cơ hội hồi phục 500 điểm Sinh mệnh.
Nhuận Trạch Chân Tiên: Trong 15 giây tấn công pháp thuật tăng thêm 100% theo trang bị. Ma Thánh: Trong 15 giây tốc độ thi triển tăng 20%.
Súc Địa Thuật Chân Tiên: Nguyên khí tiêu hao giảm 10 điểm. Ma Thánh: Trong nháy mắt cự ly di chuyển tăng lên 30 mét.
Hỏa Tinh Thông  Chân Tiên: Sát thương hệ Hỏa tăng 25%. Ma Thánh: Tỉ lệ tấn công phép thuật trí mạng tăng 1%.
Thủy Tinh Thông Chân Tiên: Sát thương hệ Thủy tăng 25%. Ma Thánh: Tỉ lệ tấn công phép thuật trí mạng tăng 1%.
Thổ Tinh Thông Chân Tiên: Sát thương hệ Thổ tăng 25%. Ma Thánh: Tỉ lệ tấn công phép thuật trí mạng tăng 1%.

 

Kĩ năng học ở Tu chân Không Minh

Tên Hình Hiệu quả Thăng Tiên Hiệu quả Nhập Ma
Liệt Hỏa Sí Dực Chân Tiên: Thời gian tái thi triển giảm 1 giây. Ma Thánh: Phạm vi ảnh hưởng khi tấn công đối thủ tăng 50%.
Sương Nhận Chân Tiên: Thời gian duy trì tăng thành 30 phút. Ma Thánh: Tăng sát thương của băng thêm 50%.
Phi Sa Thuật Chân Tiên: Thời gian giảm độ trúng đích của đối phương tăng 50%. Ma Thánh: Gây thêm 1200 điểm sát thương.

 

Kĩ năng học ở Tu chân Lý Sương

Tên Hình Hiệu quả Thăng Tiên Hiệu quả Nhập Ma
Huyết Tế Viêm Bạo Chân Tiên: Giảm đi 25% Sinh mệnh tổn thất Ma Thánh: Có 50% cơ hội làm đối phương hôn mê trong 3 giây.
Lăng Sát Chân Tiên: Giảm 20% phòng thủ hệ Thủy của đối phương trong 15 giây. Ma Thánh: Thời gian thi triển rút ngắn còn 2.1 giây.
Thạch Phá Thiên Kinh Chân Tiên: Kỹ năng sẽ ảnh hưởng tới quân địch trong vòng 3 mét. Ma Thánh: Thời gian hồi phép giảm 2 giây.

 

Kĩ năng học ở Tu chân Độ Kiếp

Tên Hình Hiệu quả Thăng Tiên Hiệu quả Nhập Ma
Hỏa Hải Đao Sơn Thiên Tiên: Có 50% cơ hội giảm tiêu hao 1 điểm Chân nguyên. Ma Tôn: Có 50% cơ hội phá giải kĩ năng khi thi triển của đối phương.
Huyền Băng Thủy Long Thiên Tiên: Có 50% cợ hội trong 10 giây phép thuật tấn công cực mạnh 30%. Ma Tôn: Có 20% cơ hội không mất Chân nguyên.
Thái Sơn Áp Đỉnh Thiên Tiên: Có 50%% cơ hội giảm tiêu hao 1 điểm Chân nguyên. Ma Tôn: Cự ly tấn công tăng 5 mét.

Kĩ năng truyền thuyết
Tên Hình Yêu cầu Công dụng

Nghịch Không Quyết

Pháp khí, không thủ

Cấp: 80

Tu chân: Đại thừa

Cấp cao nhất: 1

Loại: Chủ động nguyền rủa

Đánh dấu vị trí hiện tại của kẻ thù, đưa kẻ thù về vị trí đó sau 1 khoảng thời gian nhất định.

 
Nghịch Lưu Quyết

Pháp khí, không thủ

Cấp: 80

Tu chân: Đại thừa

Cấp cao nhất: 1

Loại: Chủ động nguyền chú

Đánh dấu điểm Sinh mệnh của mục tiêu, trong khoảng thời gian nhất định khiến điểm Sinh mệnh của mục tiêu giảm đến mức đã đánh dấu.

 

Thổ Linh Kích

Pháp khí, không thủ

Cấp: 79
 

Tu chân: Đại thừa

Cấp cao nhất: 1

Loại: Chủ động tấn công

Tạo sát thương nhỏ cho mục tiêu, đồng thời giảm phòng ngự thủy hỏa thổ của mục tiêu.
Băng Tinh Thế Giới

Pháp khí, không thủ

Cấp: 100

Tu chân: Đại thừa

Cấp cao nhất: 1

Loại: Chủ động nguyền rủa

Trong khoảng thời gian nhất định, cứ 3 giây có thể phóng ra sóng băng phong, có thể đóng băng quân địch quanh thân.

Sa Chi Thủ Hộ

Pháp khí, không thủ

Cấp: 100

Tu chân: Đại thừa

Cấp cao nhất: 1

Loại: Chủ động chúc phúc

Giảm xác suất bản thân chịu đòn tấn công chí mạng.

Bí Pháp Chi Quang

 

Pháp khí, không thủ

Cấp: 100

Tu chân: Đại thừa

Cấp cao nhất: 1

Loại: Chủ động chúc phúc

Giúp bản thân thoát khỏi những đòn tấn công khi cận chiến đồng thời xóa bỏ trạng thái tiêu cực

Chân Nguyên Hộ Thể

 

Pháp khí, không thủ

Cấp: 79

Tu chân: Đại thừa

Cấp cao nhất: 1

Loại: Chủ động chúc phúc

Trong thời gian ngắn tăng phòng ngự kim thủy hỏa thổ của bản thân đồng thời có xác suất xóa bỏ trạng thái bất lợi của bản thân

Khí Quán Trường Hồng

 

Pháp khí, không thủ

Cấp: 100

Tu chân: Thiên tiên, Ma tôn

Cấp cao nhất: 1

Loại: Chủ động chúc phúc

Trong thời gian ngắn, tấn công phép của bản thân sẽ tăng mạnh theo giới hạn chân khí.

Linh Khí Chấn Bạo

 

Pháp khí, không thủ

Cấp: 100

Tu chân: Thiên tiên, Ma tôn

Cấp cao nhất: 1

Loại: Chủ động tấn công

Tấn công hỗn hợp 3 hệ thủy hỏa thổ đồng thời tấn công chân khí, sinh mệnh, nguyên khí mục tiêu.

Nhiếp Hồn Chi Lực

 

Pháp khí, không thủ

Cấp: 79

Tu chân: Đại thừa

Cấp cao nhất: 1

Loại: Chủ động nguyền rủa

Trong nháy mắt tạo hiệu quả ru ngủ đối phương.

Hoàng Hắc Chi Diễm

Pháp khí, không thủ

Cấp : 100

Tu chân: Đại thừa

Cấp cao nhất: 1

Loại: Kĩ năng di chuyển

Nguyền rủa mục tiêu, khiến mục tiêu phát huy hiệu quả định thân khi bị tấn công.

Là bậc thầy về phép thuật nên một pháp sư sẽ không bao giờ bỏ qua việc những kĩ năng cơ sở như Hỏa tinh thông, Thủy tinh thông, Thổ tinh thông cho dù là chọn Thăng Tiên hay Nhập Ma. Những kĩ năng cấp thấp như Liệt Diễm Hộ Giáp, Hàn Băng Hộ Giáp, Bàn Thạch Hộ Giáp khi được lên cấp Chân/Cuồng sẽ có hiệu quả vượt trội nên chắc rằng sẽ không ai phải tiếc nuối nếu đã hao tổn Nguyên thần và ngân lượng học những kĩ này.