Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

sỉ áo thun trơn

áo thun giá sỉ

Lưu ý về tính năng đổi Ngân lượng - Ngân tệ


Chuyển đổi Ngân lượng sang Ngân tệ
  • Ngân lượng: Có thể giao dịch, vứt bỏ.
  • Ngân tệ: Khóa giao dịch
Sau khi cập nhật Nhân Vũ Tân Thiên, các nhân vật khởi tạo từ trước đó sẽ nhận được thông tin về việc xuất hiện hệ thống tiền tệ mới: Ngân tệ.

Trong 48 giờ đầu tiên, nhân vật có thể chuyển đổi qua lại giữa Ngân lượng và Ngân tệ. Hết thời gian đếm ngược, chỉ có 1 chiều quy đổi từ Ngân lượng sang Ngân tệ.

Ngân tệ chỉ dùng cho bản thân (sữa chữa, chế tác, di chuyển...) và mang theo Túi đồ cá nhân.

Cần chú ý: Ngân lượng có thể chuyển đổi thành Ngân tệ bất kì lúc nào. Chỉ có 48 giờ đăng nhập đầu tiên mới cho phép đổi ngược từ Ngân tệ về Ngân lượng.

Nhắc nhở: Trước mắt, bạn nên quy đổi Ngân tệ về Ngân lượng để có thể giao dịch. Khi cần thiết, bạn có thể quy đổi từ Ngân lượng thành Ngân tệ bất kì lúc nào.

  • Pb mới Nhân Vũ Tân Thiên

Các Tin Đã Đăng