Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

Trang bị mới phiên bản Thần Khởi


Thông tin Hệ thống trang bị mới 


 

Giới Chỉ vật lí

Giới Chỉ phép

Cực phẩm

Chi tiết

Cấp 17 Giai 1

Tinh Phách Linh Thú

Thần Quang Thiên Huyễn

Chấn Ngục

Hiệu quả Tinh luyện Giới Chỉ Cực Phẩm tăng gấp đôi phòng thủ.

Cấp 17 Giai 2

Tinh Phách Linh Thú - Dạ Minh

Thần Quang Thiên Huyễn-Trú Vịnh

Thiên Hoang

Tăng giới hạn tối đa của tất cả thuộc tính, tăng thuộc tính cấp phòng ngự

Cấp 17 Giai 3

Tinh Phách Linh Thú - Đọa Dạ Khúc

Thần Quang - Trú Nhan Ca

Phệ Thiên Điều

Tăng giới hạn tối đa của tất cả thuộc tính, tăng thuộc tính khí phách

Cấp 17 Giai 4

Tinh Phách - Vĩnh Dạ Vẫn Ngân

Thần Quang - Vạn Trú Kiếp Tẫn

Thập Giới Thiên Thương

Tăng giới hạn tối đa của tất cả thuộc tính, tăng thuộc tính Xuyên thấu

 

Trọng Phi Phong

Bố Phi Phong

Khinh Phi Phong

Chi tiết

Cấp 17 Giai 1

Xung Phong Chi Tập

Chích Phong Chi Tập

Áo Pháp Chi Tập

Thêm Thuộc tính Sinh Lực, Thuộc Tính Chính, Phòng ngự phép hoặc vật lí

Cấp 17 Giai 2

Oanh Đình Chi Tập

Tỏa Thiên Chi Tập

Thiểm Linh Chi Tập

Tăng giới hạn tối đa của tất cả thuộc tính, tăng thuộc tính cấp phòng ngự

Cấp 17 Giai 3

Phá Hiểu Chi Dực

Thương Vũ Chi Dực

Thự Quang Chi Dực

         

Tăng giới hạn tối đa của tất cả thuộc tính, tăng thuộc tính cấp tấn công

Cấp 17 Giai 4

Cửu Tiêu Chi Dực

Quán Nhật Chi Dực

Liệu Nguyên Chi Dực

Tăng giới hạn tối đa của tất cả thuộc tính, tăng thuộc tính giảm khoảng cách thời gian, giảm niệm chú và tỉ lệ bạo kích

Cấp 17 Giai 5

Phích Lôi Hoàn Vũ Thiên Dực

Khung Thương Thiên Dực

Điện Xế Thiên Dực

Tăng giới hạn tối đa của tất cả thuộc tính, tăng thuộc tính Khí phách


Các Tin Đã Đăng