Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

Thần Vô Cốc: Phương thức nhận thưởng


Thần Vô Cốc: Phương thức nhận thưởng

Thần Vô Cốc là một trong những phụ bản quan trọng của TGHM VN, đặc biệt trong việc hoàn thành Tu chân Thiên Tiên - Ma Tôn cao cấp. Trong phiên bản cập nhật lần này, một số bằng hữu có thắc mắc về vấn đề không giành được điểm Kinh nghiệm và Thiên Thư Toái Phiến sau khi hoàn thành nhiệm vụ Thần Vô Cốc.

Thật ra, đây hoàn toàn không phải là một lỗi của phiên bản 46 - Thiên Nộ Thần Phạt mà chỉ là một thay đổi nhỏ về Nội dung Thần Vô Cốc từ phía Nhà phát triển Beijing Perfect World.

Thay vì điểm Kinh nghiệm và Thiên Thư Toái Phiến sẽ nhận được ngay sau khi hoàn thành Nhiệm vụ Thần Vô Cốc như trước đây. Các bằng hữu sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng sau khi đối thoại với NPC Thần - Thiên Tứ. Lưu ý, sau khi hoàn thành một nhiệm vụ, đề nghị các bằng hữu hay lập tức trở về báo cáo với Thần - Thiên Tứ nếu không sau này sẽ không thể nhận được phần thưởng.

Ngoài ra, hình thức tham gia phụ bản Thần Vô Cốc vẫn không có gì thay đổi so với trước đây.

Nay xin thông cáo!

  • Thần Dẫn Sử Đồ

 


Các Tin Đã Đăng