Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

Vạn Hóa Thành


Các NPC tại Vạn Hóa Thành
Tên NPC Tọa độ (X  Y)
Trưởng lão 247  646
Thợ May Hồ Mị Nhân 260  639
Thợ May Ngọc Tháo 258  667
Thợ Rèn Sư Cách Sơn 253  642
Thợ Rèn Sư Nhuệ 259  662
Thợ Kim hoàn Hồ Hi 256  640
Thợ Kim hoàn Bạch Đệ Nhi 259  659
Dược sư Tuyền Quang 263  638
Dược sư Hổ Hồi Đầu 259  652
Tạp hóa Bức Dạ Hành 262  637
Tạp hóa Lang Đột 260  665
Chưởng quỹ Triển Tứ Hải 260  637
Chưởng quỹ Phú Tam Giang 256  667
Hợp thành đại sư Thường Tiểu Hổ 250 651
Di chuyển U Minh 252  647
Người bán đấu giá  249  637
Người luyện thú Hồ Tuyết 258  644
Tiên Thú đại sư Mai Thiển Tuyết 258  645
Thần Thú đại sư Bi Minh 258  645