Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

sỉ áo thun trơn

áo thun giá sỉ

Hoạt động mừng phiên bản mới


Phúc Lợi Giáng Lâm

Chào mừng phiên bản Ngự Thiên Huyền Chương ra mắt, hoạt động mang tên "Phúc Lợi Giáng Lâm" sẽ được kích hoạt, sẽ mang lại niềm vui cho tất cả các chiến binh tham gia!
  • Thời gian: 10h ngày 1/7/2019 đến 23h59' ngày 7/7/2019.
  • Hoạt động


Từ 10h ngày 1/7/2019:
 Các chiến binh tiến vào Lạc Hưởng Kì Thành sẽ tự động kích hoạt nhiệm vụ "Tựu Hưởng".

- Nhiệm vụ sẽ chỉ dẫn các chiến binh đến tọa độ (331,578) gặp Tế Khương Tiểu Hổ ở cạnh Lãnh Diên Trì. Sau khi nói chuyện với tiểu hổ, các chiến binh có thể nhận nhiệm vụ hàng ngày "Hoàn Mỹ Có Bạn". 

- Hoàn thành nhiệm vụ, các chiến binh có thể thu được huân chương "Hành trình mới - Tựu Hưởng". Sử dụng chuột phải vào nước "Lãnh Diên Trì" để sử dụng huân chương, có thể lựa chọn với được "Lễ bao Pháo Hoa" hoặc "Lễ bao Tiểu Hổ".


- Lễ bao Pháo Hoa" có chứa "Danh tịch - Hữu Tiền Vị Thành Niên" và "Pháo hoa - Tựu Hưởng". "Lễ bao Tiểu Hổ" có chứa "Danh tịch - Hữu Tiền Vị Thành Niên" và "Thác Hồn Chi Tinh - Dao Dao".

Các Tin Đã Đăng