Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

sỉ áo thun trơn

áo thun giá sỉ

Nhân Vũ Tân Thiên: Ưu hóa nhiệm Vụ


Phiên bản Nhân Vũ Tân Tiến sẽ ưu hoá hàng loạt đối với các nhiệm vụ Tu chân, Chủ tuyến chính, Nhiệm vụ phụ, Truyền kì trước cấp 100 chuyển sinh 2...

Để đảm bảo cho các chiến binh có thể thuận lợi thăng cấp, phiên bản còn thiết lập lại loại hình nhiệm vụ: Đưa các nhiệm vụ Tu chân, Kinh điển, Kịch tính vào danh sách nhiệm vụ tuyến chính. Và nếu các chiến binh hoàn thành nhiệm vụ tuyến chính, sẽ rất dễ dàng đạt tới cấp 100!


Ngoài ra, ưu hóa bảng điều khiển nhiệm vụ và giao diện đối thoại, lại phối hợp với giao diện mới sẽ tăng phần kịch tính cho các nhiệm vụ chủ tuyến...

Thêm vào đó là bổ sung cách chơi hỏi đáp: Từ các chiến binh đạt cấp 25 chưa chuyển sinh, đến các chiến binh đạt dưới cấp 100 chuyển sinh 2, hàng ngày có thể ấn chọn vào nút “Tiểu Hổ” ở trên màn hình để tiến hành hỏi đáp. Mỗi ngày 10 câu hỏi, trả lời đúng sẽ nhận được phần thưởng Kinh nghiệm và Nguyên thần hậu hĩnh.


Chi tiết điều chỉnh

1. Hủy nhiệm vụ Gia Viên trước đó: Các chiến binh đạt cấp 10 đến Tổ Long Thành Tây đối thoại với Bất Minh Nhân.Vân Dã (522.658) để mở Gia Viên. Gặp Bất Minh Nhân.Vân Dã hoặc gặp Vi Đà ở Tiên Giới để nhận các nhiệm vụ có tính bồi thường như: Mở lại Gia Viên, Bách Nghiệp Đãi Hưng, Gia Nghiệp Hưng Vượng.

2. Giảm độ khó khi tiêu diệt quái trong 4 nhiệm vụ chủ chốt hàng ngày của Gia Viên, tương ứng với cấp độ của các chiến binh cần để thăng cấp Gia Viên và các công phường.


3. Các Boss phụ bản mà Tu chân cấp 58-89 cần tiêu diệt sẽ xuất hiện trên bản đồ lớn. Các chiến binh thông qua nhiệm vụ để truy tìm và tiêu diệt các Boss đó trên bản đồ lớn là có thể hoàn thành nhiệm vụ tu chân của giai đoạn này.

4. Nhiệm vụ tu chân Thiên Tiên/Ma Tôn trước đây yêu cầu tiến nhập Thần Vô Cốc và tiêu diệt: Cương Thi Quân Đoàn Tướng Quân, Hắc Ám Quân Đoàn Tướng Quân, Quân Đoàn Tổng Tư Lệnh...

Điều chỉnh: Sau khi tiến nhập Thần Vô Cốc, các chiến binh vào trong Hoan Lạc Cốc, tiêu diệt Cương Thi Quân Đoàn Tướng Quân, Hắc Ám Quân Đoàn Tướng Quân và Quân Đoàn Tổng Tư Lệnh trong Hoan Lạc Cốc là hoàn thành nhiệm vụ.


5. Bồng Lai chủ tuyến điều chỉnh thành: Nhân vật đạt cấp 90 có thể lĩnh nhận.

6. Nhất chuyển chủ tuyến điều chỉnh thành: Nhân vật đạt cấp 80 có thể lĩnh nhận.

7. Huyền Thiên Cảnh Giới chủ tuyến điều chỉnh thành: Nhân vật đạt cấp 90 có thể lĩnh nhận.

8. Nhị chuyển chủ tuyến điều chỉnh thành: Nhân vật đạt cấp 80 có thể lĩnh nhận.

9. Huyễn Thiên Cảnh Giới chủ tuyến điều chỉnh thành: Nhân vật đạt cấp 80 có thể lĩnh nhận.

10. Một số nhiệm vụ lĩnh thưởng di chuyển tới hệ thống chỉ dẫn.


11. Phụ bản Đơn Nhân cấp 89 "Chư Thiên Phù Đồ Tháp" tăng thêm nhiệm vụ hàng tuần. Mỗi tuần, các chiến binh có thể vào Chư Thiên Phù Đồ Tháp, đến chỗ Tịch Diệt Phương Trượng để nhận nhiệm vụ Ma Gia Tứ Tướng. Tiến nhập Thiên Vương Cung, chiến thắng tứ đại Ma Vương sẽ nhận được lượng lớn Kinh nghiệm và Nguyên thần.

12. Đóng toàn bộ Phượng Minh Cốc dưới cấp 95. Tiếp tục mở Phượng Minh Cốc cấp 95+ và 100+.

13. Phụ bản Phượng Minh Cốc mới là phụ bản Đơn Nhân, không thể tổ đội để tiến hành. Nhân vật từ cấp 55 đến cấp 99 có thể tiến nhập Phượng Minh Cốc mới. Trong phụ bản này, các chiến binh có thể cưỡi Phi Kinh Trảm Cức để quét sạch Phượng Minh Cốc.


14. Đóng nhiệm vụ Đả Thích Kí Kinh và Báo Danh Hàng Ngày.

  • Pb mới Nhân Vũ Tân Thiên

Các Tin Đã Đăng