Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

sỉ áo thun trơn

áo thun giá sỉ

Kĩ nghệ Đả Ma Tinh Thông


Đả Ma Tinh Thông là một kĩ năng cao cấp, chỉ người chơi có cấp độ từ 60 trở lên mới có thể học. Trưởng lão của các Thành Chủ sẽ chỉ dẫn cụ thể cho những người chơi có đầy đủ điều kiện học kĩ năng này.

***

Đả Ma Tinh Thông chế tạo ra các loại Canh Kim Thạch có sức mạnh thần kì khác nhau, có thể tăng thuộc tính cơ bản của nhân vật, tấn công vật lý, tấn công phép thuật, sinh mệnh, độ chính xác, xác suất bạo kích và các thuộc tính khác.

Vận dụng hiệu quả Canh Kim Thạch, sức mạnh của nhân vật sẽ được tăng lên trong khoảng thời gian ngắn, cuộc chiến sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Trưởng lão các Thành chủ có thể dạy Đả Ma Tinh Thông

  • Kĩ năng chế tạo Đả Ma Tinh Thông chia thành 7 cấp học, tương ứng với các cấp độ từ 60,70, 80, 90, 95, 99 và 100. Khi đạt tới các cấp độ trên, nhân vật có thể sử dụng Sách kĩ năng Đả Ma Tinh Thông có thể nâng cao cấp độ kĩ năng, để chế tạo Canh Kim Thạch cấp cao hơn.
  • Nguyên liệu sử dụng cho Đả Ma Tinh Thông là Nguyên Thạch và Hồn Thạch. Nguyên Thạch nhận được thông qua tháo trang bị, Hồn Thạch nhận được qua nhiệm vụ và phụ bản. Đạt Ma Tinh Thông dung hòa Nguyên Thạch và Hồn Thạch chế tạo ra Canh Kim Thạch.

Cách lấy sách kỹ năng Đả Ma Tinh Thông

  • Thực hiện nhiệm vụ để lấy Thất Sát Lệnh - Hư

Nhân vật cần có Thất Sát Thiếp - Hư mới có thể nhận nhiệm vụ tại NPC Thất Sát Sứ - Hư.

Cũng có thể đổi điểm cống hiến bang phái trong cơ sở bang phái để lấy Thất Sát Thiếp - Hư hoặc làm nhiệm vụ Thưởng Kim để nhận Thất Sát Thiếp - Hư.

Chỉ có nhiệm vụ màu xanh khi hoàn thành mới nhận thưởng được Thất Sát Lệnh - Hư.

Sau đó có thể đổi Thất Sát Lệnh - Hư lấy Thất Sát Lệnh - Ám, vật phẩm dùng để đổi sách Đả Ma Tinh Thông Sơ Cấp.

Người chơi có thể học kỹ năng này tại các Trưởng Lão của các thành lớn.

Thế Giới Hoàn Mỹ  2012 - Ngày Tận Thế đem đến nhiều sự lựa chọn hơn với hệ thống chế tạo hoàn thiện. Kĩ năng chế tạo Đả Ma Tinh Thông sẽ tạo ra một sự đổi mới trong chiến đấu, nâng cao các loại thuộc tính, giúp người chơi phát huy sức mạnh lớn nhất.

  • TGHM 2012

Các Tin Đã Đăng