Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

sỉ áo thun trơn

áo thun giá sỉ

Đáp án và kết quả Nhân vật bí mật tuần 3


Chi tiết câu hỏi các bạn có thể theo dõi tại đây.

Gợi ý 1: Video

Đoạn Video sẽ cho bạn 3 gợi ý, thứ nhất là chiếc Loa, thứ hai là Hòm Thư, cả 2 vật phẩm này đều liên tưởng đến sự Liên Lạc. Và đặc biệt rõ hơn cả chính là gợi ý  3 tại giây thứ 14. Nếu tinh mắt bạn sẽ thấy sự bất thường trong thông báo của Hòm Thư, đó là có thêm dòng chữ: "Hãy sử dụng điện thoại".

Sử dụng điện thoại thông thường, đó chính là cơ sở để bạn giải quyết những con số tại gợi ý 2.

***

Gợi ý 2: Những con số

Đó chính là việc sử dụng bàn phím của những chiếc điện thoại thông thường:

 • 7-1 - Phím số 7 nhấn 1 lần ta có chữ P
 • 2-1 - Phím số 2 nhấn 1 lần ta có chữ A
 • 7-3 - Phím số 7 nhấn 3 lần ta có chữ R
 • 2-1 - Phím số 2 nhấn 1 lần ta có chữ A
 • 3-1 - Phím số 3 nhấn 1 lần ta có chữ D
 • 4-3 - Phím số 4 nhấn 3 lần ta có chữ I
 • 7-4 - Phím số 7 nhấn 4 lần ta có chữ S
 • 3-2 - Phím số 3 nhấn 2 lần ta có chữ E
 • 0-1 - Phím số 0 nhấn 1 lần ta có dấu cách
 • 5-2 - Phím số 5 nhấn 2 lần ta có chữ K
 • 4-3 - Phím số 4 nhấn 3 lần ta có chữ I
 • 7-4 - Phím số 7 nhấn 4 lần ta có chữ S
 • 7-4 - Phím số 7 nhấn 4 lần ta có chữ S

Như vậy khi ghép các chữ lại, ta sẽ được tên của Nhân vật bí mật tuần này là: PARADISE KISS (Kyora)


Trong số rất nhiều những bạn đã tìm ra nhân vật bí mật thì người có đáp án chính xác nhất và nhanh nhất trong tuần này đó là thành viên có nick diễn đàn là Ronaldo. Xin chúc mừng bạn Ronaldo.

 • TGHM

Các Tin Đã Đăng