Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

Giới thiệu quán NET mới hỗ trợ chơi TGHM


Tại 123 Nguyễn Khang, quán net GEN GAME mới khai trương đã cài đặt Thế Giới Hoàn Mỹ và khi chơi ở đây có thể nhận thưởng sự kiện "Chơi game quán NET". Quán hiện có hơn 100 máy cấu hình khủng đã cài game và sẵn sàng chạy.


Các Tin Đã Đăng