Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

Vạn Lưu Thành


Các NPC tại Vạn Lưu Thành
Tên NPC Tọa độ (X  Y)
Trưởng lão 131  858
Hợp thành đại sư Giản Ngôn Chi 121  861
Chưởng quỹ Thương Tiểu Ngọc 120  861
Di chuyển Lộ Sướng 117  859
Người bán đấu giá 117  857
Quan ủy nhiệm quân hàm 129  855
Tiểu Lang 125  866
Địa Kiếm 129  855
Đông Mộng 129  855
Thu Vũ 129  854
Kiếm Khách đại sư Cung Bác Cô 127  861
Pháp Sư đại sư Tạ Thiên Sư 127  857
Vũ Linh đại sư Vũ Minh Hồ 126  860
Vũ Mang đại sư Dực Không Thiểm 126  857
Tiên Thú đại sư Tiểu Thanh 125  857
Thần Thú đại sư Long Tại Dã 125  861