Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

sỉ áo thun trơn

áo thun giá sỉ

Khuyến mãi chào mừng ngày Giải phóng miền Nam


Chào mừng Ngày Giải phóng Miền Nam 30/4, và nhân dịp Thế Giới Hoàn Mỹ Việt Nam "vào Hạ" với các sự kiện mới, chương trình khuyến mãi đặc biệt kéo dài trong 3 tuần sẽ được gửi tới các bạn trong ngày 16/04 tới đây.

Đối tượng
Tất cả tài khoản trên tất cả các máy chủ.

Thời gian
Bắt đầu: 00h00' ngày 16/04/2011.
Kết thúc: 24h00' ngày 01/05/2011.

***

Khuyến mãi
Chương trình khuyến mãi khởi động với mức khuyến mãi là 30% và sẽ giảm dần theo từng ngày!

STT Ngày Khuyến mãi
1 16/04/2011 30%
2 17/04/2011 29%
3 18/04/2011 28%
4 19/04/2011 27%
5 20/04/2011 26%
6 21/04/2011 25%
7 22/04/2011 24%
8 23/04/2011 23%
9 24/04/2011 22%
10 25/04/2011 21%
11 26/04/2011 20%
12 27/04/2011 19%
13 28/04/2011 18%
14 29/04/2011 17%
15 30/04/2011 16%
16 01/05/2011 15%

Ví dụ

Khi nạp Kim Nguyên Bảo (KNB) từ tài khoản ebank vào tài khoản game, ở bất kì máy chủ nào và với mức nạp 100 KNB/lần:
- Nếu nạp vào ngày 16/04/2011, tài khoản sẽ được nhận tổng cộng (100 + 30%*100) = 130 KNB.
- Nếu nạp vào ngày 26/04/2011, tài khoản sẽ được nhận tổng cộng (100 + 20%*100) = 120 KNB.

***

Lưu ý

- Khuyến mãi chỉ áp dụng cho các lần nạp từ 100 Kim Nguyên Bảo trở lên.
- Các tài khoản đều có thể tham gia chương trình và nhận quà khuyến mãi nhiều lần.
- Với số Kim Nguyên Bảo nạp vào không chia hết cho 10 (không chẵn chục) thì hệ thống sẽ lấy con số hàng chục làm con số chuẩn để tính số % thưởng.


Các Tin Đã Đăng