Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

Danh Khí...


Danh Khí Hiện Lâm, bảo vật thể hiện giá trị của chủ nhân: Danh giá, Phú quý, Cao sang... thế nên không chỉ các tài tử, danh nhân luôn sưu tầm, mà ngay cả những thương nhân, chiến binh cũng vô cùng yêu thích!

Không hổ với cái tên, bảo vật này có thể mở ra vô số những kì trân truyền thuyết, rất hiếm khi hiện thế như: Huyễn Quang Lệnh, Thừa Phong Lệnh hay đôi khi có thể là Vũ Thần- Kim Cương Thạch Bi...

Thậm chí, nếu may mắn hơn, việc thu lấy Thiên Thư cấp 7 Thiên Thần Chi Quyển cũng không phải điều lạ. Nếu khác, rất có thể lại là những bảo thạch truyền thuyết như Kim Cương Chi Thạch, Bàn Giáp Chi Thạch hay những Danh Khí Thiếp đổi thần trang Thần Nguyệt Cốc!


Đơn giá: 12 KNB

Tên vật phẩm Ảnh Chú thích
Hoàn Mỹ Thượng Thiêm Có thể đổi một số vật phẩm tại NPC Chuyên viên Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ Thượng Thượng Thiêm Có thể đổi rất nhiều vật phẩm tại NPC Chuyên viên Hoàn Mỹ
Bạch Kim Hộ Thân Phù Tự động hồi phục Sinh mệnh cho nhân vật khi tiêu hao.
Lượng dự trữ là 1.200.000
Bạch Kim Thủ Thần Phù Tự động hồi phục Chân khí cho nhân vật khi tiêu hao.
Lượng dự trữ là 1.800.000
Chỉ Thủ Già Thiên
Đổi lấy nhẫn cao cấp vật lý - Cấp độ 15
Phúc Thủ Phiên Vân

Đổi lấy nhẫn cao cấp phép - Cấp độ 15
Minh Khắc Huân Chương Khảm nhẫn cấp cao tại Lò luyện Thập Phương Thiên La - Dũng Giả
Danh Khí Thiếp-Nhật Nguyệt Trọng Quang Đổi trang bị Thần Nguyệt Cốc loại trọng trang tương ứng
Danh Khí Thiếp-Điện Phật Minh Quang Đổi trang bị Thần Nguyệt Cốc loại khinh trang tương ứng
Danh Khí Thiếp-Phượng Tường Cửu Thiên Đổi trang bị Thần Nguyệt Cốc loại pháp trang tương ứng
Xích Nhãn Chi Thạch Khảm vào Vũ khí tăng Tấn công vật lý +75
Khảm vào Giáp trụ tăng Phòng thủ vật lý +125
Kim Cương Chi Thạch Khảm vào Vũ khí tăng Cấp tấn công +1
Khảm vào Giáp trụ tăng Cấp tấn công +1
Bàn Giáp Chi Thạch Khảm vào Vũ khí tăng Cấp phòng thủ +1
Khảm vào Giáp trụ tăng Cấp phòng thủ +1
Thừa Phong Lệnh Đổi Phi hành khí quý hiếm của 5 tộc
Huyễn Quang Lệnh Đổi thú cưỡi mới: Độc Giác Thú
Vũ Thần - Kim Cương Thạch Bi Nguyên liệu chế tạo Thần Khí cấp 16
Thiên Mệnh Chi Thư Đổi Thiên Thư cấp 5
Thiên Thần Chi Quyển Có thể đổi lấy cực phẩm Thiên Thư cấp 7
Linh Quang Bảo Hạp Mở ra 50 Linh Tính Thủy Tinh
Dị Tượng Bảo Hạp Mở ra 50 Dị Tượng Thủy Tinh
Phúc Sương Chi Huy - Vũ Vũ khí Hoàng Kim Phúc Sương Thành
Thần Nguyệt Chi Huy - Sức Sức phẩm Hoàng Kim Thần Nguyệt Cốc
Thần Nguyệt Chi Huy - Vũ Vũ khí Hoàng Kim Thần Nguyệt Cốc
Thành Tựu Chi Dực - Thần Nguyệt Phi phong cao cấp Thần Nguyệt Cốc
Thiên Mã Chi Dực Phi phong cực phẩm của quán quân Đua ngựa
Thần Khí Chi Hồn Đổi nguyên liệu chế vũ khí Hoàng Kim cao cấp của cấp 100
Chứng Minh Lĩnh Thưởng Quán Quân Có thể đổi lấy 1 trong 2 loại mũ Vô địch tỉ võ Hoàng Kim cấp 13
Dạ Xoa Thủy Tinh
Báu vật của tộc Dạ Xoa, có thể đổi lấy nhẫn Hoàng Kim cao cấp
Chiến Ca Thống Soái Huy Chương Có thể đổi lấy 1 trong 2 loại trang sức Hoàng Kim cao cấp của Chiến Ca Chi Thành
Ấn Chương Hội Đồng Ma Phương Có thể đổi lấy 1 trong 2 loại trang sức Hoàng Kim cao cấp của Vận Mệnh Ma Phương
Kim Bảng Đề Danh Thiếp Khi mở, lập tức tăng 300 điểm Danh Vọng

  • Chúc các bạn may mắn!

Các Tin Đã Đăng