Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

sỉ áo thun trơn

áo thun giá sỉ

Một số thay đổi của BigUpdate 2018


Một số thay đổi của BigUpdate

BigUpdate và máy chủ Tân Chương ra mắt sẽ mang đến rất nhiều cập nhật/thay đổi. Trong quá trình chơi, các chiến binh sẽ từ từ khám phá ra những đổi mới này. Dưới đây, xin liệt kê một vài thay đổi dễ thấy nhất:

***


Phụ bản Bang Phái

+ Đóng Phụ Bản Cơ Sở Bang Phái

Khi luân hồi tẩy tủy trang bị Quân Hàm 8 cần duy nhất vật phẩm Thập Phương Thiên La Chi Nguyên.

Vật phẩm này có thể đổi từ Lưu Ngân Tệ tại NPC Nhân Giới – Thống Lĩnh Quân Kháng Chiến hoặc từ các nguyên liệu Quân hàm 8 cũ tại Lò Luyện Thập Phương Thiên La Dũng Giả tọa độ (572 662)

Thự Quang Điện

Thêm nhiệm vụ phần thưởng cao hàng tuần - tiếp nhận trong phụ bản. Tiếp nhận sẽ tiêu hao 6 “Thự Quang Hỏa Lưu Vũ” và hoàn thành sẽ nhận được Phù Văn Cao Cấp.

Ở mô thức Vẫn Tinh, trong Phòng Nghiên Cứu Cổ của Đại Quốc Sư Natividad sẽ kích hoạt thêm nhiệm vụ hàng ngày là “Thự Quang Chi Nguyên”. Khi hoàn thành sẽ nhận được 4 “Tinh Vân Tán Tụ Thạch”.


Huyễn Hải Kì Đàm

Tiếp nhận nhiệm vụ, tiêu hao 6 Tịch Hải Huỳnh Sa để có xác xuất cao nhận được Lăng Khư – Huyền Thiên Cốt.

Vô Định Trụ

Có thể nhận Tiên Ma Vân Cấp Mật Quyển để mở ra sách kỹ năng tương ứng của nhân vật.

Lưu Ngân Cung

Thay đổi cách lĩnh thưởng khi đi phụ bản. ***

Đổi trang bị quân hàm

Giảm yêu cầu: Khi đổi Oản và Giày của trang bị quân hàm cấp 8 sẽ không mất 100 Hỉ Đường nữa.

game-online-3d-hay-thoi-trang-dep-qh8-pk-1

***

Danh hiệu

Bổ sung Danh hiệu: Khai mở danh hiệu nhiệm vụ Đào Hoa Ổ, các dũng sĩ có thể đến Đào Hoa Ổ (634 562) để tiếp nhận nhiệm vụ, đồng thời tận hưởng “Nhân gian tứ nguyệt phương phi tẫn”, kì án “Tầm Long” đặc sắc đang chờ bạn khám phá!

***

Nhân Giới

Tăng phần thưởng: Nhiệm vụ nhân giới sẽ tăng số lượng Thần thức nhận được của mỗi nhiệm vụ!

***

Bồng Lai Tiên Cảnh

Giảm yêu cầu: Điều chỉnh cấp độ vào Bồng Lai là cấp 85, Giảm hạn chế điểm Uy Tín và Chiến Công khi đổi vật phẩm.

***

Nhiệm vụ Thưởng Kim

Thêm phần thưởng: Điều chỉnh lại phần thưởng có thêm vật phẩm Thưởng kim Thù Tạ Lễ Bao.

***

Thay đổi khác: Bổ sung nhiều vật phẩm

  • Tạp Hóa: Bán thêm các tạp phẩm như Hoàn Mĩ Thạch, Huyền Giám Đan, Tuyệt Thánh Đan
  • Hoàn Mĩ Khảo Cần Viên: Có thêm Báo danh Tạp Phiến đổi Phi hành khí tốc độ thấp.
  • Công Thành Chiến: Điều chỉnh thời gian, ưu tiên vào tối Chủ Nhật
  • Ngũ Thù Tiền: Có thể đổi rất nhiều vật phẩm ở NPC Vượng Tài các thành***


Các Tin Đã Đăng