Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

sỉ áo thun trơn

áo thun giá sỉ

Cập nhật: Nhiệm Vụ Thưởng Kim 2013


New Page 2
Thưởng Kim Liệp Nhân
  • Thời gian: Cả ngày
  • Yêu cầu cấp độ: 40 trở lên
  • NPC giao nhiệm vụ: Quan Phát Thưởng (553,653)
  • Mỗi ngày tiếp nhận 1 nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ có thể tiến hành giai đoạn tiếp theo.

Lưu ý: Hoàn thành nhiệm vụ cùng tổ đội sẽ được phần thưởng cao hơn.

Tên Nhiệm Vụ Cấp Độ NPC giao nhiệm vụ Quái Nhiệm Vụ Địa Điểm Phần Thưởng
Thưởng Kim Liệp Nhân 4x Quan Phát Thưởng Thanh Y Tử Thanh Y Trủng KN: 66000
NT: 13200
Lệnh Thưởng Kim
giai đoạn 1
Thưởng Kim Liệp Nhân 5x Quan Phát Thưởng U Tuyền U Minh Cư KN: 82500
NT: 16500
Lệnh Thưởng Kim
giai đoạn 1
Man Linh Lực Sĩ
Thưởng Kim Liệp Nhân 6x Quan Phát Thưởng Long Vạn Quân Lí Sương Bí Cảnh KN: 110000
NT: 22000

Lệnh Thưởng Kim
giai đoạn 1
Hổ Vạn Quân
Tử Mạc Thiên Kiếp Cốc
Thưởng Kim Liệp Nhân 7x Quan Phát Thưởng Khiêm Tích Thiên Kiếp Cốc KN: 165000
NT: 33000 

Lệnh Thưởng Kim
giai đoạn 1
Giải Trĩ
Phệ Nhân Tâm Ma Oán Linh Môn
Thưởng Kim Liệp Nhân 8x Quan Phát Thưởng Ngưu Đầu Oán Linh Môn KN: 220000
NT: 44000

Lệnh Thưởng Kim
giai đoạn 1
Mã Diện
Đại Đạo Phong Nhất Kiếm Bí Bảo Quật
Thưởng Kim Liệp Nhân 9x Quan Phát Thưởng Lẵng Phiên Thiên Bí Bảo Quật KN: 330000
NT: 66000

Lệnh Thưởng Kim
giai đoạn 1
Lâm Vân
Phạm Thiên Tiên Huyễn Thiên
Thiên Ma Ma Huyễn Thiên
Thưởng Kim Liệp Nhân 100 trở lên Quan Phát Thưởng Chân - Quỷ Tử Mẫu
Thần Nguyệt Cốc
Lần đầu hoàn thành được nhận:
 
+ Lệnh Thưởng
Kim Giai Đoạn 1
+ Chìa khóa Luân Hồi Điện
+ Thất Sát Thiếp  - Hư
+ Luân Hồi Pháp Thiếp
+ Khóa Huyễn Tiên Chi Hạp x6
+ Minh Tưởng Chi Thạchngẫu nhiên được 1 trong số:

+ Bổ Thần Châu
+ Mã Thẻ Thần Bí
+ Huyễn Tiên Thạch
+ Ma Phương
Hảo Nhân Tạp
+ Ma Phương Quý Nhân Tạp
+ Thiên Công Phù Văn

Long Sầu Tướng Quân - Hoành Sơn Chiên Ca Chi Thành
Khô Lâu Quân Đoàn Tướng Quân Thần Vô Cốc
U Tù Chi Chủ Thiên Giới Luyện Ngục
Lạc Mộc Tiên Tử Ma Vực Đào Nguyên

 

Lệnh Thưởng Kim giai đoạn 1


Tên Nhiệm Vụ Cấp Độ NPC giao nhiệm vụ Quái Nhiệm Vụ Địa Điểm Phần Thưởng
Thưởng Kim Liệp Nhân 4x Quan Phát Thưởng Thanh Y Tử Thanh Y Trủng KN: 48000
NT: 9600
Lệnh Thưởng Kim giai đoạn 2
Thưởng Kim Liệp Nhân 5x Quan Phát Thưởng Hỏa Minh U Minh Cư KN: 60000
NT: 12000
Lệnh Thưởng Kim giai đoạn 2
Thưởng Kim Liệp Nhân 6x Quan Phát Thưởng Sư Vạn Quân Lí Sương Bí Cảnh KN: 80000
NT: 16000
Lệnh Thưởng Kim giai đoạn 2
Hổ Vạn Quân
Thưởng Kim Liệp Nhân 7x Quan Phát Thưởng Tử Mạc Thiên Kiếp Cốc KN: 120000
NT: 24000
Lệnh Thưởng Kim giai đoạn 2
Thao Thiết
Thao Thiết
Thưởng Kim Liệp Nhân 8x Quan Phát Thưởng Phệ Nhân Tâm Ma Oán Linh Môn KN: 160000 NT: 32000
Lệnh Thưởng Kim giai đoạn 2
Thưởng Kim Liệp Nhân 9x Quan Phát Thưởng Đại Đạo
Phong Nhất Kiếm
Bí Bảo Quật KN: 240000
NT: 48000 
Lệnh Thưởng Kim giai đoạn 2
Lâm Vân
Lãng Thiên Phiên
Thưởng Kim Liệp Nhân 100 trở lên Quan Phát Thưởng Long Sầu Tướng -
Hoành Sơn
Chiên Ca Chi Thành Lần đầu hoàn thành được nhận: + Luân Hồi Pháp Thiếp

+ Minh Tưởng Chi Thạch


Và tùy chọn 1 trong:

+ Thanh Nang Hoàn: 660000 Kinh Nghiệm

+ Hiệp Nghĩa Lệnh: 66 danh vọng

+ Bổ Thiên Đan: 220000 Nguyên Thần
Tham Chuẩn Tướng Quân - Xích Nha
Hổ Yêu
Quân Đoàn
Tướng Quân
Thần Vô Cốc
Khô Lâu
Quân Đoàn
Tướng Quân
Lạc Mộc Tiên Tử Ma Vực Đào Nguyên

 

Lệnh Thưởng Kim giai đoạn 2

Tên Nhiệm Vụ Cấp Độ NPC giao nhiệm vụ Quái Nhiệm Vụ Địa Điểm Phần Thưởng
Thưởng Kim Liệp Nhân 4x Quan Phát Thưởng Thanh Y Tử Thanh Y Trủng KN: 36000
NT: 7200
Thưởng Kim Liệp Nhân 5x Quan Phát Thưởng U Tuyền U Minh Cư KN: 45000
NT: 9000
Man Linh Lực Sĩ
Thưởng Kim Liệp Nhân 6x Quan Phát Thưởng Long Vạn Quân Lí Sương Bí Cảnh KN: 60000
NT: 12000
Hổ Vạn Quân
Sư Vạn Quân
Thưởng Kim Liệp Nhân 7x Quan Phát Thưởng Giải Trĩ Thiên Kiếp Cốc KN: 90000
NT: 18000
Uẩn Tượng
Thưởng Kim Liệp Nhân 8x Quan Phát Thưởng Ngưu Đầu Oán Linh Môn KN: 120000
NT: 24000
Lãng Thiên Phiên
Bí Bảo Quật
Thưởng Kim Liệp Nhân 9x Quan Phát Thưởng Lẵng Phiên Thiên Bí Bảo Quật KN: 180000
NT: 36000
Đại Đạo
Phong Nhất Kiếm
Lâm Vân

  • Thế Giới Hoàn Mỹ

Các Tin Đã Đăng