Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

sỉ áo thun trơn

áo thun giá sỉ

Trùm (boss)


Vị trí

Tên

Cấp độ (level)

Thuộc tính

Phép thuật

Hỏa Nham Động Huyệt


Quần Lực

24

Thổ

 

Xà Hạt Động


Huyền Trùy

24

Mộc

 

Cuồng Lang Sào Huyệt


Liệt Thiên

24

 

Thanh Y Trủng


Thanh Y Tử

40

Thổ

Lạc Trạch Thuật

U Minh Cư


U Tuyền

43

Thổ

- U Tuyền Ngâm:  làm giảm tốc độ ngâm xướng của kẻ địch xung quanh.

- U Tuyền Khấp:  làm giảm lực tấn công vật lư của 1 người

- Chân Khí Nhận:  tấn công kẻ địch xung quanh trên quy mô lớn.

 


Hỏa Minh

43

Hỏa

Phóng huyết nhất kích:  gây sát thương liên tục cho 1 người


Man Linh Lực Sĩ

43

Kim

Man Linh Lôi Thiểm:  tấn công bằng Kim đơn thể.

Lý Sương Bí Cảnh


Hổ Vạn Quân

55

Thổ

 


Sư Vạn Quân

56

Hỏa

- Toái Hồn Kích: gây thương vong  và làm giảm khả năng phòng ngự  cho 1 người.

- Hỏa Cầu Thuật: tấn công bằng Hỏa đơn thể

- Liệt Hồn Kích: tấn công các vật thể sát cạnh


Long Vạn Quân

57

Hỏa

- Mãnh Kích: gây sát thương và làm sâu thêm vết thương cho 1 người.

- Chân Khí Nhận:  tấn công kẻ địch xung quanh trên quy mô lớn.

- Liệt Hồn Kích:  tấn công các vật thể sát cạnh.

Thiên Kiếp Cốc


Tử Mạc

65

Kim

Thiểm Điện Thuật: tấn công bằng sấm sét đơn thể


Uẩn Tượng

65

Mộc

Uẩn Tượng Thạch:  tấn công bằng ném đá.


Khiên Tích

65

Thủy

Tuyền Qua:  tấn công bằng hệ nước đơn thể, giảm tốc độ.


Giao Trĩ

65

Hỏa

Phún Hỏa Thuật:  tấn công bằng hệ Hỏa đơn thể.


Thao Thiết

65

Thổ

Phún Hỏa Thuật:  tấn công bằng hệ Hỏa đơn thể.

Oán Linh Chi Môn


Oán Linh Vu Sư

69

Mộc

- Oán Linh Độc Khí:  tấn công bằng đơn thể Mộc

- Oán Linh Độc Chú:  làm cho kẻ địch xung quanh liên tiếp bị sát thương theo thể Mộc

- Ngâm Xướng Giảm Tốc:  làm giảm tốc độ Ngâm Xướng của kẻ xung quanh


Minh Xà Vương

70

Thủy

Minh Xà Chi Độc:  tấn công bằng đơn thể Mộc


Phệ Nhân Tâm Minh

71

Hỏa

Phệ Nhân Tâm Hỏa:  tấn công bằng đơn thể Hỏa.


Thủy Tà

72

Kim

Thiểm Điện Thuật:  tấn công bằng đơn thể sấm


Minh Phủ Ngưu Đầu

75

Thủy

- Minh Phủ Băng Thứ:  tấn công kẻ địch xung quanh bằng thể Thủy, làm giảm tốc độ của chúng.

- Mănh Kích:  gây sát thương cho 1 người, làm vết thương ngày càng sâu.

- Chân Khí Nhận:  tấn công kẻ địch trên quy mô lớn


Minh Phủ Mă Diện

75

Thủy

- Minh Phù Băng Thứ:  tấn công kẻ địch xung quanh bằng thể Thủy, làm giảm tốc độ của chúng.

- Toái Hồn Kích:  gây sát thương cho 1 người, làm giảm khả năng pḥng ngự của nó.

- Liệt Hồn Kích:  tấn công kẻ địch đứng cạnh.

Bí Bảo Quật


Hải Đạo Thuyền Trưởng

78

Kim

Thiên Hỏa Thuật:  tấn công bằng hệ Hỏa.


Đại Đạo Phong Nhất Kiếm

79

 


HắcThủ Hồ Đao

80

Hỏa Cầu Thuật:  tấn công bằng hệ Hỏa.


Huyết Nha

81

Thủy

Băng Trùy Thuật:  tấn công bằng hệ Thủy.


Khả Bi Đích Lâm Vân

82

Hỏa Cầu Thuật:  tấn công bằng hệ Hỏa.


Hải Đạo Phương Lãng Phiên Thiên

83

Thiên Hỏa Thuật:  tấn công bằng hệ Hỏa.