Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

RadioNET 227: Nơi thuộc về nỗi nhớ


Bài hát

Tạm biệt – Quang Vinh
Quà tặng của Heartfulday gửi tới hưngtq.

Nếu em hiểu – Bức tường
Quà tặng của Gió gửi tới July máy chủ Kim Linh.

Em là ngôi sao - Karik
Quà tặng của Mình gửi tới Em Nó.

I lay my love on you – Westlife
Quà tặng của aidephon? Gửi tới xike mày chủ Huyền Vũ.

Trái tim anh thuộc về em – Lâm Vũ
Quà tặng của TN gửi tới tieumi18 máy chủ Chu Tước.

Tam biệt – Khánh Linh
Quà tặng của *LâmBình* gửi tới Bang Minh*Giáo máy chủ Huyền Vũ.

Nơi thuộc về nỗi nhớ - Lil’Knight
Quà tặng của cun_xinh gửi tới bạn.

Đồng thoại – Minh Vương
Quà tặng của dragon 987 gửi tới Một người giấu tên.

Hearbreaker – Ne Yo
Quà tặng của Diedangel gửi tới _TiểuMễ_ máy chủ Chu Tước.

So Goodbye –Jonghuyn
Quà tặng của OxCry gửi tới ROSY_GIRL máy chủ Huyền Vũ.

Mọi thư yêu cầu Quà tặng âm nhạc, mọi chia sẻ Quà tặng cuộc sống và góp ý cho chương trình, các bạn hãy gửi về địa chỉ: RadioNET@deco.com.vn. Chúc các bạn vui vẻ!


Các Tin Đã Đăng