Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

sỉ áo thun trơn

áo thun giá sỉ

Phúc Sương Thành: Vũ Khí


Phế tích hoang tàn của một trong những thành trì từng lừng lẫy nhất đại lục Hoàn Mỹ nằm ở phương Bắc mang tên Phúc Sương Thành đã thu hút không ít những hào kiệt tới đây khám phá. Nằm sâu trong vùng băng giá là những thử thách vô cùng gian nan đón đợi quần hùng, nhưng chỉ cần đủ kiên nhẫn và bản lĩnh vượt qua chúng thì những kì trân dị bảo vô cùng quý giá sẽ là phần thưởng xứng đáng dành cho những trái tim dũng cảm.

Vốn từng là một thành trì phát triển, quân lực hùng hậu, những chiến binh của Phúc Sương Thành hết thảy đều được trang bị những vũ khí cực phẩm khi ra chiến trường. Tìm kiếm những di chỉ, những nguyên liệu quý hiếm còn sót lại tại Phúc Sương Thành sẽ là cơ hội giúp hào kiệt chế tác được những vũ khí với uy lực tuyệt luân của những mãnh tướng Phúc Sương Thành khi xưa. Sau đây là bảng thống kê thuộc tính của Vũ khí Phúc Sương Thành.

Thuộc tính Vũ Khí

Tên Chỉ số Thuộc tính 1 Thuộc tính 2 Thuộc tính 3
Đao Kiếm
Lục - Nhậm Bình Sanh TCVL 763-1033 Mẫn Lực + 9 Trí mạng + 1%  
Lục - Bách Nhân Trảm TCVL 504- 946 Thể Lực + 9 Trí mạng + 1%  
Lục - Tuế Nguyệt Thôi TCVL 526 - 1091 Mẫn Lực + 10 Trí mạng + 1%  
Hoàng - Yên Vũ Nhậm Bình Sanh TCVL 763 - 1033 Mẫn Lực + 14 Trí mạng + 2% Phệ Huyết
Hoàng - Vạn Phật Trảm TCVL 504 - 946 Thể Lực + 14 Trí mạng + 2% Tấn Tiệp
Hoàng - Thiên Nhược Hữu Tình Thiên Diệc Lão TCVL 526 - 1091 Mẫn Lực + 14 Trí mạng + 2% Ám nhiên
Phủ Chuỳ
Lục - Định Bát Hoang TCVL 792 - 1197 Thể Lực + 9 TC Vật lý + 40  
Lục - Bàn Cổ Phủ TCVL  449 - 1347 Sinh Lực + 10 Sinh mệnh + 125  
Hoàng - Phụ Thiên Định Bát Hoang TCVL  792 - 1187 Thể Lực + 14 TC Vật lý + 70 Kích Vựng
Hoàng - Liệt Thiên Bàn Cổ Phủ TCVL  449 - 1347 Sinh Lực + 14 Sinh mệnh + 205 Chân Khí + ???
Trường Binh
Lục - Thương Hải Tiếu TCVL  606 - 1010 Thể Lực + 9 TC Vật lý + 40  
Hoàng - Ỷ Chu Tiếu Thương Hải TCVL  606 - 1010 Thể Lực +14 TC Vật lý + 130 Tăng cự li tấn công
Cung Nỏ
Lục - Sở Thiên Khoát TCVL 755 - 1403 Mẫn Lực + 10 TC Vật lý + 88  
Lục - Ám Hương Lai TCVL 683 - 1593 Mẫn Lực + 10 Trí mạng + 1%  
Hoàng - Yên Ba Sở Thiên Khoát TCVL 755 - 1403 Mẫn Lực + 14 TC Vật lý  + 139 Bối Thuỷ Nhất Chiến
Hoàng - Nguyệt Ảnh Ám Hương Lai TCVL 683 - 1593 Mẫn Lực + 14 Trí mạng + 2% Giảm tốc
Pháp Khí
Lục - Vọng Cơ TCVL 367 - 448
TC phép 839 - 856
Sinh Lực + 10 Sinh Mệnh + 105  
Lục - Phần Ngọc TCVL 491- 600
TC phép 593 - 1102
TC phép + 40 Giảm TTVL + 1%  
Lục - Liễm Liễm TCVL 421 - 569
TC phép 678 - 1017
Linh Lực + 10 TC phép + 40  
Hoàng - Đào Nhiên Tự Vong Cơ TCVL 367 - 448
TC phép 839 -  856
Sinh Lực + 14 Sinh mệnh + 205 Thời gian thi triển - 6%
Hoàng - Nghiệp Hoả Phần Ngọc TCVL 491 - 600
TC phép 593 - 1102
TC phép  + 70 Giảm Tổn thương vật lý + 2% Thủ Vật lý + 289
Hoàng - Liễm Liễm Thiên Ba TCVL 421 - 569
TC phép 678 - 1017
Linh Lực + 14 TC phép + 70 Thời gian thi triển - 3%
Quyền Sáo
Lục - Huyết Tu La TCVL 457 - 618 Mẫn Lực + 10 Trí mạng + 1%  
Lục - Tàn chiếu TCVL 511 - 565 Thể Lực + 10 TC Vật lý + 40  
Hoàng - Phệ Cốt Huyết Tu La TCVL 457 - 618 Mẫn Lực + 14 Trí mạng + 2% Chúc Phúc
Hoàng - Cô Quang Tàn Chiếu TCVL 511 - 565 Thể Lực + 14 Tốc độ tấn công + 0.05

Phục Thù

Chúc các bạn vui vẻ !

  • PV4 (Tổng hợp)