Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

sỉ áo thun trơn

áo thun giá sỉ

Tầm Bảo


Sau khi lên tới cấp 12, nhân vật của bạn bắt đầu nhận được nhiệm vụ đầu tiên của hệ thống nhiệm vụ Tầm bảo.

Hoàn thành hệ thống nhiệm vụ này, ngoài việc có thể khám phá ra rất nhiều những bí ẩn của Thế Giới Hoàn Mỹ vốn đã chìm sâu theo dòng lịch sử, bạn còn có thể nhận được những phần thưởng giá trị.

Với tổng cộng 10 nhiệm vụ, trong quá trình tiến hành, bạn còn nhận được vật phẩm tưởng thưởng là Tầm bảo giới chỉ và có thể chọn 1 trong 2 loại phù hợp với lớp nhân vật của mình. Còn bây giờ, hãy bắt đầu với nhiệm vụ đầu tiên khi đạt cấp 12.


***

Tầm Bảo ở Huyết Sa Than

Theo miêu tả của Ngư Yêu Đoản Vĩ, Huyết Sa Than dường như có điều gì bí ẩn. Theo chỉ dẫn bạn hãy khám phá điều bí ẩn đó nhé! Hãy đến tìm Ngư Yêu Đoản Vĩ ở Tử Tinh Thôn (643, 267 ) nói chuyện.

Sau khi nói chuyện với Ngư Yêu Đoản Vĩ, bạn sẽ phải tìm đến Tầm Bảo Ngư Yêu Mộc Cát (617, 244) ở phía nam Huyết Sa Than.


Chọn Tìm Bảo Kí ở Huyết Sa Than

Sau khi nói chuyện, bạn hãy chọn "Tìm Bảo Huyết Sa Than". Tiếp tục nói chuyện với Tầm Bảo Ngư Yêu - Mộc Cát và lựa chọn nhiệm vụ Báu vật cổ 1


Chọn Báu vật cổ 1

Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, bạn phải giúp Tầm Bảo Ngư Yêu - Mộc Cát vào di tích bảo tảng cạnh chiếc thuyền bị đắm lấy về  3 chiếc  Bảo Tàng Chi Tương 1.

Hãy lặn xuống biển, gần chiếc thuyền bị đắm, bạn  sẽ thấy được 3 chiếc Bảo Tàng Chi Tương, nhưng hãy cẩn trọng với những Dịch Cốt Ngư Quần...


Dịch Cốt Ngư Quần sẽ tấn công bạn

Để hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng và dễ dàng, có lẽ bạn nên đi cùng với một người bạn khác.Và sau khi hoàn thành nhiệm vụ hãy về  báo cho Tầm Bảo Ngư Yêu - Mộc Cát để nhận phần thưởng xứng đáng!Bạn sẽ tiếp tục được tham gia nhiệm vụ Tầm Bảo khi đạt đến các cấp độ x9. Các bước để hoàn thành nhiệm vụ cũng tương tự, cụ thể:


Cấp độ 19

- Gặp Tầm Bảo Ngư Yêu - Mộc Hằng

- Diệt Ngư Yêu ở Bắc Bạch Sa Than

- Nhận nhiệm vụ Đào Khoáng

Địa điểm: Tây bắc Triều Tịch thần Điện

Cấp độ 29

- Gặp Tầm Bảo Ngư Yêu - Mộc Quan

- Diệt Ngư Yêu ở Thanh Long Loan

- Nhận nhiệm vụ Đào Khoáng

Địa điểm: Thanh Long Loan

Cấp độ 39

- Gặp  Tầm Bảo Ngư Yêu - Mộc Tháp Tháp

- Diệt Ngư Yêu ở tiểu đảo Tây Triệu Đề Đảo

- Nhận nhiệm vụ Đào Khoáng

Địa điểm: Ngọc Toái Than, Tiểu Đảo Nam

Cấp độ 49

- Gặp  Tầm Bảo Ngư Yêu - Mộc La

- Diệt Ngư Yêu ở đảo phía Tây Bắc Vạn Kiếp Thành

- Nhận nhiệm vụ Đào Khoáng

Địa điểm: Dưới nước, Nam Vạn Kiếp Thành

Cấp độ 59

- Gặp  Tầm Bảo Ngư Yêu - Mộc Tân

- Diệt Ngư Yêu ở  đảo Đông Nam Tầm Mộng Cảng

- Nhận nhiệm vụ Đào Khoáng

Địa điểm: Trên đảo Đông Nam Tầm Mộng Cảng

Cấp độ 69

- Gặp  Tầm Bảo Ngư Yêu - Mộc Ngải

- Diệt Ngư Yêu ở Liệt Phong Cốc, Tàn Vân Đảo

- Nhận nhiệm vụ tiêu diệt Trùm

Địa điểm: Tàn Vân Đảo, Liệt Phong Cốc

Cấp độ 79

- Gặp  Tầm Bảo Ngư Yêu - Mộc Đồ

- Diệt Ngư Yêu ở Dạ Khốc Đảo

- Nhận nhiệm vụ Đào Khoáng

Địa điểm: Dạ Khốc Đảo

Cấp độ 89

- Gặp  Tầm Bảo Ngư Yêu - Mộc Đồ

- Diệt Ngư Yêu ở Dạ Khốc Đảo

- Nhận nhiệm vụ Đào Khoáng:

Địa điểm: Dưới nước, Vạn Kiếp Thành

Cấp độ 90

- Gặp  Tầm Bảo Ngư Yêu – Mộc Tây Phong

- Diệt Ngư Yêu dưới nước, phía đông Thượng Cổ Băng Hà

- Nhận nhiệm vụ tiêu diệt Trùm

Địa điểm: Thượng Cổ Băng Hà


Phần thưởng khác: Giới chỉ
Khi hoàn thành nhiệm vụ cấp 59, bạn sẽ được chọn 1 trong 2 loại nhẫn thích hợp với lớp nhân vật của mình.