Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

sỉ áo thun trơn

áo thun giá sỉ

Giới thiệu phụ bản và một số lưu ý ở LHKT


Giới thiệu phụ bản và một số lưu ý ở LHKT

1.  Phụ bản mới Băg Phong Địa Ngục

Trong 999s, người tham gia phải vượt qua 19 ải boss!

Phần thưởng:

+ Cẩm nang cao cấp, Tinh Vân Tán Tụ Thạch, Bích Hải Long Châu v.v…
+ BOSS ở cửa thứ 5, 10, 15, 19 còn rơi thêm Chiến Linh Chi Nguyên:C, Phù Văn cấp 4, Huyễn Tiên Thạch, Bích Hải Long Châu Toái Phiến v.v…

- Lưu ý: Boss có rất nhiều hiệu ứng ở các thông báo trên hệ thống.

2.  Chiến Linh và một số ưu hóa

Có thể đổi Chiến Linh chỉ định từ Chiến Linh Bảo Cụ

Chức năng mới Đế Hồn: Hiệu quả Đế Hồn: trang bị  Chiến Linh S6 thuộc tính đều tăng 5%, kéo dài 30 ngày

Hoàn Nguyên Chiến Linh: Hoàn nguyên.

3.  Phụ bản Sự kiện Kỳ Lạc Vương Quốc

Điều Kiện: Làm chuỗi nhiệm vụ nhận từ NPC Tôn Bà Bà (522.644) ở Tổ Long Thành Tây.

Các hoạt động có thể tham gia:

+ Xem bói hàng ngày vui vẻ.
+ Hoạt động "Phong Cuồng Xạ Kích", "Quang Tốc Phiêu Di", "Địa Thử Đại Chiến" là: 12:00 – 15:00 và 9:00 – 24:00 thứ Hai, Ba, Tư, Bảy hàng tuần trong thời gian Mạo Hiểm Vương Quốc khai mở.
+ Hoạt động "Tiểu Hổ Khoái Bào" vào các ngày thư 5, thứ 6 và chủ nhật.
+ Nhiệm vụ Phiêu Ngữ Bình.
+ Nhiệm vụ Kỳ Ngộ khó gặp.

Lưu ý: Đổi vật phẩm ở NPC Chủ Tịch Kỳ Lạc tọa độ 349 546

4.  Chỉnh sửa một số kỹ năng của các lớp nhân vật

-  Các lớp nhân vật điều chỉnh kỹ năng: Kiếm Khách, Thần Thú, Mị Linh và Vũ Linh

Điều  chỉnh kĩ năng

Kiếm Khách Sáng thế - Vũ thần phụ thể Mỗi lần tăng 10% sát thương => tăng thành 20%.
Thần Thú Thần - Bất diệt chiến hồn Tiên hồng Phù văn miễn dịch trạng thái 25s => tăng thành 90s.
Thần - Thú vương chuy Ngân thạch Phù văn cấp 1, gây sát thương tiêu hao lượng máu 320% => tăng thành 500%
Thần - Thiên cân trụy Thiển không Phù văn cấp 1, gây sát thương tiêu hao lượng máu 320% => tăng thành 500%
Thần - Long phi tuyệt Thiển không Phù văn cấp 1, gây sát thương tiêu hao lượng máu 320% => tăng thành 500%
Thần - Tê giảo Tiên hồng Phù văn cấp 1, gây sát thương tiêu hao lượng máu 320% => tăng thành 500%
Thần - Thôn phệ Lục diệp Phù văn cấp 1, gây sát thương tiêu hao lượng máu 320% => tăng thành 500%
Thần - Thôn phệ Ngân thạch Phù văn cấp 1, gây sát thương tiêu hao lượng máu 320% => tăng thành 500%
Mị Linh Sáng thế- Hư vô du thần Lượng máu và tấn công tăng nhiều, chịu sát thương 80% => tăng thành 100%. Khi Hư vô du thần tồn tại chủ nhân tránh được trạng thái sát thương phụ trực tiếp
Vũ Linh Chí - Chư thần chi hữu Hồi phục Chân khí giảm xuống 10 điểm/s, hồi phục Sinh mệnh tăng 10 điểm/s

5.  Một số lưu ý khác

-  Ưu hóa nhiệm vụ tân thủ cấp 1-19, rời khỏi Tân Thủ Thôn để vào Tổ Long Thành.

-  Không thể tiếp nhận nhiệm vụ hoàn nguyên Chiến Linh S thành Chiến Linh Bảo Cụ ở Trợ thủ Chiến Linh Quỵ Quỵ, mà phân tách ngay trong giao diện Chiến Linh.

-  Tạp hóa có bán Thiên Thư Toái Phiến và Hoàn Mỹ Thạch.

-  Điều chỉnh rơi đồ trong phụ bản "Thần Vô Cốc" sẽ không có Huyễn Tiên Thạch.

-  Điều chỉnh phần thưởng Vận Mệnh Ma Phương thành "Bánh xe Ma Phương" và đổi Vận Mệnh Ma Phương Huy Kí điều chỉnh thành "Bánh xe Ma Phương" khóa.

-  Giới chỉ "Tinh Phách Linh Thú" và "Thần Quang Thiên Huyễn" cùng phẩm cấp có thể đổi cho nhau ở chỗ Caterina - Tinh Việt.

  • Thế Giới Hoàn Mỹ Việt NamCác Tin Đã Đăng