Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

Update Mê Sa Huyễn Cảnh


Điều chỉnh phụ bản Mê Sa Huyễn Cảnh

+ Nhiệm vụ Mê Sa Huyễn Cảnh tiếp nhận qua "Phần Thiên Lệnh", có thể chọn "Thiên Trạch Thịnh Điển" và "Địa Hữu Bảo Thư".


+ Bỏ hạn chế 1 lần/ngày, điều chỉnh thành có Phần Thiên Lệnh là nhận được phần thưởng.


+ Số người trong đội ngũ khai mở Mê Sa Huyễn Cảnh điều chỉnh từ 4~6 người thành 2~6 người.


+ Chi phí đúc lại vũ khí thế lực cao cấp từ 2,000,000 Ngân lượng điều chỉnh xuống còn 500,000 Ngân Lượng.


+ Chi phí đúc lại phòng cụ từ 1,000,000 Ngân lượng điều chỉnh xuống còn 250,000 Ngân lượng.


+ Tại Bồng Lai Cảnh, mỗi ngày có thể đổi 20 Chiến Công lấy 1 Phần Thiên Lệnh và khi Danh Vọng đạt đến 6000 còn có thể dùng 60 Chiến Công để mua thêm Phần Thiên Lệnh.


Các Tin Đã Đăng