Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

Tổ Long Thành


Tổ Long Thành

Tổ Long Thành Bắc
Tên NPC Tọa độ (X  Y)
Tạp hóa Phí Thông 545  683
Thợ May Trần Tịch Nhi 545  686
Thợ Rèn Thang Kiếm 563  682
Thợ Kim hoàn Lý Bình Nhi 564  675
Dược sư Lâm Canh 559  687
Hợp thành Thường Dự 559  683
Chưởng quỹ Tài Thông Thần 556  676
Di chuyển 549  670
Người bán đấu giá  541  685
Tiểu Lang 583  675
Quận thủ Tổ Long Thành 563  684

 ***

Tổ Long Thành Tây
Tên NPC Tọa độ (X  Y)
Tạp hóa Uông Dương 524  654
Thợ May Hồ Phương Bội 522  648
Thợ Rèn Đào Lãm Hùng 531  658
Thợ Kim hoàn Ngô Mẫn 521  643
Dược sư Đặng Kiện 522  659
Hợp thành đại sư Thường Nghị 527  658
Chưởng quỹ Đặng Lam Tùng 528  650
Di chuyển Thanh Vân 529  663
Người bán đấu giá 529  659
Hậu Nhân Hề 530  641
Trương Vô Kế 531  641
Lý Mộng Bạch 531  641

 ***

Tổ Long Thành Nam
Tên NPC Tọa độ (X  Y)
Trưởng lão Tổ Long Thành 570  648
Tạp hóa Phù Cẩn Ngôn 551  621
Thợ May Đặng Y Bình 549  628
Thợ Rèn Kim Khánh Nghiêu 565  623
Thợ Kim hoàn Quách Hương Nhi 555  621
Dược sư Lưu Vi Cẩm 546  623
Hợp thành đại sư Thường Thủ 558  624
Chưởng quỹ Tân Ngọc Đường 555  635
Di chuyển Lê Hóa Vũ 563  631
Người bán đấu giá 539  623
Quản lý bang phái 585  665
Người quản lý quốc gia 581  681
Tiểu Lang 583  675
Hạ Phong Tướng Quân 521  629
Hồ Đại Đao 522  626
Kiếm Khách đại sư Thừa Tông 530  620
Pháp Sư đại sư Lâm Du Du 530  619
Vũ Linh đại sư Vũ Tiểu Lâu 529  619
Vũ Mang đại sư Dực Thiên Nhận 529  620
Tiên Thú đại sư Diệp Mị Nhi 531  619
Thần Thú đại sư Sư Hống Thiên 531  610