Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

sỉ áo thun trơn

áo thun giá sỉ

Phúc Sương Thành: Sức phẩm


Sức phẩm là một bộ phận trang bị không thể thiếu của tất cả những ai phiêu du trên lục địa Hoàn Mỹ, hỗ trợ khả năng phòng thủ vật lý và đề kháng phép thuật của cá nhân sử dụng. Khám phá Phúc Sương Thành, mỗi hào kiệt để có thể có cơ hội may mắn thu thập được những Nguyên liệu quý hiếm để chế tác ra những sức phẩm với tính năng ưu việt. Sau đây là bảng thống kê thuộc tính của Sức phẩm Phúc Sương Thành.

Thuộc tính Sức phẩm

Tên Chỉ số Thuộc tính I Thuộc tính II Thuộc tính III
Hạng Liên
Lục - Phật Phạm Âm Hạng Liên Thủ VL + 267 Sinh Lực + 4 Thủ VL + 100  
Lục - Thiên Cổ Hạng Liên Kháng phép + 267 Sinh Lực + 4 Giảm TTVL + 1%  
Lục - Thán Diệu Hạng Liên Tránh né + 168 Sinh Lực + 4 Tránh né + 100  
Hoàng - Phật Phạm Âm Hạng Liên Thủ VL + 267 Sinh Lực + 6 TC VL + 24 Thủ VL + 100
Hoàng - Thiên Cổ Hạng Liên Kháng phép + 267 Sinh Lực + 6 Công phép + ?? Giảm TTVL + 1%
Hoàng - Thán Diệu Hạng Liên Tránh né + 168 Sinh Lực + 6 Công Vật lý + ?? Tránh né + 104
Ngọc Bội
Lục - Bà Sa Ngọc Bội Thủ VL + 267 Thể Lực + 3 Thủ VL + 100  
Lục - Nghiễm Mục Hương Nang Kháng phép + 267 Linh Lực + 3 Giảm TTVL + 1%  
Lục - Đại Tự Tại Truỵ Tránh né + 168 Mẫn Lực + 3 Tránh né + 104  
Hoàng - Bà Sa Ngọc Bội Thủ VL + 267 Thể Lực + 4 Sinh Lực + 4 Thủ VL + 100
Hoàng - Nghiễm Mục Hương Nang Kháng phép + 267 Linh Lực + 4 Trí mạng + 1% Giảm TTVL + 1%
Hoàng - Đại Tự Tại Truỵ Tránh né + 168 Mẫn Lực + 4 Sinh Lực + 4 Tránh né  + 104
Nhẫn
Lục - Lân Gia Pháp Giới TC VL + 89 Mẫn Lực + 3 Sinh Lực + 3  
Lục - Linh Cát Pháp Giới TC phép + 89 Linh Lực + 3 Sinh Lực + 4  
Hoàng - Phật Lân Gia Pháp Giới TCVL + 89 Mẫn Lực + 4 Sinh Lực + 4 Trí mạng + 2%
Hoàng - Phật Linh Cát Pháp Giới TC phép + 89 Linh Lực + 4 Sinh mệnh + 75 TG thi triển - 6%
 

Chúc các bạn vui vẻ!

  • PV 4 (Tổng hợp)