Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

Lăng Vân Dị Thú: Huyễn Hải Kỳ Đàm mở rộng


Huyễn Hải Kỳ Đàm mở rộng

Lăng Vân Dị Thú mở ra thêm hình thức chinh phục Huyễn Hải Kì Đàm mới: Huyết Luyện Thí Thần Huyễn Hải Kì Đàm!

Cách mở mô thức Thí Thần như sau:

Tại trước khi đội ngũ đột phá Ngũ Hành Long Trụ, ở chỗ “Đào Nguyên Lão Giả” gần cửa vào phụ bản:

+ Đội trưởng có thể lựa chọn có khai mở mô thức Thí Thần hoặc không khai mở!
Chú ý: Nếu lúc đó đội trưởng không tiến hành lựa chọn thì sẽ mặc định độ khó của phụ bản là mô thức thông thường!Ở mô thức Thí Thần, độ khó của các cửa sẽ cao hơn rất nhiều.

Nếu thực lực của các chiến binh đủ mạnh mẽ, tổ đội phối hợp từng bước công phá các cửa ải thì Trùmcủa mỗi một cửa đều sẽ làm rơi rất nhiều phần thưởng!

Nếu có thể đánh bại, Huyễn Hải Lãnh Chúa, qua cửa mô thức Thí Thần thì chắc chắn sẽ có “Lăng Khư – Thiên Huyền Cốt Toái Phiến” đặc biệt rơi ra.


Tập hợp đủ 10 mảnh “Lăng Khư – Thiên Huyền Cốt Toái Phiến” thì có thể hợp thành Lăng Khư – Thiên Huyền Cốt ở chỗ Bất Minh Nhân Vân Dã thành Tây
Chúc các chiến binh thành công vượt ải!


Các Tin Đã Đăng