Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

Kinh nghiệm Cơ Sở Bang Phái (P.1)


Mỗi cơ sở được thiết lập với năm phần riêng biệt trong cấu trúc, những riêng này cần phải được xây dựng và nâng cấp bởi Bang chủ thông qua sự đóng góp của các thành viên bang: Ngân lượng, vật liệu, điểm xây dựng….

Đổi lại, các thành viên của bang phái sẽ có thể thưởng điểm cống hiến, và độc quyền để sử dụng các công cụ và dịch vụ tăng sức mạnh, có quyền truy cập đến thiết bị đặc biệt, khi sử dụng thì sẽ tiêu tốn điểm cống hiến và ngân lượng. Tuy nhiên, để xét hạng để cho phép sử dụng dịch vụ của CSBP là không tiêu hao, điểm cống hiến dư chính là số điểm cống hiến bạn đã đóng góp trừ đi số mà bạn sử dụng.

Tất cả các thành viên bang phái có cơ sở bang phái sẽ phải thông qua NPC Người quản lý CSBP để vào CSBP. Và hãy nhớ rằng, cấp độ của cơ sở bang phái càng cao thì càng có nhiều dịch vụ và tiện ích hơn, đóng góp cho CSBP đồng nghĩa với việc đang đóng góp cho chính quyền lợi lâu dài của mình.

***

Ngoài ra, điều đặc biệt thú vị đó là Công thành chiến Cơ Sở Bang Phái diễn ra từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần, và cuộc chiến này không chỉ còn là 1 bang với 1 bang nữa...

1. Làm thế nào để xây dựng CSBP?
Trả lời: Bang phái phải là bang phái cấp 3 và bang chủ bang phái đó phải có đủ các vật phẩm sau: 200tr Ngân lượng + 500 Mã thẻ thần bí + 500 Chiến ca huy ký + 2000 Thiên cơ tài, khi có đủ điều kiện trên Bang chủ bang đó đến Người quản lý bang phái (573 660) để lập CSBP. Bang phái khi mới thành lập sẽ có độ bền là 100/150 và 0/31500 điểm xây dựng, bạn hãy theo dõi phần sau để biết điểm độ bền và điểm xây dựng là gì.

2. Cơ sở bang phái có các dữ liệu gì:
Trả lời: Cơ sở BP có các dữ liệu sau:

- Cấp độ: cấp độ CSBP có thể được nâng cấp bằng cách thu thập điểm xây dựng thông qua việc đóng góp của các thành viên. Các thành viên hãy đến Tổng quản Bang tại Tụ nghĩa sảnh để nộp điểm xây dựng. Điểm xây dựng này là 1 chỉ tiêu hoàn toàn riêng biệt thiết kế cho mục đích đóng góp vào CSBP, tặng điểm xây dựng BP sẽ không ảnh hưởng đến điểm cống hiến của các bạn, nói 1 cách khác điểm xây dựng đơn giản chỉ là thể hiện tinh thần đóng góp của bạn đối với bang.

Ngược lại điểm cống hiến là những gì mà bạn xứng đáng nhận được, giống như Cho và Nhận lại. Sẽ có bạn thắc mắc rằng “tại sao BPW không thiết kế để điểm xây dựng sẽ tự động được cộng vào khi thành viên bang làm nhiệm vụ mà lại là phần tự nguyện giao nộp riêng” hoặc “nếu tôi không nộp điểm xây dựng thì có sao không?” hoặc “thật là bất công vì không nộp điểm xây dựng mà vẫn nhận được điểm cống hiến”...

Thật ra, CSBP có độ bền, độ bền này bị tiêu hao liên tục và chỉ có thể bù đắp bằng việc các thành viên giao nộp điểm xây dựng, nếu các thành viên không giao nộp điểm xây dựng thì chỉ sau đúng 100 ngày kể từ ngày CSBP được thành lập thì CSBP sẽ bị phá hủy, đồng nghĩa với toàn bộ cống hiến mà các bạn nhận được trong vòng 3 tháng đó sẽ bị xóa sạch. Điều này tương tự như gia đình hay tình yêu của bạn, nếu bạn không biết cách chăm lo vun vén một cách tự nguyện và có trách nhiệm cho gia đình hay tình yêu thì sẽ đến ngày nào đó mà gia đình hay tình của bạn sẽ không còn và bạn cũng chẳng còn hạnh phúc.

- Độ bền bang phái: độ bền ban đầu là 100/150, mỗi ngày độ bền của bang phái sẽ bị tiêu hao 1 điểm, và cứ 5000 điểm xây dựng được đóng góp mỗi ngày thì độ bền sẽ tăng 1 điểm. Nói 1 cách dễ hiểu là nếu 1 ngày mà bang phái không có đủ 5000 điểm xây dựng do các thành viên đóng góp thì đúng 100 ngày sau CSBP của bang phái đó sẽ sụp đổ.

- Vật liệu bang phái: Vật liệu được sử dụng để xây dựng hoặc nâng cấp cấu trúc CSBP, các thành viên hoàn thành nhiệm vụ tại Tụ Nghĩa Sảnh sẽ có được vật liệu (có thời hạn sử dụng), và cũng giống như điểm xây dựng, các vật liệu này chỉ được thiết kế để dùng cho việc đóng góp vào CSBP, bạn không thể sử dụng cho mục đích khác, nghĩa là nếu bạn không đóng góp nó cũng tự mất đi hoặc chỉ có thể bán vào shop.

Các class khác nhau hoàn thành nhiệm vụ tại Tụ nghĩa sảnh sẽ nhận được các vật liệu khác nhau tương ứng với class của mình, khi ô vật liệu nằm trong khoảng 4960 đến 5000 thì sẽ được coi là Đầy và các thành viên không thể nộp thêm vào, bang chủ cũng có thể điều tiết để hoán đổi các vật liệu sao cho cân bằng. Khi phá hủy cấu trúc CSBP của đối phương thì bạn sẽ nhận được vật liệu xây dựng và CSBP của đối phương sẽ bị mất vật liệu.

- Ngừng hoạt động: CSBP có thể bị phá hủy trong các trận đánh CSBP, hoặc khi điểm độ bền bằng 0 thì cũng sẽ ngừng hoạt động.


Các Tin Đã Đăng