Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

sỉ áo thun trơn

áo thun giá sỉ

Làm Nhiệm vụ Tu chân


Tu chân cấp độ 9

Các nhân vật dù thuộc tộc nào thì khi đạt đến cấp độ 9 đều có thông báo và chỉ dẫn cụ thể về nhiệm vụ Tu chân đầu tiên này.

 Nhiệm vụ Tu chân cấp 9 rất đơn giản, chỉ cần diệt một số lượng quái chỉ định và về báo cáo là hoàn thành.

Mở bảng nhiệm vụ (Q), bấm chuột vào tên quái vật (màu xanh), nhân vật sẽ tự động chạy đi tìm quái.

  • Đạt Tu chân Linh Hư


Tu chân cấp độ 19

Các chiến binh được giao nhiệm vụ tìm về phải đi tìm Chi Nhân, Chi Mã hoặc Thông Linh Chương, Thông Linh Thảo.

Chi Nhân, Thông Linh Chương: Yêu cầu phải tiêu diệt một loại quái nhất định để tìm về.

Chi Mã, Thông Linh Thảo: đang ở trong hình dạng một cây hoa, rất dễ để tìm.

  • Đạt Tu chân Hòa Hợp


Tu chân cấp độ 29

Bắt đầu đến gặp Hạ Phong Tướng Quân (521 - 629) ở Tổ Long Thành

- Vệ binh Tiểu Thất ngoài cổng Tổ Long Thành - Tây yêu cầu tiêu diệt 25 con Ác Độc Hành Thi.

w

- Hạ Phong Tướng Quân yêu cầu tiêu diệt 15 con Bạch Nhãn Lang (ở Khoáng Trường).
- Tự động xuất hiện nhiệm vụ diệt 15 Trung Sơn Lang.

- Hạ Phong Tướng Quân yêu cầu tiêu diệt 25 con Hậu Thổ Long Điệt (ở Khoáng Trường).

- Hạ Phong Tướng Quân yêu cầu tiêu diệt 15 con Học Đồ Hỏa Man Vu (ở Khoáng Trường).

- Tự động xuất hiện nhiệm vụ diệt 15 Thứ Trư Yêu Nhân.

- Hạ Phong Tướng Quân yêu cầu tiêu diệt 15 con Truyền Đạo Hỏa Man Vu (ở Khoáng Trường).

- Tự động xuất hiện nhiệm vụ diệt 15 Thứ Trư Yêu Nhân Vương.

- Hạ Phong Tướng Quân yêu cầu tiêu diệt 15 con Sơn Lang Chiến Sĩ (ở Khoáng Trường).

- Tự động xuất hiện nhiệm vụ diệt 15 Địa Quỷ Tiêu Binh.
- Diệt thủ lĩnh quái vật ở Khoáng trường là Bào Xỉ.

Về gặp Trưởng lăo Tổ Long Thành, sau đó  lên Lan Nhược Tự gặp Pḥòng Sanh.

-  Phòng Sanh yêu cầu tiêu diệt 15 con Du Thương Di Cốt và Nghệ Kĩ Di Cốt (ở Bích Đào Lâm).

-  Phòng Sanh yêu cầu tiêu diệt Yêu Ngưu Nô Phó để thu hồi Huyết Ngọc Bôi (ở Bích Đào Lâm).
-  Phòng Sanh yêu cầu tiêu diệt Yêu Lang Xạ Thủ để thu hồi Tinh Hồn Thạch (ở Bích Đào Lâm).

-  Phòng Sanh yêu cầu tiêu diệt Địa Quỷ Cung Thủ để thu hồi Tử Thanh Trượng (ở Bích Đào Lâm).

Về gặp Trưởng Lăo Tổ Long Thành

- Trưởng lão yêu cầu tiêu diệt 2 Tà Ác Thụ Căn và 2 Yêu Lang Thần Xạ Thủ (ở Kính Hồ Cư).

- Gặp Thông U Khách.

- Nhận nhiệm vụ tiêu diệt Yêu Ngưu Tiếu Binh để tìm về 15 Yêu Ngưu Hộ Phù (ở Kính Hồ Cư).

- Tiêu diệt Thạch Hống Chiến Sĩ để tìm về 15 Thạch Hống Hộ Phù (ở Kính Hồ Cư).

- Tiêu diệt Mị Yêu (ở Ma Thiên Nhai), mang Mị Yêu Chi Phù cho Thông U Khách.

Gặp Bất Hối Chân Nhân ở Tổ Long Thành

- Bất Hối Chân Nhân yêu cầu diệt Trường Thối Độc Chu để thu thập 6 Chi Tru Độc Châm (ở Kính Hồ Cư).

- Tiêu diệt Phương Thanh Tử (gần Lan Nhược Tự).

- Về gặp Thông U Khách báo cáo.

  • Đạt Tu chân Nguyên Anh


Tu chân cấp độ 39

Gặp Trưởng Lão Thiên Lệ Chi Thành

- Gặp Ẩn Sĩ Thiên Thành, nhận nhiệm vụ diệt 40 Hoàng Thiên Dực Long.

- Gặp Vu Anh Trữ nhận nhiệm vụ tìm về Vạn Niên Tao (gặp Đa Bảo Đồ Tăng ở Ngư Thôn).

- Sau đó về gặp Trưởng Lão Tổ Long Thành rồi đến Ngư Thôn gặp Phong Phá Thiên.
- Nhận nhiệm vụ diệt Minh Lang Chi Vương ở Lan Nhược Tự.

Gặp Trưởng Lão, sau đó lên Thiên Lệ Chi Thành.

Sau khi nhận nhiệm vụ sẽ không có thêm thông báo. Nhân vật phải chết 1 lần mới có nhiệm vụ.

- Sau khi chết 1 lần, đến gặp Quỷ Tiên Anh Lạc nói chuyện.
- Về Thiên Lệ Chi Thành báo cáo.

  • Đạt Tu chân Không Minh


Tu chân cấp độ 49

Gặp Trưởng Lão Tổ Long Thành

- Nhận nhiệm vụ diệt Minh Ngưu Chi Vương ở tọa độ 164:654.

- Lên Vũ Vương Đỉnh, gặp A Phi và nhận nhiệm vụ diệt Minh Thử Chi Vương (tọa độ 453:405).

Về Thiên Lệ Chi Thành

- Nhận nhiệm vụ diệt Hổ Thiên Quân (314:579), Long Thiên Quân (332:591) và Sư Thiên Quân (343:576).

- Về gặp Động Minh Tiên Trưởng, sau đó sang U Lan Thôn gặp Lạc Hoa.
- Về Tổ Long Thành báo cáo.

  • Đạt Tu chân Lý Sương


Tu chân cấp  độ 59

Gặp Trưởng Lão Tổ Long Thành

- Lên Tuyệt Long Pha, gặp Ưng Phi Diêu nhận nhiệm vụ diệt Minh Hổ Chi Vương (tọa độ 342:563).

- Về Tổ Long Thành báo cáo.
- Sang Thiên Lệ Chi Thành nhận nhiệm vụ diệt 5 con trùm trong phụ bản khiêu chiến cấp 59

Tử Mạc/Uẩn Tượng/Khiên Tích/Giao Trĩ/Thao Thiết

- Tiêu diệt 5 con trùm của 5 cửa Kim-Thủy-Mộc-Hỏa-Thổ.
- Đến trung tâm phụ bản, bấm vào cây cột ở đó để ứng kiếp.

  • Đạt Tu chân Độ Kiếp


Tu chân cấp độ 69

Gặp Trưởng Lão Tổ Long Thành

- Nhận nhiệm vụ diệt Minh Trư Chi Vương (Liêu Nha Trấn).

- Ra Vân Mộng Thôn gặp Trần Thiết Y nhận nhiệm vụ. Chỉ cần đi theo đường mòn lên Chỉ Thạnh Trại là hoàn thành.

- Gặp Hoắc Tang ở Chỉ Thạch Trại, nhận nhiệm vụ diệt Oán Linh Thị Hồn Giả mang về Xạ Thủ Khải Giáp.

- Gặp Linh Bảo Thiên Tôn, nhận nhiệm vụ diệt Huyền Linh và Cừu Anh ở Nghịch Thiên Thần Đàn.

- Nhận nhiệm vụ diệt Phệ Nhân Tâm Ma trong Oán Linh Chi Môn, sau đó đào cây cột gần đó.

- Nhận nhiệm vụ tìm kiếm Thanh Linh Tôn (676:466) và về U Lan Thôn gặp Tử Hà Khách.

- Đến gặp vợ của Tử Hà Khách (557:912), sau đó về lại U Lan Thôn.

  • Đạt Tu chân Tịch Diệt


Tu chân cấp độ 79

Đến gặp đội trưởng Thủ vệ Tầm Mộng cảng

- Nhận nhiệm vụ diệt 50 Cường Hóa Truy Hồn Minh Xà.

- Nhận nhiệm vụ diệt 50 Cường Hóa Đoạt Phách Minh Sư.

- Nhận nhiệm vụ diệt 25 Cường Hóa Phi Thiên Minh Hổ.

- Về Tầm Mộng Cảng, gặp Đỗ Ngôn rồi đi tìm Đạo Mộ Tặc (Tùng Lâm Di Tích).
- Nhận nhiệm vụ diệt 30 Truy Vân Thái Thứu.

- Về Tầm Mộng Cảng, nhận nhiệm vụ diệt Hải Đạo Thuyền Trưởng trong Dạ Khốc Đảo.

- Nhận nhiệm vụ diệt Nho Tử (ở 650: 342).

- Lên Kỳ Bàn Cổ, nhận nhiệm vụ vào Bí Bảo Quật đánh Lãng Phiên Thiên.

- Bấm vào cây cột Lãng Phiên Thiên canh giữ, sử dụng Trấn Hồn Phù để hoàn thành Tu chân.

  • Đạt Tu chân Đại Thừa