Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

Thần Khởi: Một vài thay đổi


Bổ sung nhiệm vụ Thưởng Kim

  • Thêm nhiệm vụ Thưởng Kim cấp 100 trở lên

Nhân vật cấp 100 Chuyển sinh 2 trở lên, cảnh giới đạt Huyễn Thiên Nhất Trọng có thể lĩnh nhiệm vụ Thưởng Kim mới – Thưởng Kim Liệp Ma Đạt Nhân.Các chiến binh có thể đến chỗ “Quan Phát Thưởng” ở các nơi để lĩnh “Thưởng Kim Trừ Ma Lệnh”, tìm “Thưởng Kim Liệp Ma Đạt Nhân” ở Bất Lạc Thành để tiếp nhận nhiệm vụ. Chú ý là Trùm phải tiêu diệt của nhiệm vụ Thưởng Kim mới cũng mạnh hơn. Các chiến binh chơi hãy kết hợp năng lực cá nhân của mình để tiếp nhận nhiệm vụ Thưởng Kim một cách có chọn lọc.

Điều chỉnh khác

+ Giảm phí mở khóa cố định của Phụ bản “Huyễn Sa Thận Cảnh”.

+ Bạch Đế Chi Đô hiện thế mang đến Thần Âm Linh Môi thần bí, nâng cao công nghệ khắc nhẫn. 100% khắc được 2, 3 thuộc tính, chúc bạn nâng cao lực chiến đấu!

Hãy tìm “Vương Giả Kị Sĩ Hector” ở Bất Lạc Thành để khắc nhẫn.+ Số Ngân Lượng nhân vật được mang và giao dịch tăng lên tối đa 1 tỷ. Nhiệm vụ có thể đổi 50, 100 Ngân Phiếu ở chỗ Chuyên viên Thương Thành Hoàn Mĩ tăng lên.

+ Chức năng ẩn “Tiểu Tinh Linh”. Vị trí cụ thể: Giao diện ưu hóa – Chức năng – Ẩn Tiểu Tinh Linh.

+ Nhân vật ở trạng thái PVP không thể vào Gia Viên, rời khỏi PVP sau 5 phút trạng thái PVP biến mất.+ Túi Càn Khôn có đạo cụ: Thập Niên - Kinh Hồng Nhất Khúc, Thập Niên - Hồng Trần Tâm Ngữ, Thập Niên - Sơ Tâm Bất Phụ, Thập Niên - Tuế Nguyệt Như Ca.

Có thay đổi với đạo cụ Tầm Bảo Võng và đạo cụ đấu giá.


  • Thế Giới Hoàn Mỹ Việt NamCác Tin Đã Đăng