Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

sỉ áo thun trơn

áo thun giá sỉ

Công viên mùa Hè


Công viên - Vui chơi nhận Danh Hiệu

Tại Lạc Hưởng thành, có tất cả 7 khu vui chơi lớn, trong đó:

  • Mạn Đà La Chi Đô - được thiết kế theo phong cách Xích Đế.
  • Kỳ Duyên Thành Bảo - mang đậm dấu ấn của Bạch Đế.
  • Sương Tuyết Viễn Chinh Địa - bản thu nhỏ vùng đất của Hắc Đế.
  • Doanh Hải Sâm Lâm - ấn tượng rõ ràng về Thanh Đế.
  • Vịnh Thập Lí Đào Hoa - liên tưởng tới Đào Nguyên Trấn.
  • Quảng trường Tổ Long - không cần giới thiệu, Tổ Long Thành sẽ hiện lên.
  • Bách Ác Sơn Cốc - địa danh hoàn toàn mới, mang dấu ấn kinh điển từ phim Avatar.

Nhưng có thể nhiều chiến binh còn chưa biết, tại "Kì Lạc Mạo Hiểm Vương Quốc": Hoàn thành tất cả nhiệm vụ danh hiệu của tất cả các thiết bị sẽ nhận được danh hiệu phức hợp: Thời Quang Bất Lão.

Hiệu quả:

1. Tấn công vật lí +25
2. Tấn công phép + 25
3. Độ chính xác +300 ***

Khi hoàn thành loạt danh hiệu Phiêu Ngữ Bình và Tàng Bảo Đồ sẽ nhận được danh hiệu phức hợp: Phiền não lãng mạn.

Hiệu quả:

1. Tấn công vật lí +25
2. Tấn công phép + 25
3. Độ chính xác +300 ***

Khi hoàn thành loạt danh hiệu Khu Vui Chơi hàng ngày sẽ nhận được danh hiệu cao cấp: Lăn đi bảo bảo.

Hiệu quả:

1. Tấn công vật lí +25
2. Tấn công phép + 25
3. Độ chính xác +300 

  • Thế Giới Hoàn Mỹ Việt Nam

Các Tin Đã Đăng