Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

sỉ áo thun trơn

áo thun giá sỉ

Đạo cụ học nghề


Các loại đạo cụ hỗ trợ cho việc học nghề, giúp nhân vật dễ dàng tăng cấp nghề khi đạt đến cấp độ chỉ định. Sử dụng bằng cách bấm chuột phải để mở ra những vật phẩm cần thiết cho quá trình tăng cấp nghề.


Thợ Rèn Đại sư Chi Hạp


Đơn giá: 138 KNB
Hạn chế nhân vật: Không
Hạn chế cấp độ: 5-50-80-99

Tác dụng: Khi đạt cấp độ chỉ định, sử dụng vật phẩm để tăng cấp kĩ năng nghề tương ứng.
Thợ May Đại sư Chi Hạp


Đơn giá: 138 KNB
Hạn chế nhân vật: Không
Hạn chế cấp độ: 5-50-80-99

Tác dụng: Khi đạt cấp độ chỉ định, sử dụng vật phẩm để tăng cấp kĩ năng nghề tương ứng.
Hào Giác


Đơn giá: 3 KNB
Hạn chế nhân vật: Không

Tác dụng: Trao đổi thông tin, thay đổi màu chữ trên kênh Hào Giác.
Thợ Kim hoàn Đại sư Chi Hạp

 
Đơn giá: 118 KNB
Hạn chế nhân vật: Không
Hạn chế cấp độ: 5-50-80-99

Tác dụng: Khi đạt cấp độ chỉ định, sử dụng vật phẩm để tăng cấp kĩ năng nghề tương ứng.
Dược sư Đại sư Chi Hạp


Đơn giá: 98 KNB
Hạn chế nhân vật: Không
Hạn chế cấp độ: 5-50-80-99

Tác dụng: Khi đạt cấp độ chỉ định, sử dụng vật phẩm để tăng cấp kĩ năng nghề tương ứng.