Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

sỉ áo thun trơn

áo thun giá sỉ

Chinh phục phụ bản Luân Hồi Điện


Luân Hồi Điện là một phụ bản khiêu chiến đang được ưa thích nhất hiện nay, vì chỉ có tại đây, các chiến binh mới có thể tìm thấy những nguyên liệu giúp nâng cấp trang bị lên cấp 14, 15 cực kì mạnh mẽ!

  • Yêu cầu: Nhân vật cấp 100 trở lên!

Quy trình chinh phục phụ bản


1. Đến nói chuyện với Thần Bí Lão Nhân (665,128) ở Kinh Đào Thành để nhận nhiệm vụ "Thần Bí Lão Nhân".
- Nhận được vật phẩm nhiệm vụ là 3 Chìa khóa Luân Hồi Điện.

2. Đến chỗ Thưởng Kim Liệp Nhân ở Tổ Long Thành nhận nhiệm vụ "Thưởng Kim".
- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng vật phẩm nhiệm vụ tăng thêm 1 Chìa khóa Luân Hồi Điện.

3. Đến nói chuyện với Luân Hồi Điện Thủ Vệ - tọa độ (173, 165) ở Phá Lãng Nhai, nhận nhiệm vụ "Vào Luân Hồi Điện".
- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ được đưa vào phụ bản Luân Hồi Điện.
- Nhiệm vụ sẽ trừ của người chơi 1 Chìa Khóa Luân Hồi Điện.
- Nếu trên người của người chơi không có Chìa khóa Luân Hồi Điện thì không thể nhận được nhiệm vụ.

4. Sau khi vào phụ bản, Đội trưởng có nhiệm vụ nói chuyện với NPC Thần Bí Lão Nhân để nhận nhiệm vụ "Dũng chiến Luân Hồi Điện".
- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, quái vật Địa Ngục Luân Chuyển Vương ở Địa Ngục Đạo sẽ xuất hiện.
- Nếu tổ đội không đủ 6 người hay khoảng cách giữa đội viên và đội trưởng quá xa, thì không thể nhận nhiệm vụ.

5. Sau khi diệt Địa Ngục Luân Chuyển Vương, Thần Bí Lão Nhân sẽ xuất hiện trong Địa Ngục Đạo.
- Nói chuyện để đi vào gian tiếp theo là Súc Sinh Đạo. (Chú ý: Thần Bí Lão Nhân xuất hiện khi quái đã bị tiêu diệt).

6. Sau khi đi vào Súc Sinh Đạo, tiêu diệt Sức Đạo Ngỗ Quan Vương.
- Thần Bí Lão Nhân xuất hiện trong Súc Sinh Đạo, cần nói chuyện để đi vào gian tiếp theo là Nhân Đạo.

7. Sau khi đi vào Nhân Đạo, giết quái Nhân Đạo Đô Thị Vương.
- Thần Bí Lão Nhân xuất hiện ở Nhân Đạo, sau khi nói chuyện thù đi vào gian tiếp theo là Ác Quỷ Đạo.

8. Sau khi đi vào Ác Quỷ Đạo, sẽ nhìn thấy 1 trong các quái vật sau: Ác Quỷ Thái Sơn Vương, Quỷ Ác Tống Đế Vương, Quỷ Đạo Thái Nghiễm Vương.
- Sau khi tiêu diệt quái vật, Thần Bí Lão Nhân xuất hiện ở Ác Quỷ Đạo, nói chuyện và đi vào gian A Tu La Đạo.

9. Sau khi đi vào A Tu La Đạo, sẽ nhìn thấy 1 trong số các quái sau: Vô Đoan Tu La Vương, Tu La Bình Đẳng Vương, A Tu La Đại Vương.
- Sau khi tiêu diệt quái vật, Thần Bí Lão Nhân sẽ xuất hiện ở A Tu La Đạo, nói chuyện để đi vào Thiên Đạo.

10. Sau khi đi vào Thiên Đạo, sẽ thấy 1 trong các quái sau: Diêm La Thiên Vương Đạo, Thiên Đạo Sở Giang Vương, Kim Sí Thiên Đạo Điểu.
- Sau khi tiêu diệt quái, Thần Bí Lão Nhân sẽ xuất hiện trong Luân Hồi Đạo.

11. Đi vào Luân Hồi Đạo, nói chuyện với Thần Bí Lão Nhân, Tả Khâu Vệ sẽ xuất hiện.
- Diệt quái vật này, Trưởng lão sẽ xuất hiện trong Luân Hồi Đạo. Nói chuyện để trở về gian đầu tiên và lúc này có thể rời khỏi Luân Hồi Điện.


Vật phẩm rơi ra khi diệt trùm

Trùm TênTrùm Rơi vật phẩm
Số lượng
1 Địa Ngục Luân Chuyển Vương Không
2 Súc Đạo Ngỗ Quan Vương Ám Đạm Luân Hồi Điện Bảo Tương 1
3 Nhân Đạo Đô Thị Vương Đồng Sắc Luân Hồi BảoTương 1
4 Ác Quỷ Thái Sơn Vương Đồng Sắc Luân Hồi BảoTương 2
5 Quỷ Ác Tống Đế Vương Đồng Sắc Luân Hồi BảoTương 1
6 Quỷ Đạo Thái Nghiễm Vương Đồng Sắc Luân Hồi BảoTương 1
7 Vô Đoan Tu La Vương Ngân Sắc Luân Hồi Bảo Tương 2
8 Tu La Bình Đẳng Vương Ngân Sắc Luân Hồi Bảo Tương 1
9 A Tu La Đại Vương Ngân Sắc Luân Hồi Bảo Tương 1
10 Diêm La Thiên Đạo Vương Kim Sắc Luân Hồi Bảo Tương 2
11 Thiên Đạo Sở Giang Vương Kim Sắc Luân Hồi Bảo Tương 1
12 Kim Sí Thiên Đạo Điêu Kim Sắc Luân Hồi Bảo Tương 1
13 Tả Khâu Vệ Dị Tượng Thủy Tinh /Linh Dị Thủy Tinh 2

***

Luân Hồi Điện Bảo Tương là một vật phẩm may mắn, các vật phẩm có thể xuất hiện bao gồm:

Ám Đạm Luân Hồi Điện Bảo Tương
Số TT Tên vật phẩm Số lượng
1 Huyễn thiên Thạch 1
2 Hoàn Mỹ Thạch 100
3 Hoàng Trầm Chi Thạch cấp 7 1
4 Duệ Lợi Chi Thạch cấp 7 1
5 Bạch Vụ Chi Thạch cấp 7 1
6 Hỏa Hồng Chi Thạch cấp 7 1
7 Dị Tượng Thủy Tinh 1
Đồng Sắc Luân Hồi BảoTương
1 Huyễn thiên Thạch 1
2 Hoàn Mỹ Thạch 100
3 Hoàng Trầm Chi Thạch cấp 7 1
4 Duệ Lợi Chi Thạch cấp 7 1
5 Bạch Vụ Chi Thạch cấp 7 1
6 Hỏa Hồng Chi Thạch cấp 7 1
7 Dị Tượng Thủy Tinh 1
Ngân Sắc Luân Hồi Bảo Tương
1 Huyễn Tiên Thạch 1
2 Hoàng Trầm Chi Thạch cấp 7 1
3 Duệ Lợi Chi Thạch cấp 7 1
4 Bạch Vụ Chi Thạch cấp 7 1
5 Hỏa Hồng Chi Thạch cấp 7 1
6 Dị Tượng Thủy Tinh 1
Kim Sắc Luân Hồi Bảo Tương
1 Huyễn Tiên Thạch 1
2 Hoàng Trầm Chi Thạch cấp 7 1
3 Duệ Lợi Chi Thạch cấp 7 1
4 Bạch Vụ Chi Thạch cấp 7 1
5 Hỏa Hồng Chi Thạch cấp 7 1
6 Dị Tượng Thủy Tinh 1