Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

sỉ áo thun trơn

áo thun giá sỉ

Thần Nguyệt Cốc: Vũ Khí


Bản đồ Thần Nguyệt Cốc đã mở ra với bao nhiêu điều bí ẩn đang chờ các anh hùng - mỹ nhân của đại lục khám phá. Nhiều game thủ đã dành thời gian nghiên cứu tìm hiểu về Thần Nguyệt Cốc, viết ra các bài tổng hợp kinh nghiệm được rất nhiều bạn quan tâm.

Đặc biệt, điều khiến nhiều bạn game thủ chú ý nhất đó chính là những Vũ Khí và nguyên liệu chế tạo Vũ Khí trong Thần Nguyệt Cốc. Sau đây là tính năng của một vài trang bị mà PV TGHM đã tổng hợp được từ những bài viết của các bạn game thủ Chỉ cần nhìn hẳn các bạn cũng thấy được, với yêu cầu cấp độ là 85 nhưng những vũ khí này lại có chỉ số tương đương với những vũ khí cấp 95 và 105 khác.

 Tính năng Vũ Khí Thần Nguyệt Cốc 

Tên Chỉ số Thuộc tính I Thuộc tính II Thuộc tính II

Đao Kiếm

Lục - Thập Niên Đăng
Tránh né + 190 Trí mạng 1%  
Lục - Sở Cuồng Nhân
Mẫn Lực +10~11 Thủ VL + 240  
Hoàng - Dạ Vũ Thập Niên Đăng
Tránh né  +250 Trí mạng + 3% Phục Thù
Hoàng - Phương Ca Sở Cuồng Nhân
Mẫn Lực + ~12 Thủ VL  + 313 Bát Trận

 

 Cung Nỗ

Lục - Đẩu Diêm La
Mẫn Lực + ~12 Sinh Lực + 11  
Lục - Vạn Cổ Sầu
Giới hạn TC VL +108 Trí mạng + 2%  
Hoàng - Tru Thiên Đế
Mẫn Lực + ~14 Tốc độ tấn công + 0.05 Toái Linh
Hoàng - Cô Vấn Vạn Cổ Sầu
Giới hạn TC Vật lý +149 Trí mạng + 3% Phong Ấn

 

Phủ Chuỳ

Lục - Khoái Tai Phong
Thể Lực + ~12 Công VL + 49  
Lục - Kim Lân Trảm
Mẫn Lực + 10~11 Thể lực  + 11  
Hoàng - Thiên Lý Khoái Tai Phong
Thể Lực + ~16 Tấn công VL + 77 Kích Vựng
Hoàng - Long Lân Phá
Sinh Lực + ~17 Sinh Mệnh 245 Cự li TC + 2m

 

Pháp Khí
Lục - Bách Hoa Sát
Thể Lực + ~12 Trí mạng + 1%  
Lục - Phi Nhân Gian
Linh Lực + 10~11 Trí mạng +1%  
Lục - Nhất Hoa Nhất Thế Giới
Sinh Lực + ~14 Giới hạn TC Vật lý + 1%  
Hoàng - Thần Khấp Bách Hoa Sát
Thể Lực + ~14 Trí mạng + 2% Tấn công VL + 106
Hoàng - Thiên Địa Phi Nhân Gian
Linh Lực + ~12 Trí mạng + 2% Thi triển - 6%
Hoàng - Nhất Diệp Nhất Bồ Đề
Sinh Lực + ~16 Giới hạn TC Vật lý+ 2% Thủ VL + 240

 

Quyền Sáo

Lục - Tuý Ngoạ Mỹ Nhân
Sinh Lực + ~14 Mẫn Lực + ~13  
Lục - Thập Bộ Sát Nhất Nhân
Tấn công VL  + 67 Trí mạng + 2%  
Hoàng - Thập Bộ Sát Nhất Thần   Sinh Lực + ~16 Tốc độ tấn công + 0.1 Thực Hồn
Hoàng - Tỉnh Chưởng Thiên Hạ
Tấn công VL + 96 Trí mạng + 3% Cuồng Bạo

 

Thương Kích

Lục - Vũ Càn Khôn
Thể Lực + 10~11 Giới hạn TC Vật lý + 82  
Hoàng - Đàm Tiếu Vũ Càn Khôn
Thể Lực + ~17 Chính xác +30% Cuồng Chiến Sĩ

Chúc các bạn vui vẻ!

  • PV4 (Tổng hợp)