Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

sỉ áo thun trơn

áo thun giá sỉ

Nhiệm vụ mới – Thất Sát Bảng và Thưởng Kim


“Thế Giới Hoàn Mỹ 2012 - Ngày Tận Thế” đưa ra loạt nhiệm vụ Thất Sát Bảng hoàn toàn mới, mỗi ngày sẽ có những nhiệm vụ khác nhau.

Khi hoàn thành nhiệm vụ ở các mức độ khác nhau, nhân vật sẽ nhận được một lượng lớn Kinh nghiệm, Nguyên thần, thậm chí còn có cơ hội nhận được trang bị thuộc Kim và nguyên liệu hiếm có.

Và mới 1 chút thời gian mỗi ngày, khi thực hiện nhiệm vụ, nhân vật có thể dễ dàng nhận được kinh nghiệm, cùng với một chút may mắn, việc nhận được thêm cả trang bị cũng không hề khó khăn.

Thất Sát Bảng

Nhân vật nếu có cấp độ từ 20 trở lên, có thể thông qua nhiệm vụ Tu chân và nhiệm vụ Thưởng Kim để nhận “Thất Sát Thiếp - Minh/Ám/Hư”. Khi đó, có thể đến Tổ Long Thành tìm “Thất Sát Sứ.Minh/Ám/Hư” để nhận nhiệm vụ Thất Sát Bảng tương ứng với cấp hiện tại:


Thất Sát Sứ Minh


Thất Sát Sứ Ám


 Thất Sát Sứ Hư
 

Nhiệm vụ Thất Sát Bảng được update vào 0h hàng ngày, nếu bạn thấy nhiệm vụ quá dễ, không thú vị, có thể dùng Thất Sát Ấn - Minh/Ám/Hư để đổi nhiệm vụ, nhưng mỗi ngày đều có giới hạn số lần đổi nhiệm vụ.

Hoàn thành nhiệm vụ hiếm có khác nhau, ngoài Kinh nghiệm và Nguyên thần, còn có xác suất nhận Thất Sát Lệnh - Minh/Ám/Hư, dùng để đổi trang bị thuộc Kim và nguyên liệu hiếm có.

Thất Sát Lệnh Minh/Ám/Hư

Có thể nhận nhiệm vụ từ cấp 20, chỉ cần gặp Hạ Phong Tướng Quân để lấy Thất Sát Thiếp - Minh.

Từ cấp 50 trở lên, nếu muốn làm chuỗi sự kiện này phải có Thất Sát Thiếp – Ám, Hư. 2 loại Thất Sát Thiếp này có thể nhận được từ nhiệm vụ phụ bản Bang Phái và Thưởng Kim.

Thưởng Kim (Quan Phát Phần Thưởng)

  • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ
    NPC Quan phát phần thưởng (554,653 Tổ Long Thành)
  • Cấp độ có thể nhận
    Từ cấp 40 đến cấp 99, mỗi ngày có thể nhận nhiệm vụ 3 lần và phải hoàn thành nhiệm vụ trước mới có thể nhận tiếp.

    Từ cấp 100 trở lên mỗi ngày có thể nhận nhiệm vụ 2 lần, hoàn thành nhiệm vụ trước mới có thể tiếp tục nhiệm vụ sau.

  • Ngoài ra, có thể nhận thêm nhiệm vụ vào ngày diễn ra sự kiện trong game như sự kiện “Tiên Ma Kiếp” hay “Minh Thú Thành”...

Chú ý: Phải có vật phẩm tiền đề khi làm xong nhiệm vụ trước mới có thể nhận nhiệm vụ thứ 2.

Ngoài phần thưởng nhận được từ nhiệm vụ 1 thì ở nhiệm vụ 2 người chơi sẽ nhận được 1 trong 3 vật phẩm sau đây.

  • TGHM 2012

Các Tin Đã Đăng