Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

Nhiệm vụ Phu Thê mới


Phục Khắc Ái Tình, Tương Thủ Hoàn Mỹ

Phiên bản Thần Khởi ra mắt nhiệm vụ Phu Thê mới, để người chơi được trải nghiệm những câu chuyện tình yêu kinh điển của Trung Hoa như: Bạch Xà Truyện - Tây Sương Ký - Mạnh Khương Nữ - Thiên Tiên Phối - Lương Chức - Phượng Cầu Hoàng - Khổng Tước Đông Nam Phi.Các chiến binh lập tổ đội Phu Thê sau đó đến chỗ “Nguyệt Lão Thị Đồng” để nhận nhiệm vụ hàng ngày về câu chuyện tình yêu (mỗi ngày nhận 1 trong 7 câu chuyện).Hoàn thành theo hướng dẫn sẽ nhận được Kinh nghiệm, Nguyên thần và còn có thể nhận được rất nhiều đại lễ như Kĩ Năng Phu Thê, Thiên Thư đặc biệt, Trứng thú chuyên dụng, thời trang...


  • Thần Khởi


Các Tin Đã Đăng