Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

Lăng Vân Dị Thú: Thay đổi kĩ năng và tính năng khác


Các chiến binh có thể đến Nhân Giới – Ngự Thần Đỉnh, dùng Huyền Hoang Chi Huyết và Huyền Hoang Huyết Hồn hợp thành thu được sách kĩ năng mới!

Nhân vật Kĩ năng Chi tiết
Kiếm Khách Sáng Thế - Vũ Thần Phụ Thể Rút ngắn thời gian chuẩn bị kĩ năng, kéo dài thời gian liên tục của hiệu quả kĩ năng.
Kiếm Khách Thiên Nguyên Nghịch Chuyển    Sử dụng kĩ năng này chắc chắn sẽ đánh ngất trúng mục tiêu.
Kiếm Khách Huyền-Truy Hồn Quyết Nâng cao lực sát thương của kĩ năng, và Hồi Mã Thương lần sau chắc chắn sẽ bạo kích
Kiếm Khách Hoang-Truy Hồn Quyết Nâng cao lực sát thương của kĩ năng, và Hồi Mã Thương lần sau chắc chắn sẽ bạo kích, và Hồi Mã Thương lần sau chắc chắn sẽ bạo kích
Kiếm Khách Huyền - Hồi Mã Thương Nâng cao lực sát thương của kĩ năng, nếu mục tiêu trong vòng 10m thì sẽ phải chịu thêm sát thương nữa.
Kiếm Khách Hoang-Hồi Mã Thương Nâng cao lực sát thương của kĩ năng, nếu mục tiêu trong vòng 10m thì sẽ phải chịu thêm sát thương nữa.
Pháp Sư Sáng Thế - Pháp Thần Phụ Thể Kéo dài thời gian liên tục của hiệu quả kĩ năng.
Pháp Sư Huyền-Băng Sương Liệt Diễm Rút ngắn thời gian tái thi triển kĩ năng.
Pháp Sư Hoang-Băng Sương Liệt Diễm Rút ngắn thời gian tái thi triển kĩ năng.
Pháp Sư Linh Khí Chấn Bạo Nâng cao lực sát thương
Thần Thú Bất Diệt Chiến Hồn Kĩ năng này có thể thi triển dưới hình thái Bách Hổ hoặc Hùng Miêu
Thần Thú Cự Linh Cuồng Bạo Kĩ năng này có thể thi triển dưới hình thái Bách Hổ hoặc Hùng Miêu
Thần Thú Thôn Phệ, Chân/ Cuồng Thôn Phệ Tăng giá trị thù hận tạo ra bởi kĩ năng, để nó móc nối với lượng máu tối đa và lực tấn công vật lí của Thần Thú.
Thần Thú Bài Sơn Đảo Hải, Chân/Cuồng Bài Sơn Đảo Hải Tăng giá trị thù hận tạo ra bởi kĩ năng, để móc nối với lượng máu tối đa và lực tấn công vật lí của Thần Thú.
Thần Thú Huyền – Thiên Băng Địa Liệt Tăng giá trị thù hận tạo ra bởi kĩ năng, để móc nối với lượng máu tối đa và lực tấn công vật lí của Thần Thú.
Thần Thú Hoang – Thiên Băng Địa Liệt Tăng giá trị thù hận tạo ra bởi kĩ năng, để móc nối với lượng máu tối đa và lực tấn công vật lí của Thần Thú.
Thần Thú Chân – Bào Hao Tăng giá trị thù hận tạo ra bởi kĩ năng, để móc nối với lượng máu tối đa và lực tấn công vật lí của Thần Thú.
Thần Thú Hoang – Bào Hao Tăng giá trị thù hận tạo ra bởi kĩ năng, để móc nối với lượng máu tối đa và lực tấn công vật lí của Thần Thú.
Tiên Thú Sáng Thế - Thần Triệu Thuật Nâng cao lực sát thương và tăng hiệu quả sát thương sâu của kĩ năng
Tiên Thú Huyền-Yêu Sát Kích Nâng cao lực sát thương
Tiên Thú Hoang-Yêu Sát Kích Nâng cao lực sát thương
Tiên Thú Huyền-Yêu Triền Kích Nâng cao lực sát thương
Tiên Thú Hoang-Yêu Triền Kích Nâng cao lực sát thương
Tiên Thú Huyền-Yêu Minh Kích Nâng cao lực sát thương, tăng lượng hút máu, để móc nối với lực tấn công trang bị.
Tiên Thú Hoang-Yêu Minh Kích Nâng cao lực sát thương, tăng lượng hút máu, để móc nối với lực tấn công trang bị.
Tiên Thú Huyền – Yêu Oán Kích Nâng cao lực sát thương
Tiên Thú Hoang – Yêu Oán Kích Nâng cao lực sát thương
Vũ Mang Sáng Thế - Câu Hồn Diệt Không Thỉ Sau khi phóng kĩ năng, người chơi có thể chọn 1 trong số 3 kĩ năng được kích hoạt tiếp theo, kéo dài thời gian liên tục tăng hiệu quả xuyên thấu vật lí.
Vũ Mang Huyền-Tam Thiên Vũ Sát Tẫn Kĩ năng này giờ có thể đẩy lùi cả người chơi.
Vũ Mang Hoang-Tam Thiên Vũ Sát Tẫn Kĩ năng này giờ có thể đẩy lùi cả người chơi.
Vũ Mang Huyền – Băng Sương Tán Xạ Rút ngắn thời gian phóng kĩ năng.
Vũ Mang Hoang – Băng Sương Tán Xạ Rút ngắn thời gian phóng kĩ năng.
Vũ Mang Ngưng Tịnh Rút ngắn thời gian chuẩn bị kĩ năng.
Vũ Linh Hộ Thể Thần Quang    Nâng cao hiệu quả kĩ năng, tăng tốc độ di chuyển của Vũ Linh
Vũ Linh Chân - Hoàn Hồn Chú Tăng giá trị sinh mệnh và Chân Khí của người chơi được kĩ năng này cứu sống.
Vũ Linh Cuồng - Hoàn Hồn Chú Tăng giá trị sinh mệnh và Chân Khí của người chơi được kĩ năng này cứu sống.
Vũ Linh Chí – Thiên Địa Vô Cực Nâng cao hiệu quả kĩ năng, giúp cung cấp cho người chơi nhiều lực tấn công trang bị hơn.
Thích Khách Sáng Thế - Tiêu Thất Kéo dài thời gian liên tục của hiệu quả kĩ năng, nâng cao sát thương của kĩ năng sử dụng.
Thích Khách Huyền – Thần Uy Ngục Nâng cao sát thương.
Thích Khách Hoang – Thần Uy Ngục Nâng cao sát thương.
Thích Khách Thị Huyết Cuồng Loạn Hiệu quả kĩ năng này có thể chồng thêm với Thị Huyết Chú mà không thay thế hiệu quả hút máu của Thị Huyết Chú.
Thích Khách Chân - Toản Tâm Tụ Tiễn Rút ngắn thời gian phóng kĩ năng.
Thích Khách Cuồng - Toản Tâm Tụ Tiễn Rút ngắn thời gian phóng kĩ năng.
Thích Khách Chân-Như Lai Thiên Tâm Chú     Rút ngắn thời gian phóng kĩ năng.
Thích Khách Cuồng-Như Lai Thiên Tâm Chú     Rút ngắn thời gian phóng kĩ năng.
Vu Sư Chân-Phục Cừu Chi Hồn-Phong Ấn   Điều chỉnh thời gian phong ấn, để móc nối hồn lực của mục tiêu và người phóng, khoảng cách hồn lực càng lớn thì thời gian phong ấn càng ngắn.
Vu Sư Cuồng - Phục Cừu Chi Hồn-Phong Ấn   Điều chỉnh thời gian phong ấn, để móc nối hồn lực của mục tiêu và người phóng, khoảng cách hồn lực càng lớn thì thời gian phong ấn càng ngắn.
Vu Sư Diêm Phù- U Minh Độn Giảm thiểu tiêu hao Nguyên Khí của kĩ năng.
Vu Sư Huyền-Nộ Hải Cuồng Phong Tăng phạm vi kĩ năng.
Vu Sư Hoang-Nộ Hải Cuồng Phong Tăng phạm vi kĩ năng.
Vu Sư Linh Hồn Nguyên Thai Rút ngắn thời gian tái thi triển kĩ năng.
Vu Sư Sáng Thế-Tế Hồn Chân Quyết Kéo dài thời gian hiệu quả kĩ năng, kéo dài thời gian liên tục của trạng thái phụ.
Kiếm Linh Sáng Thế-Kiếm Thần Chi Thể Nâng cao hiệu quả kĩ năng, tăng nhiều lực tấn công trang bị hơn.
Kiếm Linh Chí-Phá Phủ Quyết Giảm thấp cấp độ phòng ngự hơn, tăng cấp độ tấn công.
Kiếm Linh Huyền-Toái Thạch Kiếm Mang Sau khi hoàn tất phóng kĩ năng xong thì không còn bị tấn công thông thường nữa.
Kiếm Linh Hoang-Toái Thạch Kiếm Mang Sau khi hoàn tất phóng kĩ năng xong thì không còn bị tấn công thông thường nữa.
Kiếm Linh Huyền-Phá Phong Kiếm Mang Sau khi hoàn tất phóng kĩ năng xong thì không còn bị tấn công thông thường nữa.
Kiếm Linh Huyền-Phá Phong Kiếm Mang Sau khi hoàn tất phóng kĩ năng xong thì không còn bị tấn công thông thường nữa.
Kiếm Linh Toái Thạch Kiếm Khí, Chân/Cuồng Toái Thạch Kiếm Khí. Sau khi hoàn tất phóng kĩ năng xong thì không còn bị tấn công thông thường nữa.
Kiếm Linh Phá Phong Kiếm Khí, Chân/Cuồng Phá Phong Kiếm Khí Sau khi hoàn tất phóng kĩ năng xong thì không còn bị tấn công thông thường nữa.
Mị Linh Tiên – Bách Thảo Kích Tăng lượng hồi máu ban đầu, móc nối với lực tấn công trang bị của nhân vật, tăng lượng hồi phục dần sinh mệnh.
Mị Linh Ma – Bách Thảo Kích Tăng lượng hồi máu ban đầu, móc nối với lực tấn công trang bị của nhân vật, tăng lượng hồi phục dần sinh mệnh.
Mị Linh Tiên – Bách Thảo Dũ Tăng lượng máu phục hồi, móc nối với lực tấn công trang bị của nhân vật.
Mị Linh Ma – Bách Thảo Dũ Tăng lượng máu phục hồi, móc nối với lực tấn công trang bị của nhân vật.
Mị Linh Tự Nhiên Bình Chướng Nâng cao hiệu quả kĩ năng, giảm thấp sát thương phải chịu.
Mị Linh Chân - Thâu Thiên Hoán Nhật Kĩ năng này sửa thành phóng lập tức.
Mị Linh Cuồng - Thâu Thiên Hoán Nhật Kĩ năng này sửa thành phóng lập tức.
Mị Linh Phạm Tâm-Tinh Liệu Nguyên Nâng cao hiệu quả kĩ năng.
Dạ Ảnh Chân - Long Sửa lại vấn đề kĩ năng phóng không mượt mà.
Dạ Ảnh Cuồng - Long Sửa lại vấn đề kĩ năng phóng không mượt mà.
Dạ Ảnh Huyền-Nguyệt Ẩm Sửa lại vấn đề kĩ năng phóng không mượt mà.
Dạ Ảnh Hoang-Nguyệt Ẩm Sửa lại vấn đề kĩ năng phóng không mượt mà.
Dạ Ảnh Ảnh Độn Tăng tốc độ di chuyển của nhân vật trong thời gian tồn tại trạng thái kĩ năng. Đồng thời sửa lại vấn đề kĩ năng phóng không mượt mà.
Dạ Ảnh Khiếu Nguyệt Tăng phạm vi hiệu quả kĩ năng
Dạ Ảnh Chí – Khiếu Nguyệt Tăng phạm vi hiệu quả kĩ năng
Nguyệt Tiên Huyền – Nguyệt Thần Chi Thể Rút ngắn thời gian tái thi triển kĩ năng.
Nguyệt Tiên Hoang – Nguyệt Thần Chi Thể Rút ngắn thời gian tái thi triển kĩ năng.
Nguyệt Tiên Chân-Vọng Nguyệt Vịnh Nâng cao hiệu quả kĩ năng, tăng cao sát thương.
Nguyệt Tiên Cuồng-Vọng Nguyệt Vịnh Nâng cao hiệu quả kĩ năng, giảm sát thương phải chịu.
Nguyệt Tiên Huyền - Sương Lôi Chấn Giảm thiểu Nguyên Khí cần tiêu hao để thi triển kĩ năng.
Nguyệt Tiên Hoang - Sương Lôi Chấn Giảm thiểu Nguyên Khí cần tiêu hao để thi triển kĩ năng.


Các Tin Đã Đăng