Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

Tầm Mộng Cảng


Các NPC tại Tầm Mộng Cảng
Tên NPC Tọa độ (X  Y)
Trưởng lão 662  376
Tạp hóa La Giai 663  369
Thợ May Hoàng Lệ Sa 666  373
Thợ Rèn Chu Lỗi 669  374
Thợ Kim hoàn Lý Vũ Thu 669  375
Dược sư Ngô Dung Ba 667  375
Hợp thành đại sư Lưu Giang 663  368
Chưởng quỹ Khổng Bá Phương 664  371
Di chuyển Đoàn Trường Cơ 667  371
Người bán đấu giá 660  365
Tiểu Lang 656  374
Thái Học Sanh 666  369
Kiếm Khách đại sư Trương Lễ Thành 654  369
Pháp Sư đại sư Diệp Thanh Như 654  371
Vũ Linh đại sư Vũ Tùy Phong 658  373
Vũ Mang đại sư Dực Ưng Dương 658  373
Tiên Thú đại sư Hoa Lạc Trấn 654  374
Thần Thú đại sư Hổ Như Huyết 654  374