Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

sỉ áo thun trơn

áo thun giá sỉ

Siêu Việt Tiên Ma - Thần Khải Phù Văn


Bạch Đế Chi Đô thần bí hiện thế, các nhân vật chuyển sinh lần 2 cấp độ 100 và Tu chân đạt Thượng Tiên/Cuồng Ma Cảnh - giới đạt Huyễn Thiên Nhất Trọng khi đăng nhập sẽ nhận được nhiệm vụ ' Tái hiện truyền kỳ'.Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tại Tầm Mộng Cảng sẽ mở ra con đường 'Tầm Mộng Hào' để tới thẳng vùng đất phía Tây - Bạch Đế Chi Đô và bắt đầu cuộc hành trình chinh phục mới. Tại vùng đất phía Tây, nhiệm vụ chinh phục sẽ chia làm 3 giai đoạn:

+ Tây Lục Phong Thổ
+ Thự Quang Ám Ảnh
+ Thánh Mộ Tế Lễ.

Bản đồ khu vực bao gồm các nhiệm vụ, phụ bản và các nhiệm vụ Tu chân mới sẽ do lịch sử giai đoạn khai mở dần dần. Các chiến binh thông qua các nhiệm vụ Giải Giáp Quy Điền, Tiêu diệt trùm trong Thự Quang Điện, Thánh Mộ Tế Lễ đễ khai mở lịch sử giai đoạn...

Siêu Việt Tiên Ma

Thần Khởi sẽ khai mở các giai đoạn tu chân mới, thông qua hoàn thành loạt nhiệm vụ tu chân, đột phá Tiên Ma Cảnh Giới, chứng nhận Hỗn Nguyên, hiểu bản chất của Đạo, siêu phàm nhập thánh. Các chiến binh bước vào giai đoạn tu chân mới sẽ học được kĩ năng hệ "Thần", cùng với tu chân ngày càng được nâng cao, Nhân vật sẽ từng bước khai quật được sức mạnh của Phù Văn, cường hóa kĩ năng "Thần" mới học được.


+ Nhân vật đạt cấp 100, Chuyển sinh 2 trở lên, tu chân đạt Thiên Tiên, Ma Tôn, cảnh giới Động Thiên Thập Trọng đến chỗ "Thư Hóa Kính Tượng" của Tây Lục sẽ bước vào "Kị Sĩ Bình Nguyên" hàng nghìn năm trước, hoàn thành loạt nhiệm vụ truyền kì "Thiên Niên Chi Chiến" và khai mở giai đoạn tu chân "Hỗn Nguyên".

+ Nhân vật đạt cấp 103, Chuyển sinh 2 trở lên, tu chân đạt Hỗn Nguyên, cảnh giới đạt Quân Thiên Lục Trọng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 3 "Thánh Mộ Tế Lễ" của lịch sử Tây Lục và hoàn thành "Quỷ Vực Bộ Thủ" là có thể khai mở giai đoạn tu chân "Chí Thánh".Chú ý:
+ Lịch sử giai đoạn khai mở "Thư Hóa Huyễn Cảnh", các chiến binh có thể thông qua Cổ Thư Pháp - Thủ Hộ Tinh Linh để tiến nhập "Kỵ Sỹ Bình Nguyên" mà  xem lại khung cảnh thiêu rụi đạo quân Bắc Man, những khoảnh khắc lịch sử lễ đăng quang của Bạch Đế Alexander!

+ Hoàn thành loạt nhiệm vụ "Thiên Niên Chi Chiến" có thể nhận được: Xích nhãn chi thạch, Hải lam chi thạch, Chiến linh chi nguyên A, khai mở chức năng "Hoàn Mĩ biên niên sử"

Thần Khải Phù Văn

Phù Văn là một loại Môi giới Ma Pháp thần kỳ do Đại Ma Pháp Sư Dai Kafasha - Viện trưởng Học Viện Ma Pháp nghiên cứu ra, chuyên để nâng cao lực chiến đấu của Hoa Hồng Kị Sĩ Đoàn.

Phù Văn Thạch chia thành 6 loại dựa trên các thuộc tính kỹ năng riêng, lần lượt có tên: Tiên Hồng Phù Văn, Thiển Không Phù Văn, Lục Diệp Phù Văn, Lưu Kim Phù Văn, và Ngân Thạch Phù Văn.


Tất cả Phù Văn đều được đặt vào Phù Văn Thư chuyên dụng. Phù Văn Thư có thể lưu giữ Phù Văn và kích hoạt hiệu quả ma pháp của nó để phục vụ cho chủ sở hữu. Trên Phù Văn Thư có 6 Khắc "Vị" lần lượt là: Nhân, Bình, Trung, Quang, Lực và Lập. Mỗi một Khắc Vị đều tương ứng với một đức tính tốt đẹp của Kị Sĩ.


+ Mỗi một lớp nhân vật đều có rất nhiều kĩ năng Tiên, Ma sẽ thăng cấp lên kĩ năng Thần. Kĩ năng Thần sau khi thăng cấp đa số sẽ giữ hiệu lại hiệu quả của kĩ năng Tiên Ma và có thể khắc thêm 1 trong 5 loại Phù Văn để có được sức mạnh kĩ năng khác nhau.+ Mỗi nhân vật có thể mở tối đa 6 Phù Văn Tào, nhân vật đạt cấp 1 sẽ mở được Phù Văn Tào đầu tiên, cấp tu chân đạt “Hỗn Nguyên” sẽ mở được 2 Phù Văn Tào, cấp tu chân đạt “Chí Thánh” sẽ mở được 3 Phù Văn Tào còn lại.
  • Nhân vật có thể tự do chọn 6 trong số 10 kĩ năng, khảm 1 trong 5 loại Phù Văn bất kì.

  • Mỗi một kĩ năng Thần đều mang một thuộc tính khắc địch, thuộc tính khắc địch có 3 loại lần lượt là: Vũ Uy, Long Tương, Hổ Bí.

  • Sau khi 6 kĩ năng khảm Phù Văn, thuộc tính Khắc Địch được kích hoạt nhiều nhất sẽ là thuộc tính Khắc Địch của nhân vật. 


  • Quan hệ khắc chế giữa các thuộc tính Khắc Địch là: Vũ Uy khắc Long Tương - Long Tương khắc Hổ Bí - Hổ Bí khắc Vũ Uy.

  • Nhân vật đã kích hoạt thuộc tính Khắc Địch sẽ gia tăng 5% sát thương lên nhân vật chưa kích hoạt.

  • Thuộc tính Khắc Địch của nhân vật đã kích hoạt nếu tương khắc với thuộc tính của đối thủ, sẽ gia tăng 15% sát thương tạo thành.


Các Tin Đã Đăng