Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

sỉ áo thun trơn

áo thun giá sỉ

Đáp án và kết quả Nhân Vật Bí Mật tuần 4


Câu hỏi chi tiết các bạn có thể xem tại đây.

Câu gợi ý:
  • Nhân vật bí mật tuần này là người thứ A trong "Khi Không Là Game Thủ" phần B.
Trong đó:
  • A: Là thứ tự của câu trả lời đúng trong Câu hỏi 1
  • B: Là thứ tự của câu trả lời đúng trong Câu hỏi 2
***
  • Câu hỏi 1: Chữ đầu tiên trong tin nhắn bạn nhận được của chương trình đấu giá ngược tại website: http://daugia.deco.vn/ khi chưa thành người thắng cuộc?
Đáp án:
1. Duy
2. Giá
3. Bạn - Đáp án chính xác

***
  • Câu hỏi 2: Hãy tìm đáp án đúng điền vào dấu 3 chấm (...) trong trường hợp sau:
a. Thất Thương Tử Ai Chu ->Âm Hỏa Luyệt Cốt Ma
b. Âm Hỏa Luyệt Cốt Ma ->Phách Vương Phách Sơn Quái
c. Phách Vương Phách Sơn Quái ->...

Đáp án:

Câu hỏi trên dựa theo thuyết "Tương Sinh" trong Ngũ Hành Tương Sinh Tương Khắc, tương ứng là các quái hệ Mộc ( Thất Thương Tử Ai chu), hệ Hỏa ( Âm Hỏa Luyệt Cốt Ma), hệ Thổ (Phách Vương Phách Sơn Quái):
  1. Mộc sinh Hỏa
  2. Hỏa sinh Thổ
  3. Thổ sinh Kim
Theo quy luật này, đáp ánh chính xác sẽ là đáp án số 4:  Lợi Nhận Tàn Sát Giả (Hệ Kim).
  • Như vậy Nhân Vật Bí Mật trong tuần này sẽ là: Người thứ 3 trong "Khi Không Là Game Thủ" phần 4 và chính là  XxmanuxX.

Trong số những câu trả lời gửi về cho BTC, rất nhiều những câu trả lời đúng, tuy nhiên người thắng cuộc chỉ có một, và người có câu trả lời chính xác nhất, nhanh nhất lại là MOD09. Một lần nữa xin chúc mừng MOD09!
  • TGHM

Các Tin Đã Đăng