Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

Kinh Đào Thành


Các NPC ở Kinh Đào Thành
Tên NPC Tọa độ (X Y)
Trưởng lão 657 144
Thông thương Sử tiết Vũ Thiên Doanh 660 136
Thương đội Hộ vệ (Vũ) 660 136
Thần bí lão nhân 665 128
Thất hiền sứ giả 664 127
Vu Sư Đại sư Sa Phi Ngao 664 124
Thích Khách Đại sư Phong Vô Ảnh 666 122
Truyền tống Đại sư Hồng Oanh 668 124
Quận thủ Kinh Đào Thành 670 124
Hòm thư 670 130
Quản lý đấu giá 669 131
Thợ rèn Đại Chùy 674 132
Thợ may Lan Hương 673 135
Tạp hóa Quan Đào 673 136
Thợ kim hoàn Truy Hỏa 670 140
Dược sư Nhân Tâm 667 141
Hợp thành đại sư Tụ Cửu Châu 662 141
Thông thương Sử tiết Hổ Cần Lực 666 138
Thương đội Hộ vệ (Thú) 666 138
Tổ Long Địa sản Quan viên 665 136
Tiểu Lang 665 135
Sứ giả Phần thưởng Hoàn Mỹ 668 136
Minh Minh Thượng Nhân 657 131
Ngũ hành Địa tuần sử 658 133
Thợ kim hoàn Phong Bát Lang 660 122
Thợ may Thanh Tuyết 662 121
Thợ rèn Hắc Nhai 661 120
Tạp hóa Tiểu Thạch Đầu 665 119
Dược sư Thính Phong 667 120
Thông thương Sử tiết Lý Tầm Mộng 672 120
Thương đội Hộ vệ (Nhân) 672 120
Người quản lý Hoạt động Hoàn Mỹ 672 122
Chức nữ Hạ Như Hoa 674 123
Thư thương Lâm Tây Lai 674 125
Chuyên viên Hoàn Mỹ Thương Thành 672 126
Chủ Tiền Trang Tam Diếu Kim 672 126
Thu thập Tiên thạch Lý Quang Hỏa 672 127
Vệ binh Lục Hữu Chu 671 117
Vệ binh Lục Lâm Đông 672 118
Đại Tế ti Vân Không Tịch 662 134
Tể tướng Lục Cửu Tịch 662 133
Vu Sư Tổng quản Sa Nguyệt Ảnh 663 132
Đại tướng quân Lục Quy Hải 664 134
Thích Khách Tổng quản Phong Lăng Hải 664 133
Người quản lý sủng vật 664 137
Kinh Đào Thành Nam Giao 684 104
Bạch Sa Than 642 119
Chiến Hồn Lĩnh 631 144
Thừa Phong Nguyên 681 139