Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

sỉ áo thun trơn

áo thun giá sỉ

Long Cung Tầm Bảo


Sự kiện Thám hiểm Long Cung

Ẩn sâu dưới làn nước gợn sóng, được tô điểm bởi màu xanh của mây trời là cả một công trình lộng lẫy nguy nga của tự nhiên: Long Cung, nơi những bí ẩn chưa được khám phá.

Thời gian tham gia

Từ 20h00' đến 24h00' ngày thứ 3 hàng tuần (hết giờ vẫn có thể lưu lại trong Long Cung nhưng sẽ không có Nhiệm vụ và hòm báu).

Tiến nhập phụ bản

Đến gặp Quan viên địa sản hoặc Tiểu Lang và nhận nhiệm vụ "Thám hiểm Long Cung" (không thể tiến nhập trực tiếp được từ cửa của Long Cung).

Đặc trưng phụ bản

- Có những phần của phụ bản có thể PK.
- Khi chết, nếu chọn "Về làng" hay sử dụng Hồi Thành Hương/Hồi Thành Thuật sẽ trở về điểm xuất phát.

Lưu ý 
- Sau khi tiến vào Long Cung, ngay lập tức sẽ nhận nhiệm vụ “Thâm nhập Long Cung”. Nếu xóa bỏ nhiệm vụ này sẽ đồng nghĩa với việc rời khỏi Long Cung.
- Sứ giả hoạt động Long Cung có bán các thương phẩm và có thể đưa bạn thoát khỏi phụ bản.
- Giao Linh Nhi (hay Giao Linh Nhân) sẽ giao cho bạn các nhiệm vụ chính.

Nhiệm vụ "Tiềm Long Phong Ấn"

Yêu cầu

Mang đến 1 Ngân Long Lệnh để nhận.

Nội dung

Sau khi nhận nhiệm vụ này sẽ phải đi mở 8 cột phong ấn: Xà Bàn Trận, Hổ Dực Trận, Điểu Tướng Trận, Thiên Phúc Trận, Đại Tải Trận, Vân Thùy Trận, Phi Long Trận, Phong Dương Trận. Có thể sử dụng chức năng tìm kiếm NPC tại mini map để có mũi tên chỉ dẫn tới các trận.

Sau khi trả nhiệm vụ tại 8 cột phong ấn này sẽ có thể mở được Tiềm Long Phong Ấn bằng cách sử dụng "Thủy Nguyệt Thược Thi". Sau khi mở Tiềm Long Phong Ấn, Cửu Long Tử - Ly Vẫn sẽ xuất hiện.

Đánh bại Cửu Long Tử sẽ giành được Tú Long Bút Kí. Tú Long Bút Kí sau khi sử dụng sẽ chỉ hướng đến hòm sắt. Mở hòm sắt sẽ nhận phần thưởng là điểm KN, điểm NT và 10 Huyễn Tiên Thạch.

Nhiệm vụ tìm kiếm Long Cung Tàn Chương

Nội dung

Gồm có Long Cung Tàn Chương - Thượng Quyển, Trung Quyên, Hạ Quyển và Long Cung Tàn Chương Tự. Sau khi tìm được các phần riêng lẻ của Long Cung Tàn Chương và Long Cung Tàn Chương Tự đưa về cho Giao Linh Nhi sẽ có thể nhận phần thưởng là đồ Vịnh Trang bất kì.

Hệ thống vật phẩm

Đào “Kho Báu Long Cung” có khả năng nhận được: Long Cung Tàn Chương - Thượng Quyển, Trung Quyên, Hạ Quyển, Long Cung Tàn Chương Tự, Hồn thạch cấp 5, Bùa Hồi sinh, Hồi Thành Hương, Sách kỹ năng thú nuôi Tiên Thú, Thủy Nguyệt Thược Thi, Huy Chương Kiên Nhẫn, hoặc quái vật số lượng từ 2 đến 4 con.

Diệt quái vật sẽ nhận được Ngân lượng và Huy Chương Kiên Nhẫn.

Diệt Cửu Long Tử - Ly Vẫn có thể rơi: Long Tử Chi Lân (Hạng Liên Hoàng Kim tăng Tránh né cấp 11, Giảm thời gian thi triển 6%, Kháng Thủy + 141, Linh Lực + 8, Yêu cầu Cấp độ 60); Long Nhục (Tăng 500 điểm trung thành cho thú nuôi), Chu Quả, Quyển Trục, Hộp Báu Rồng các loại.