Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

sỉ áo thun trơn

áo thun giá sỉ

Thay đổi với quà tặng tài khoản VIP


Thay đổi với quà tặng tài khoản VIP

Định nghĩa

Tài khoản VIP là tài khoản game Thế Giới Hoàn Mỹ đang hoạt động, không vi phạm các quy định, đồng thời thỏa mãn điều kiện: Tổng số Kim Nguyên Bảo (gốc) nạp vào tài khoản mỗi tháng >=1000 KNB. Chú ý: Số KNB được thống kê từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng của tháng. 
***

Quà tặng tài khoản VIP mới

Đáp ứng nguyện vọng của các bạn game thủ với gói quà tặng Vip, Ban quản trị sẽ trao tặng gói quà Vip với những thiết lập mới như sau:
  • Gói quà tặng sẽ được trao mỗi tháng - trong liên tiếp 4 tháng tới đây.
  • Những tặng phẩm trong gói quà sẽ không thay đổi trong khoảng thời gian này.
  • Tăng gấp bội giá trị gói quà tặng - so với những gói quà trước đây.
  • Được lựa chọn giữa 2 loại quà tặng (quà tặng khóa theo nhân vật).
Các thay đổi nếu có sẽ được thông báo trên các kênh thông tin của Thế Giới Hoàn Mỹ Việt Nam.Quy định với tài khoản VIP

1. Quyền lợi (hoặc quà tặng nếu có) của tài khoản VIP được tính từ tháng kế tiếp mà tài khoản đủ điều kiện VIP và duy trì trong 1 tháng.

2. Các quy định có thể bổ sung, thay đổi để thích hợp với từng thời điểm.

Tùy ý lựa chọn gói quà Vip

 Lựa chọn gói 1 Lựa chọn gói 2 
01 Truyền Quốc Ngọc Tỉ (Khóa) 01 Truyền Quốc Ngọc Tỉ (Khóa) 
20 Hào Giác Liên SV (Khóa) 03 Lăng Khư - Thiên Huyền Cốt (Khóa)
01 Lễ Bao Loa Vui Vẻ (Khóa) 13 Lăng Khư - Độc Thần Mộc (Khóa)
15 Chiến Linh Bảo Tương: S (Khóa) 41 Cửu Tiêu - Bích Khung Ngọc (Khóa)
  135 Cửu Tiêu - Kim Linh Thiết (Khóa)
  225 Cửu Tiêu - Huyết Linh Thạch (Khóa)
  20 Hào Giác Liên SV ( Khóa )
  01 Lễ Bao Loa Vui Vẻ (Khóa)

  • Trân trọng!Các Tin Đã Đăng