Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

sỉ áo thun trơn

áo thun giá sỉ

Thự Quang Điện và Du Tiên Linh Lung Cục


Mạt Nhật Thự Quang - Tứ Diện Mai Phục

Thự Quang Điện” là trụ sở của “Phục Sinh Hội” do Đại Quốc Sư Natividad sáng lập. Tại đó, Đại Quốc Sư cầm đầu các Tế Ti của Thần Điện bí mật nghiên cứu Bất Tử Dược Nhân. Bí mật bất tử của thành viên Phục Sinh Hội nằm ở “Dược Nhân”, dùng để hoán đổi khí quan hoặc thân thể, duy trì cơ năng của cơ thể và kéo dài tuổi thọ...


Phụ bản “Thự Quang Điện” chia thành 4 cửa lớn, các chiến binh có thể chọn độ khó tương ứng để chơi. Sau khi khiêu chiến thành công 1 cửa thì sẽ khai mở cửa tiếp theo. Độ khó của 3 cửa đầu tiên sẽ quyết định độ khó của cửa cuối cùng.

Nếu chọn cửa dễ thì cửa cuối cùng sẽ dễ thông qua, nếu chọn cửa Sử Thi thì cửa cuối cùng sẽ tương đối khó. Cách chơi sẽ đánh giá được năng lực thích nghi của các chiến binh, vì chỉ cần lơ là một chút là sẽ toàn đội sẽ bị tiêu diệt!+ Nhân vật đạt cấp 103 Chuyển sinh 2 trở lên, cảnh giới đạt Quân Thiên Nhất Trọng, sau khi hoàn thành loạt nhiệm vụ “Thiên Niên Chi Chiến” có thể đến chỗ Phó Quan Bennett ở cửa “Thự Quang Điện” lĩnh 5 “Thự Quang Hỏa Lưu Vũ” 1 lần, đạo cụ này dung để di chuyển vào trong “Thự Quang Điện”.

+ Nhân vật có cấp 103 Chuyển sinh 2 trở lên, cảnh giới đạt Quân Thiên Nhất Trọng, tu chân đạt Hỗn Nguyên sau khi hoàn thành nhiệm vụ “Quyết Chiến Thự Quang Điện” có thể đến chỗ Phó Quan Bennett ở cửa “Thự Quang Điện” lĩnh 1 “Thự Quang Hỏa Lưu Vũ” hàng ngày.

Thập Niên Hoài Niệm, Lung Linh Ấn Tâm

Du Tiên Linh Lung Cục có Thái Cổ Lôi Văn, bao hàm Tiên Thiên Đại Đạo với lực phòng ngự siêu việt. Bố cục gồm 7 cửa, mỗi cửa đều ẩn chứa một thế giới nhỏ chứa những nhân vật mạnh mẽ nhất của các thời không khác nhau. 7 cửa là một vòng luân hồi, nếu muốn vào cửa tiếp theo thì buộc phải vượt qua tất cả các cửa ở phía trước.


Du Tiên Lung Linh Cục gồm 7 cửa, mỗi cửa đều hàm ẩn ý nghĩa sâu xa, lần lượt là: Oán Linh Tế, Hoàng Hôn Oán, Chiến Ca Ngọa, Thần Vô Loạn, Luân Hồi Khâu, Quỷ Mẫu Mê, Tuyệt Cảnh Diệt.

1. Án Linh Tế: Oán Linh Chi Môn Minh Phủ Ngưu Đầu và Mã Diện trấn giữ.
2. Hoàng Hôn Án: Huyễn Cảnh Chi Chủ · Thiên Địa Vô Dụng trấn thủ.
3. Chiến Ca Họa: Chiến Ca Chi Thành - Huyết La Vương · Anh Tuyệt trấn thủ.
4. Thần Vô Loạn: Quân Đoàn Tổng Tư Lệnh trấn thủ.
5. Luân Hồi Khâu: Oán linh Đại pháp sư Tả Khâu Vệ trấn thủ.
6. Quỷ Mẫu Mê: Cửu Tử Quỷ Mẫu, Vu Thủy Phật Nô, Thôn Phật Ma Tôn trấn thủ.
7. Tuyệt Cảnh Diệt: Huyền Thiên Ma Nhãn, Cửu Thần Thiên Trập, Âm Ma, Cuồng Bạo Thiết Giáp Sư Vương, Tần Lăng Tướng Quân, Phong Sa Chi Vương, Băng Tuyết Chi Vương, Khiếu Thiên Thần Hoàng trấn giữ.


+ Nhân vật cấp 90 trở lên, tu chân đạt Đại Thừa có thể đến chỗ Hạ Phong Tướng Quân để nhận nhiệm vụ tiền đề, Nhân vật hoàn thành ủy thác của Tiểu Cước Nha sẽ thu được Tiên Cục Đồ: Oán Linh Tế và lĩnh Chuẩn Nhập Tín ở chỗ Tiểu Cước Nha.

Dùng Tiên Cục Đồ: Oán Linh Tế và Chuẩn Nhập Tín để vào “Du Tiên Linh Lung Cục”, và khiêu chiến cửa “Oán Linh Tế”, tiêu diệt Ngưu Đầu Mã Diện và Oán Linh Đại Quân. Từ đó mỗi lần khiêu chiến thành công đều sẽ thăng cấp cho Tiên Cục Đồ và khiêu chiến các cửa tiếp theo, chiến đấu với nhiều kẻ địch quen thuộc hơn.Dùng “Linh Lung Ngọc” để đổi Thập Tinh Long Châu, Phòng Khế: Trúc Viên Cư, Chiến Linh Bách Bảo Tương...

Các Tin Đã Đăng