Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

sỉ áo thun trơn

áo thun giá sỉ

HHTĐ: Hộ oản và Phi phong


Tên Cấp Thủ vật lý Chịu phép Cấp dùng Thể Lực Mẫn Lực Linh Lực Thuộc tính phụ Nguyên liệu chế
Lực Lượng Trọng Oản 9 +525 +225 70 177 39 -  Thủ vật lý + 94

 Kháng Thổ + 216

 5 Hoàn Chỉnh Cổ Xác
 10 Mê Chi Đầu Cốt
 2 Thiên Cơ Tài
Phi Tuyết Bí Pháp Oản 9 +59 +525 70 39 - 108  Chân khí + 90

 Phòng thủ hệ Thổ + 255

 5 Hoàn Chỉnh Cổ Xác
 10 Mê Chi Đầu Cốt
 2 Thiên Cơ Tài
Tật Phong Khinh Oản 9 +225 +350 70 74 74 -  Né tránh + 62
 Kháng Thổ + 211
 5 Hoàn Chỉnh  Cổ Xác
 10 Mê Chi Đầu  Cốt
 2 Thiên Cơ Tài
Hổ Hao Trọng  Oản 10 +597 +255 80 202 44 -  Mẫn Lực + 6~7

 Thể Lực + 6~7

 Sinh Lực + 5~6

 5 Phong Vô Ngân Hắc Giáp
 5 Cuồng Sư Tiêm Trảo
 10 Cổ Cựu Tàn Kiếm
 1 Kiếm Hồn -  Lực Lượng Trọng  Oản
 9 Thiên Cơ Tài
Không Linh Pháp Oản 10 +67 +595 80 44 - 123  Linh Lực + 6

 Mẫn Lực + 6~7 

 Sinh Lực + 5~6

 5 Phong Vô Ngân Hắc  Giáp
 5 Cuồng Sư Tiêm Trảo
 10 Cổ Cựu Tàn Kiếm
 1 Kiếm Hồn – Phi Tuyết Bí Pháp Oản
 9 Thiên Cơ Tài
Trục Nguyệt Khinh Oản 10 +256 +400 80 84 84 -  Mẫn Lực + 7

 Thể Lực + 6~7

 Sinh Lực + 5

 5 Phong Vô Ngân Hắc Giáp
 5 Cuồng Sư Tiêm Trảo
 10 Cổ Cựu Tàn Kiếm
 1 Kiếm Hồn – Tật Phong Khinh Oản
 9 Thiên Cơ Tài
Kim Giáp Hộ Oản 10 +597 +255 80 202 44 -  Sinh mệnh + 70
 Sinh Lực + 6~7
 Thời gian TC - 0.05 giây
 2 Cổ Xà Tinh Phách
 8 Kiêm Cố Kim Giáp Phiến
 16 Cổ Cựu Tàn Kiếm
 18 Thiên Cơ Tài
Kim Giáp Pháp Oản 10 +67 +595 80 44 - 123  Sinh mệnh + 60
 Sinh Lực + 5
 Thời gian thi triển - 3%
 2 Cổ Xà Tinh Phách
 8 Kiên Cố Kim Giáp Phiến
 16 Cổ Cựu Tàn Kiếm
 18 Thiên Cơ Tài
Cổ Xà Khinh Hộ Oản 10 +256 +400 80 84 84 -  Sinh mệnh + 60
 Sinh Lực + 6~7
 Thời gian TC - 0.05 giây
 2 Cổ Xà Tinh Phách
 8 Kiên Cố Kim Giáp Phiến
 16 Cổ Cựu Tàn Kiếm
 18 Thiên Cơ Tài
Phá Sơn Trọng Oản 11 +657 +280 90 227 49 -  Giảm tổn thương vật lý + 2%
 Thể Lực + 6~7
 Sinh Lực + 7~8
 5 Thần Vũ La Tàn Tí
 5 Hắc Ám Thiết Giáp
 10 Thánh Điện Chi Thạch
 12 Thiên Cơ Tài
Võ Không Pháp Oản 11 +73 +655 90 49 - 138  Giảm tổn thương vật lý + 2%
 Linh Lực + 6~7
 Sinh Lực + 7~8
 5 Thần Vũ La Tàn Tí
 5 Hắc Ám Thiết Giáp
 10 Thánh Điện Chi Thạch
 12 Thiên Cơ Tài
Thiên Hành Khinh Oản 11 +282 +440 90 94 94 -  Giảm tổn thương vật lý + 2%
 Mẫn Lực + 6~7
 Sinh Lực + 7~8
 5 Thần Vũ La Tàn Tí
 5 Hắc Ám Thiết Giáp
 10 Thánh Điện Chi Thạch
 12 Thiên Cơ Tài

Bảng thông kê các loại Phi phong

Tên Cấp Né tránh Cấp dùng Thuộc tính phụ Nguyên liệu chế

Quỷ Vương Phi Phong

11 +220 90  Thể Lực + 9

 Mẫn Lực + 9

 Linh Lực + 9

 2 Cự Thú Tinh Xác
 8 Quỷ Vương Đoạn Đái
 16 Thánh Điện Chi Thạch
 24 Thiên Cơ Tài