Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

Update Lưu Ngân Cung


  • Lưu Ngân Cung khai mở hình thức "Vẫn Tinh", độ khó cao hơn rất nhiều so với hình thức "Thí Thần"!

Hoàn thành hình thức "Vẫn Tinh" có thể thu được rất nhiều phần thưởng giống "Thí Thần", ngoài ra còn nhận được đạo cụ quý hiếm liên quan "Tinh Bàn".


+ Nếu đã nhận được Lưu Ngân Tệ ở hình thức "Vẫn Tinh" thì cùng ngày ở hình thức "Thí Thần" sẽ không có phần thưởng Lưu Ngân Tệ nữa.

+ Nếu đã lĩnh Lưu Ngân Tệ ở hình thức "Thí Thần" thì cùng ngày ở hình thức "Vẫn Tinh" sẽ chỉ có phần thưởng Tinh Bàn, không có phần thưởng Lưu Ngân Tệ nữa.


+ Cửa Bí Mật giết boss "Phong Thái Tử Phi" là ngoại lệ.

Điều chỉnh của hình thức "Vẫn Tinh"

+ Điều chỉnh tần suất triệu hoán Kim, Ngân Tệ của "Kim Tiễn Oa" trong Lưu Ngân Cung.

+ Thêm nhiệm vụ di chuyển đến "U Lãnh Thất".


+ Ưu hóa sách lược chiến đấu Phong Thái Tử Phi, giảm số lượng xuất hiện của U Lãnh Tiên Si Giả và U Lãnh Ngâm Tụng Giả, hủy bỏ kĩ năng cắt ngang của U Lãnh Tiên Si Giả.

+ Sau khi boss Phong Thái Tử Phi rời chiến sẽ reset lại quái vật được triệu hoán.


+ Chiến binh giết boss "Khiếu Thiên Thần Hoàng" của hình thức Vẫn Tinh thu được danh hiệu "Thí Hoàng Giả".


Các Tin Đã Đăng