Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

sỉ áo thun trơn

áo thun giá sỉ

Lên cấp nhanh nhờ Tụ Linh và Kết Đan Thạch


Kể từ phiên bản game mã số 130 trở đi, chức năng Tụ Linh sẽ được kích hoạt trên mọi máy chủ Thế Giới Hoàn Mỹ Việt Nam. Đây là chức năng đặc biệt tiện ích với những người có ít thời gian đăng nhập game.


Bấm vào bên trên của nút Chức năng Tụ Linh bên trên bảng tên nhân vật sẽ mở ra bảng lựa chọn Tụ Linh. Để sử dụng chức năng Tụ Linh cần phải dùng một lượng Kết Đan Thạch tương ứng.

Thời Gian Tụ Linh kéo dài tối đa là 3 giờ đồng hồ, đồng thời không thể lặp lại. Sau khi chọn gói Tụ Linh, nhân vật sẽ được đưa vào Thời Kì Tụ Linh. Trong giai đoạn này sẽ có 3 khái niệm thời gian cần chú ý.
 

Khái niệm Ý nghĩa
Thời gian Tụ Linh

- Thời gian kinh nghiệm thu được khi giết quái tăng 4 đến 12 lần.
- Thời Gian Tụ Linh được tính là thời gian online.
- Có thể tự chọn "Bắt đầu" hoặc "Tạm dừng" Tụ Linh, không thể xóa bỏ thời gian Tụ Linh đã nhận.
- Mỗi ngày có thể sử dụng 1 gói Tụ Linh. 
- Mỗi gói Tụ Linh đều tăng thêm 3 giờ Trì hoãn Tụ Linh18-20 giờ Tán Linh.
- Thời gian Tụ Linh không thể cộng dồn. Phải sử dụng hết thời gian đang có mới được chọn gói Tụ Linh mới.

Thời gian Trì hoãn Tụ Linh

- Thời gian tạm dừng không dùng tới khả năng tăng kinh nghiệm. Kinh nghiệm thu được lúc này sẽ như bình thường.
- Thời Gian Trì hoãn Tụ Linh được tính là thời gian online.
- Khi chọn tạm dừng Tụ Linh thì sẽ tính giờ của Thời gian Trì hoãn Tụ Linh. Mỗi lần thay đổi trạng thái như vậy, thời gian bị trừ làm tròn thành 1 phút.
- Tích lũy tối đa 256 giờ.

Thời gian Tán Linh

- Thời gian điểm kinh nghiệm thu được khi giết quái bị suy giảm, Kinh nghiệm mặc định thu được chỉ còn 10% so với bình thường.
- Khi online hết thời gian Tụ Linh (hoặc tạm dừng) và hết thời gian Trì hoãn Tụ Linh, thời gian Tán Linh sẽ được trừ.
- Trong khoảng thời gian Tán Linh, nếu sử dụng Tu luyện bí cấp thì Kinh nghiệm thu được là: 10% + 50% =
60% (so với bình thường).
- Thời gian Tán Linh trùng với thời gian nhân đôi Kinh nghiệm của máy chủ, Kinh nghiệm thu được là: 10% + 100% = 110% (so với bình thường).
- Tích lũy tối đa 1024 giờ.
- Thời gian Tán Linh cũng được trừ khi offline.

- Hệ thống Tụ Linh tăng kinh nghiệm có thể sử dụng đồng thời với Tu luyện bí cấp. Điểm kinh nghiệm lúc này sẽ là: Điểm Kinh nghiệm Tụ Linh + 50% của điểm Kinh nghiệm bình thường.

- Hệ thống Tụ Linh trong thời gian tăng Kinh nghiệm của máy chủ: Điểm kinh nghiệm lúc này sẽ là: Điểm Kinh nghiệm Tụ Linh + 100% của điểm Kinh nghiệm bình thường.

- Hệ thống Tụ Linh không ảnh hưởng tới điểm Kinh nghiệm, Nguyên thần thu được từ các nhiệm vụ.

- Thời gian Tụ Linh, Thời Gian Trì hoãn Tụ Linh, Thời Gian Tán Linh sẽ không mất đi nếu máy chủ bảo trì/nâng cấp.

Như vậy, với việc sử dụng vật phẩm Kết Đan Thạch, nhân vật có thể dồn điểm kinh nghiệm thu được vào một khoảng thời gian mình chọn. Thời gian còn lại, nhân vật có thể ưu tiên đi khiêu chiến, chiến đấu Bang phái hoặc buôn bán... mà tổng kinh nghiệm thu được không ít hơn.


Có 5 gói chọn, với mức kinh nghiệm tăng từ 4 tới 12 lần.

Vật phẩm Kết Đan Thạch với chức năng như trên hứa hẹn sẽ đem lại tiện lợi rất lớn cho những người không có nhiều thời gian điều khiển nhân vật!