Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

sỉ áo thun trơn

áo thun giá sỉ

Phụ bản của nhiệm vụ Tu chân và khiêu chiến


Nhiệm vụ cấp 19

  • Phụ bản cấp 19

1. Thiết Huyết Lệnh Quần Lực/Huyền Trùy
Đây là nhiệm vụ khiêu chiến đầu tiên bạn nhận được khi nâng cấp tu chân lên Hòa Hợp, khá dễ dàng. (Nhiệm vụ Thiết Huyết Lệnh Quần Lực của Nhân tộc và Thiết Huyết Lệnh Huyền Trùy của Vũ tộc cho phần thưởng như nhau nên ghép chung).

Yêu cầu
Đội trưởng đạt cấp 19 và điểm Danh vọng trên 80, có Thiết Huyết Lệnh Dị Thú.

Quần Lực và Huyền Trùy

Phần thưởng
Đội trưởng
5.000 Kinh nghiệm, 1.000 Nguyên thần, 2 Danh vọng, 3 Dị Thú Chi Huyết.
Thành viên
+ Từ cấp 19 đến 39: 5.000 Kinh nghiệm, 1.000 Nguyên thần, 2 Danh vọng, 1 Dị Thú Chi Huyết.
+ Từ cấp 40 đến 59: 10.000 Kinh nghiệm, 2.000 Nguyên thần, 2 Danh vọng, 1 Dị Thú Chi Huyết.
+ Từ cấp 60 trở đi: 20.000 Kinh nghiệm, 4.000 Nguyên thần, 2 Danh vọng.

2. Nhiệm vụ Thiết Huyết Lệnh Liệt Thiên
Nhiệm vụ Thiết Huyết Lệnh Liệt Thiên của Thú tộc được đánh giá khó hơn 2 nhiệm vụ trên nên phần thưởng giá trị hơn.

Yêu cầu
Đội trưởng đạt cấp 19 và điểm Danh vọng trên 80, có Thiết Huyết Lệnh Liệt Thiên.Liệt Thiên

Phần thưởng
Đội trưởng
8.000 Kinh nghiệm, 1.600 Nguyên thần, 2 Danh vọng, 3 Dị Thú Chi Huyết.
Thành viên
+ Từ cấp 19 đến 39: 8.000 Kinh nghiệm, 1.600 Nguyên thần, 2 Danh vọng, 1 Dị Thú Chi Huyết.
+ Từ cấp 40 đến 59: 12.000 Kinh nghiệm, 2.400 Nguyên thần, 2 Danh vọng, 1 Dị Thú Chi Huyết.
+ Từ cấp 60 trở đi: 22.000 Kinh nghiệm, 4.400 Nguyên thần, 2 Danh vọng.

Nhiệm vụ cấp 29

  • Phụ bản cấp 29

Thiết Huyết Lệnh Thanh Y Tử

Yêu cầu
Đội trưởng đạt cấp 29, có Thiết Huyết Lệnh Trảo Nha.Thanh Y Tử

Phần thưởng
Đội trưởng
8.000 Kinh nghiệm, 1,200 Nguyên thần, 3 Danh vọng, 3 Trảo Nha Chi Huyết..
Thành viên
+ Từ cấp 29 đến 49: 8.000 Kinh nghiệm, 1.200 Nguyên thần, 3 Danh vọng, 1 Trảo Nha Chi Huyết.
+ Từ cấp 50 đến 99: 12.000 Kinh nghiệm, 2.400 Nguyên thần, 3 Danh vọng, 1 Trảo Nha Chi Huyết.
+ Từ cấp 70 trở đi: 25.000 Kinh nghiệm, 5.000 Nguyên thần, 3 Danh vọng, 1 Trảo Nha Chi Huyết.

Nhiệm vụ cấp 39

  • Phụ bản cấp 39

1. Nhiệm vụ Thiết Huyết Lệnh U Tuyền/ Hỏa Minh

Yêu cầu
Đội trưởng đạt cấp 39, có Thiết Huyết Lệnh U Linh.

U Tuyền và Hỏa Minh

Phần thưởng
Đội trưởng
7.500 Kinh nghiệm, 1.500 Nguyên thần, 4 Danh vọng, 3 U Linh Chi Huyết.

Thành viên
+ Từ cấp 39 đến 59: 8.000 Kinh nghiệm, 1.200 Nguyên thần, 4 Danh vọng, 1 U Linh Chi Huyết.
+ Từ cấp 60 đến 69: 13.000 Kinh nghiệm, 2.600 Nguyên thần, 4 Danh vọng, 1 U Linh Chi Huyết.
+ Từ cấp 70 trở đi: 19.500 Kinh nghiệm, 3.900 Nguyên thần, 4 Danh vọng, 1 U Linh Chi Huyết.

2. Nhiệm vụ Thiết Huyết Lệnh Man Linh Lực Sĩ
Phải đi qua một ải trước là quái vật Hỏa Minh nên nhiệm vụ này có phần thưởng cao hơn 2 nhiệm vụ trên.

Yêu cầu
Đội trưởng đạt cấp 39, có Thiết Huyết Lệnh U Linh.Man Linh Lực Sĩ

Phần thưởng
Đội trưởng
9.000 Kinh nghiệm, 1.800 Nguyên thần, 4 Danh vọng, 3 U Linh Chi Huyết.
Thành viên
+ Từ cấp 39 đến 59: 9.000 Kinh nghiệm, 1.800 Nguyên thần, 4 Danh vọng, 1 U Linh Chi Huyết.
+ Từ cấp 60 đến 69: 14.000 Kinh nghiệm, 2.800 Nguyên thần, 4 Danh vọng, 1 U Linh Chi Huyết.
+ Từ cấp 70 trở đi: 21.000 Kinh nghiệm, 4.200 Nguyên thần, 4 Danh vọng, 1 U Linh Chi Huyết


Nhiệm vụ cấp 49

  • Phụ bản cấp 49

Thiết Huyết Lệnh Hổ Vạn Quân/Sư Vạn Quân

Yêu cầu
Đội trưởng đạt cấp 51, có Thiết Huyết Lệnh Vạn Quân.

Hổ Vạn Quân và Sư Vạn Quân

Phần thưởng
Đội trưởng
9.500 Kinh nghiệm, 1.900 Nguyên thần, 5 Danh vọng, 3 Vạn Quân Chi Huyết.
Thành viên
+ Từ cấp 51 đến 69: 9.500 Kinh nghiệm, 1.900 Nguyên thần, 5 Danh vọng, 1 Vạn Quân Chi Huyết.
+ Từ cấp 70 đến 79: 14.000 Kinh nghiệm, 2.800 Nguyên thần, 5 Danh vọng, 1 Vạn Quân Chi Huyết.
+ Từ cấp 80 trở đi: 26.000 Kinh nghiệm, 5.200 Nguyên thần, 5 Danh vọng, 1 Vạn Quân Chi Huyết.

2. Nhiệm vụ Thiết Huyết Lệnh Long Vạn Quân
Phần thưởng nhiệm vụ khiêu chiến Long Vạn Quân cao hơn khi khiêu chiến Hổ Vạn Quân và Sư Vạn Quân, vì thế hãy dè chừng bởi phần thưởng lớn đồng nghĩa với nguy hiểm cao.

Yêu cầu
Đội trưởng đạt cấp 51, có Thiết Huyết Lệnh Vạn Quân.Long Vạn Quân

Phần thưởng
Đội trưởng
11.000 Kinh nghiệm, 2200 Nguyên thần, 5 Danh vọng, 3 Vạn Quân Chi Huyết.
Thành viên
+ Từ cấp 51 đến 69: 11.000 Kinh nghiệm, 2.200 Nguyên thần, 5 Danh vọng, 1 Vạn Quân Chi Huyết.
+ Từ cấp 70 đến 79: 18.000 Kinh nghiệm, 3.600 Nguyên thần, 5 Danh vọng, 1 Vạn Quân Chi Huyết.
+ Từ cấp 80 trở đi: 28.000 Kinh nghiệm, 5.600 Nguyên thần, 5 Danh vọng, 1 Vạn Quân Chi Huyết.

Nhiệm vụ cấp 59

  • Phụ bản cấp 59

Thiên Kiếp Cốc
Yêu cầu: Đội trưởng cấp 59 có Thiết Huyết Lệnh 5 – Thánh Thú

Sau khi có lệnh bài, bạn sẽ tổ đội với một nhóm người và cùng bước vào Thiên Kiếp Cốc, nhiệm vụ của bạn là phải hái được 5 loại hoa - Kim Chi lệnh - Thổ chi lệnh - Mộc chi lệnh - Hỏa chi lệnh - Thủy chi lệnh.

Tử Mạc/Uẩn Tượng/Khiên Tích/Giao Trĩ/Thao Thiết

Phần thưởng
Đội trưởng
10.000 Kinh nghiệm, 2000 Nguyên thần, 8 Danh vọng

Tiếp theo, thu lấy Ngũ Hành Kim Lệnh (5 lệnh Kim – Mộc – Thuỷ - Hoả - Thổ). Phần thưởng: Tiền 348, Kinh nghiệm 17887, Nguyên thần 7257

Thành viên
Trên 59: 10000KN, 2000NT, 6DV, 1Huyết
Trên 70: 18000KN, 3600NT, 6DV, 1Huyết
Trên 80: 30000KN, 6000NT, 6DV, 1Huyết

Nhiệm vụ cấp 69

  • Phụ bản cấp 69

Thiết Huyết Lệnh Minh Phù
Để có thể khiêu chiến cấp 69 cũng như mọi cấp độ khác, các bạn cần phải có lệnh bài và ở khiêu chiến cấp 69, các bạn sẽ đến một động mới có tên là Oán Linh Môn.

Sau khi vào Oán Linh Môn bạn phải giết 2 con trùm chính đó là Minh Phủ Mã Diện và Minh Phủ Ngưu Đầu.

Oán Linh Vu Sư/Minh Xà Vương/Phệ Nhân Tâm
Thủy Tà/Minh Phủ Ngưu Đầu/Minh Phủ Mã Diện

Điểm thưởng
Đội trưởng

17000 Kinh nghiệm, 3400 Nguyên thần, 10 Danh vọng
Thành viên
Cấp 70 - 79: 17000 Kinh nghiệm, 3400 Nguyên thần, 10 Danh vọng, 1 Minh Chủ Chi Huyết
Cấp 80 - 89: 27000 Kinh nghiệm, 5400 Nguyên thần, 10 Danh vọng, 1 Minh Chủ Chi Huyết
Cấp 90 - 99: 40000 Kinh nghiệm, 8000 Nguyên thần, 10 Danh vọng, 1 Minh Chủ Chi Huyết

Nhiệm vụ cấp 79

Phụ bản cấp 79

Thiết Huyết Lệnh Hải Đạo

Khi bạn đạt đến cấp độ 77 bạn có thể chuẩn bị làm nhiệm vụ khiêu chiến 79 nếu như bạn có lệnh bài Thiết Huyết Lệnh Hải Đảo.

Nhiệm vụ của khiêu chiến 79 bao gồm : Giết 4 con trùm Đại Đạo Phong Nhất Kiếm - Hải Tặc Vương Lãng Phiên Thiên - Hắc Thủ Hồ Đao - Lâm Vân


Phong Nhất Kiếm/Lãng Phiên Thiên/Hắc Thủ Hồ Đao/Lâm Vân

Điểm thưởng
Đội trưởng
13000 Kinh Nghiệm, 2600 Nguyên Thần, 8 Danh Vọng.
Thành viên
Trên 77: 13000 Kinh Nghiệm, 2600 Nguyên Thần, 8 Danh Vọng, 1 Minh Chủ Chi Huyết Trên 90: 33000 Kinh Nghiệm, 6600 Nguyên Thần, 8 Danh Vọng, 1 Minh Chủ Chi Huyết.