Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

Tiên Giới


Các NPC ở Tiên Giới
Tên NPC Tọa Độ X - Y - Z
hánh Vực Sứ Giả 489 - 627
Dược Sư Quản Tiên Chi 486 - 503
Người luyện thú Tiên Hà 484 - 504
Vũ Mang Tiên sư-Thiên Vũ 475 - 496
Vũ Linh Tiên sư-Tường Không 476 - 497
Thần Thú Tiên Sư-Hổ Bình Cương 476 - 498
Tiên Thú Tiên sư-Hồ Hoa 476 - 498
Kiếm Khách Tiên Sư-Độc Cô Phong 476 - 499
Pháp sư tiên sư-Lý Tĩnh 476 - 500
Sứ giả Dịch chuyển 475 - 502
Thư thương 475 - 504
Đan Dương Tử 473 - 506
Chưởng Quỹ A Bảo 478 - 506
Linh Hư Đại Tiên 480 - 506
Thợ May Triệu Linh Linh 478 - 508
Tạp Hóa Thiên Thông 478 - 511
Thợ Rèn Tụ Hồn 480 - 510
Trưởng Lão U Thanh Cư 482 - 511
Thợ Kim Hoàn Tiêu Lộng Ngọc 481 - 501
Thiên Tứ 483 - 571
Hoài Linh Tử 483 - 619
Tĩnh Tâm Bia 471 - 628
Cửu Hoa Lôi Tiên 466 - 601
Không Linh Tử 461 - 570
Phí Không Hành 461 - 580
Phụng Thiên Đại Tiên 457 - 580 - 25
Thất Tình Sứ Trưởng 452 - 608
Túy Tiên 463 - 614
Vân Nghê Tiên Tử 456 - 618
Hoàng Lương 465 - 626
Liệt Hỏa Tướng Quân 451 - 576
Cô Thành Tử 451 - 569
Thiên Mạc 442 - 497 - 34
Đan Thần Tử 437 - 500 - 34
Diệp Thu Tiên Trưởng 431 - 497 - 38
Triêu Hà Tiên Tử 434 - 608
Hoa Tông 410 - 626
Mã Vương Thần 420 - 601
Miễu Không Tôn Sứ 422 - 577
Tạp Hóa Thiên Lưu 343 - 600
Thợ May Hứa Quân 332 - 598
Bạch Liên Thánh Nữ 332 - 597 - 23
Chưởng Quỹ Trương Hận Thiểu 342 - 594
Thú Tộc Tiên Sư-Hổ Phách Thiên 340 - 595 - 22
Kiều Tĩnh Tiên Sư-Hồ Noãn Cơ 340 - 594 - 22
Dược Sư Bao Bất Tử 344 - 596
Sứ giả Dịch chuyển 345 - 596
Thợ Rèn Ngưng Sương 348 - 595
Vũ Mang Tiên sư-Vũ Trần Huyền 344 - 594 - 22
Nhược Linh Tiên Sư-Tường Lôi 345 - 594 - 22
Trưởng Lão Bạch Liên Cư 343 - 591
Thợ kim hoàn Hứa Linh 335 - 591
Kiếm Khách Tiên Sư-Tây Môn Tuyết 334 - 590 - 22
Pháp sư tiên sư-Trương Khản Ly 344 - 590 - 22
Kiếm trủng 345 - 513 - 26

*Chú ý: Điểm Z trong tọa độ là để chỉ độ cao.